Prof. Dr. Fatih Şendağ

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

DOĞUM TARİHİ - YERİ:
1969 - Adana

MEDENİ HALİ:
Evli, iki çocuk babası.

EĞİTİM:
1975-1980 Atatürk İlkokulu, Adana
1980-1983 Tepebağ Ortaokulu, Adana
1983-1986 Özel Yeni Kolej, Adana
1986-1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

UZMANLIK EĞİTİMİ:
28.01.1993 - 27.05.1998 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Tıpta uzmanlık öğrencisi

UZMANLIK TARİHİ:
27.05.1998 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

DOÇENT ÜNVANINI ALDIĞI TARİH:
26.04.2004 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

PROFESÖR ÜNVANINI ALDIĞI TARİH:
16.03.2011 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

 • 27.05.1998 – 28.07.2000 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Uzman Doktor
 • 28.07.2000-15.07.2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Yardımcı Doçent
 • 15.07.2004 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Doçent olarak çalışmaktayım.
 • 18.03.2011 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Profesör olarak çalışmaktayım.

 • 1 Eylül 2001- 30 Kasım 2001 tarihleri arasında Gazi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalında (Ankara) ileri düzey endoskopik cerrahi eğitimi
 • Mayıs 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Reprodüktif Endokrinoloji ve Tüp Bebek eğitimi ve sertifikasyonu
 • Ekim 2007 de A.B.D. Atlanta Northside Hospitalda Laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi eğitimi
 • Ekim 2008 de A.B.D. Louisville University, Department of Minimally Invasive Gynecology de Laparoskopik cerrahi eğitimi

 • Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü (Şubat 2008’den itibaren) Türkiye’deki tek Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı olan Ege Üniversitesi Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı direktörlüğünü yürütmekteyim. Yılda 3 defa (her yılın Şubat, Haziran, Kasım aylarında) 1 er aylık eğitim programları düzenlenmektedir. Her programa maksimum 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı kabul edilmektedir. Aralık 2010 tarihine kadar 9 program gerçekleştirilmiş ve toplam 43 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı eğitilmiştir.
 • Türkiye’de ilk defa tek port’tan laparoskopik histerektomi operasyonu (Mart 2009)
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği Web sitesi editörlüğü (2004 den beri)
 • Türkiye’de ilk defa jinekolojik laparoskopide sanal gerçeklik eğitiminin başlatılması (Ocak 2008 den itibaren)
 • Ege Üniversitesi’nde Robbotik Cerrahi Ünitesi’nin Kurulması ve Ege’de ilk jinekolojik robotik cerrahi operasyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Türkiye’de ilk kez “Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programı” başlatılması

 • Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı (2011 den beri)
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği Genel Sekreteri (2005 – 2011)
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2007-2014)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Başkanı (2012-2015)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2014’den beri)
 • Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE) Başkanı (2015-2017)
 • European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE) Advisory Board Member (2017’den beri)
 • American Association of Gynecolgical Laparoscopists (AAGL) Scientific Board Member

 • Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • American Society for Reproductive Medicine
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 • European Society of Human Reproduction and Embryology
 • American Association of Gynecological Laparoscopists
 • European Society of Gynecolocigal Endoscopy
 • Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE)

 • Tıp Fakültesi Diploması
 • Uzmanlık Belgesi
 • Doçentlik Belgesi
 • Yabancı Dil Başarı Belgesi
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birinciliği
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası
 • Klinik Laparoskopi ve Vaginal Ultrasonografi Yeterlilik Belgesi
 • Laparoskopi Uygulama Kursu Sertifikası

Uzmanlık Tezi: Siklik Kombine (ardışık) Transdermal ve Oral Hormon Replasman Tedavilerinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 1998, İzmir.
Danışman: Doç. Dr. Nedim Karadadaş

Tezden Yayınlanan Makaleler

1. Şendağ, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002).

2. Şendağ, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, J Reprod Med, 46, 962-968 (2001).


Tezler Dışındaki Araştırma Yayınları
Bilimsel Makaleler

A- Yurtiçinde Yayınlanan Makaleler

1. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen, Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., “Kısa Protokol GnRHa ve Gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan YÜT Uygulamalarında; Siklus Başı FSH, LH, E2 Düzeylerinin; Ovarian Cevap ve Gebelik Sonuçları Üzerine Etkileri”, Türk Fertilite Dergisi, 3: 192-203 (1997).

2. Karadadaş, N., Şendağ, F., Kılavuz, H., Ulukuş, M., “Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1990-1997 Yılları Arasındaki Kalp Hastalıklı Gebelerin Değerlendirilmesi”, Ege Tıp Dergisi, 38(1), 17-20 (1999).

3. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, M.C., “Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler ve Doktor, 6(2), 2876-277 (2000).

4. Sağol, S., Tavmergen, Göker, E.N., Tavmergen, E., Şendağ, F., Yılmaz, H., Dinçer, Ö., “Premenopozal ve Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Vajinal Mikronize Progesteron Uygulaması Sonrası Uterin ve Radial Arter Serum Progesteron Seviyeleri”, Türk Fertilite Dergisi, 1-2, 113-119 (2000).

5. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen, Goker, E.N., Sendag, H., Levi, R., “The Impact of Woman’s Age on the Success of ART Applications”, Artemis, 1, 17-21 (2000).

6. İtil, İ.M., Sağol, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Üriner İnkontinansı Olan Olguda Kauda Ekina Sendromu”, Klinik Bilimler & Doktor, 6(6), 814-815 (2000).

7. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., “Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 217-218 (2000).

8. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, M.C., Tuncay, G., “Nonketotic Hyperglycinemia in a Newborn: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 224-225 (2000).

9. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., “Do Plasma Ferritin, C-Reactive Protein Or Alpha-Fetoprotein Predict Pregnancy Outcome in Women with Preterm Premature Rupture of Membrans?”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 86-89 (2001).

10. Akercan, F., Sağol, S., Şendağ, F., Terek, M.C., “Mekonyum İleusu: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 708-709 (2001).

11. Şendağ, F., Akercan, F., “Tiroid Hastalığı Olan Gebelerin Maternal ve Perinatal Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 680-683 (2001).

12. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., “Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 182-184 (2001).

13. Şendağ, F., Akercan, F., “Vulvar Distrofi Olgularının Değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 698-701 (2001).

14. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Pregnancy After Renal Transplantation: Report of Five Cases and Literature Review”, T Klin Jinekol Obst, 11, 228-232 (2001).

15. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tibolone’ un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Dansitesi Üzerine Olan Etkileri”, T Klin J Gynecol Obst, 11, 374-377 (2001).

16. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 555-557 (2001).

17. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Kalp Hastalığı Olan Gebelere Yaklaşım”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 864-868 (2001).

18. Şendağ, F., Akercan, F., “Serviksin İntraepitelyal Hastalıkları: Derleme”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 561-565 (2001).

19. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., “Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 1-3 (2001).

20. Şendağ, F., Akercan, F., “Kordon Kanında Ölçülen Prolaktin ve Kortizol Düzeyinin Gestasyonel Hafta, Yenidoğan Ağırlığı ve Yenidoğanda Respiratuar Distres Sendromu ile İlişkisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 676-679 (2001).

21. Akercan, F., Şendağ, F., “İntraamniyotik Enfeksiyona Yaklaşım”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 720-722 (2001).

22. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Hasta Öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri”, Klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), 780-784 (2002).

23. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Akşehirli, S., Yörükalp, V., Tuncay, G., “Pelviste Primer Kist Hidatid: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(4), 524-525 (2002).

24. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., “Does Maternal Glycemic Regulation Affect Perinatal Outcome in Women with Gestational Diabetes Mellitus”, T Klin Gynecol Obst, 12, 43-46 (2002).

25. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Öztekin, K., “Aktif Doğum Eyleminde Maternal Analjezide Petidin ve Morfin Kullanımının Randomize Karşılaştırılması”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(3), 371-373 (2002).

26. Şendağ, F., İtil, İ.M., “Laparoskopik Gonadektomi Uygulanan Swyer Sendromu Olgusu”, T Klin Jinekol Obst, 12, 174-176 (2002).

27. Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, M.C., Aşkar, N., Asena, U., “Postmenapozal Ürogenital Atrofi ve İnkontinans”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(5), 665-667 (2002).

28. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özyürek, E., Terek, M.C., Zekioğlu, O., “Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 65-67 (2002).

29. Akercan, F., Şendağ, F., Göl, M., Terek, M.C., “Moebius Syndrome: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 56-57 (2002).

30. Şendağ, F., Terek. M.C., Yılmaz, H., Aşkar, N., “Hormonal Kontrasepsiyonda Yeni Görüşler”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(2), 259-264 (2002).

31. Dikmen, Y., Terek, M.C., Sendag, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., “Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma”, Artemis, 3, 63-69 (2002).

32. Şendağ, F., Kazandı, M., İtil, İ.M., Terek, M.C., “Landry Guillain-Barre’ Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 478-480 (2002).

33. Şendağ, F., Terek, M.C., Akercan, F., Öztekin, K., Bilgin, O., “The Comparison of Maternal and Perinatal Outcomes of Gestational Diabetic Patients Diagnosed Before and After 28th Gestational Week”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 23-26 (2002).

34. Göl, M., Şendağ, F., Üretmen, S., Öztekin, K., “Obez ve Non-Obez Postmenopozal Kadınlarda Tibolon Kullanımının Serum Lipid Profili Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 466-470 (2002).

35. Akercan, F., Göl, M., Kazandı, M., Şendağ, F., Sağol, S., Gündem, G., “Komplet Fetal Üretral Atrezi: Olgu Sunumu”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 276-278 (2002).

36. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., “Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinin Serum Homosistein, Malondialdehid, Vitamin B12, Folik Asid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B ve Lipid Profili Üzerine Etkisi”, Türk Fertilite Dergisi, 10, 219-227 (2002).

37. Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Gebelikte HIV Enfeksiyonu ve Perinatal Geçişin Önlenmesi”, T Klin Jinekol Obst, 12, 288-292 (2002).

38. Şendağ, F., Tıraş, B., “Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri”, T Klin Jinekol Obst, 13, 332-337 (2003).

39. Şendağ, F., Tıraş, B., “Myom, İnfertilite ve Abortus İlişkisi”, T Klin Jinekol Obst, 13, 260-265 (2003).

40. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., “İmmun Trombositopenik Purpura ve Gebelik”, T Klin J Gynecol Obst, 13, 415-418 (2003).

41. Şendağ, F., Özşener, S., Öztekin, K., Bilgin, O., “Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes”, T Klin J Gynecol Obst, 13, 199-204 (2003).

42. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., “The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women”, Gynecol Obstet Reprod Med, 9, 187-189, (2003).
 

DOÇENTLİK SONRASI YURTİÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER

43. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yücebilgin, S., Özşener, S., “Ektopik Gebeliklerde Cerrahi Tedavi”, Klinik Bilimler & Doktor, 10(4), 449-452, (2004).

44. Terek MC, Akercan F, Şendağ F, Kazandı M, Zekioğlu O, İtil İM, Öztekin K, “Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature”, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004).

45. Şendağ, F., Terzioglu, T., Terzioglu, E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on the Number and the Activation of T-Cell Subpopulations andon the Number of B Cells and Natural Killer Cells”, J Turk Soc Obstet Gynecol; 2(2), 98-102, (2005)

46. Şendağ, F., Akcay, Y.D., Oztekin, K., Sozmen, E.Y., “The Effect of Estrogen Replacement Therapy on Paraoxonase, Erythrocyte Catalase and Erythrocyte Mda in Postmenopausal Women”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 2(2), 107-110, (2005)

47. Terek, MC., Akercan, F., Çırpan, T., Yıldız, P, S., Ozsener, S., Şendağ, F., “Alendronat, Risedronat ve Östradiol Hemihidrat-Noretisteron Asetat Kombinasyonunun Kemik Dansitometrik Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, (15), 128-131, (2005)

48. Şendağ, F., “Uterin ve Vajinal Kaf Prolapsusu Tedavisinde Laparoskopik Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(48), 80 – 86, (2007) (çağrılı derleme)

49. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17(3), 168-172

50. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 144-147, (2007)

51. Şendağ, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Uterusunun Korunması İsteyen Uterovajinal Prolapsuslu Kadınlarda Laparoskopik Sakroservikopeksi Yöntemi”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 148-151 (2007)

52. Şendağ, F., Erdal, S.F., “Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesi Reprodüktif Cerrahi Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci , 3(13), 32-40, (2007) (çağrılı derleme)

53. Şendağ, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) Tekniği ile Histerektomi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 43-46 (2010)

54. Akdemir, A., Zeybek, B., Oztekin, K., Şendağ, F., Bilgin, O., “Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu ve Adneksiyal Torsiyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 70-72 (2010)

55. Mehdiyev, M., İtil, İ.M, Şendağ, F., Akdemir, A., Aşkar, N., “Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(2), 117-1124 (2010)

56. Şendağ, F., Akdemir, A., “Her İki Overin Laparoskopik Olarak Lateral Transpozisyonu”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 243-245 (2010)

57. Şendağ, F., Akdemir, A., “Histeroskopik Tubal Sterilizasyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 185-188 (2010)

58. Şendağ, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Transvajinal Sonografi İle Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, (2010)

59. Karaman, S., Kocabas, S., Ergun, S., Fırat, V., Uyar, M., Şendağ, F., “Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide İntraperitoneal Ropivakain ve Ropivakain ile Meperidin Kombinasyonu”, Ağrı Dergisi, (2010)

60. Şendag F, Akman L, Akdemir A, Öztekin K. “Laparoscopic burch colposuspension for the treatment of stress urinary incontinence: 5-year floow up results.” Ege journal of Medicine 2013;52(4):189-193.

61. Şendağ F, Akdemir A, Yıldırım AŞ, Yücebilgin S, Akman L, Karadadaş N, Öztekin M. “Laparoscopic Approach of Uterin Fibroids.” Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(2):71-5. Article in Turkish.

62. Akdemir A, Taylan A, Zeybek B, Şendağ, F.” Laparoscopic Hysterectomy of Large Uterus: A Single Center Experience and Review of the Literature.” JCAM. DOI:10.4328/JCAM.2172. 2014

63. Akdemir A, Şimşek D, Ergenoğlu AM, Şendağ F, Öztekin MK. Ovarian Torsion: Can We Operate Earlier. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015;25(2):86-91. Article in Turkish.

64. Akdemir A, Taylan E, Ergenoğlu AM, Yeniel AÖ, Şendağ F, Öztekin MK. “Vaginal Cuff Dehiscence with Bowel Evisceration after Robotic Hysterectomy.” J Turk Soc Obstet Gynecol 2014;11:249-251.

65. Şendağ F, Akdemir A, Akman A, Öztekin MK. “Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndome and Laparoscopic Assisted Creation of Neovagina (Modified Vecchietti).” J Turk Soc Obstet Gynecol. 2013; 10(4): 260-266.

66. Şendağ F, Akdemir A, Taylan E, Öztekin MK. “Minilaparoscopic Total Hysterectomy: A Case Report.” J Turk Soc Obstet Gynecol. 2014;2:137-38.

67. Hortu İ, Akdemir A, Şendağ F, Öztekim MK. Uterine rupture in pregnancy after robotic myomectomy. Turk J Obstet Gynecol 2015;12:188-91. DOI:10.4274/tjod.93609.

68. Biler A, İsmet H, Akdemir A, Şendağ, F. Laparoskopik tubal reanastomoz sonrasi ilk ovulasyonla oluşan sürpriz gebelik: olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Case Rep. 2015 (Epub Ehead of Print) DOI: 10.5336/caserep.2015-46234.
 

B- Yurtdışında Yayınlanan Makaleler

1. Şendağ, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., “Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999).

2. Şendağ, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., Guven, M., “Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 40(1), 44-47 (2000).

3. Şendağ, F., Kazandi, M., Terek, M.C., “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001).

4. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., “Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles”, Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001).

5. Şendağ, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., “Mammographic Density Changes in Postmenopausal Women Using Tibolone Therapy”, Int J Gynaecol Obstet, 74, 63-64 (2001).

6. Şendağ, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., Bilgen, I., Memis, A., “Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies”, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001).

7. Ozsener, S., Şendağ, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001).

8. Şendağ, F., Terek, M.C., Itil, I.M., Oztekin, K., Bilgin, O., “Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls”, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001).

9. Şendağ, F., Terek, M.C., Karadadas, N., “Sequential Combined Transdermal and Oral Postmenopausal Hormone Replacement Therapies: Effects on Bleeding Patterns and Endometrial Histology”, Arch Gynecol Obstet, 265, 209-213 (2001).

10. Tavmergen Goker, E.N., Şendağ, F., Tavmergen, E., Levi, R., Zekioglu, O., “Successful Pregnancy in an Infertile Women with Endometrial Hyperplasia and Embryo Transfer”, J Reprod Med, 46, 859-862 (2001).

11. Şendağ, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, J Reprod Med, 46, 962-968 (2001). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)

12. Kazandi, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Ozsaran, A., Dikmen, Y., “Ovarian Cysts in Postmenopausal Tamoxifen-treated Breast Cancer Patients with Endometrial Thickening Detected by Transvaginal Sonography”, Eur J Gynaecol Oncol, 23, 257-260 (2002).

13. Tavmergen, E., Tavmergen Goker, E.N., Şendağ, F., Sendag, H., Levi, R., “Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy”, Arch Gynecol Obstet, 266, 5-11 (2002).

14. Tavmergen Goker, E.N., Şendağ, F., Levi, R., Sendag, H., Tavmergen, E., “Comparison of the ICSI Outcome of Ejaculated Sperm with Normal, Abnormal Parameters and Testicular Sperm”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 104, 129-136 (2002).

15. Şendağ, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)

16. Saylam, C., Ozdemir, N., Itil, I.M., Şendağ, F., Terek, M.C., “Distribution of Fibronectin, Laminin, and Collagen Type 4 in the Materno-Fetal Boundary Zone of the Developing Mouse Placenta”, Arch Gynecol Obstet, 266, 83-85 (2002).

17. Şendağ, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., “The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002).

18. Şendağ, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., “The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003).

19. Kazandi, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Gundem, G., “Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome”, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003).

20. Gundem, G., Şendağ, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., “Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia”, Eur J Gynaecol Oncol, 3-4, 330-333 (2003).

21. Dikmen, Y., Terek, M.C., Zekioglu, O., Şendağ, F., Akercan, F., Ozsaran, A., Erhan, Y., “ MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma”, Int J Gynecol Cancer, 13(5), 673-677 (2003).
 

DOÇENTLİK SONRASI YURTDIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER
 

22. Akercan, F., Kazandi, M., Şendağ, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., “The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor”, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004).

23. Tiras, M.B., Şendağ, F., Guner, H., Dilek, U., “Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004).

24. Oztekin K., Akercan F, Yucebilgin MS, Kazandi M, Terek MC, Şendağ, F., Zekioglu O., “Pelvic actinomycosis in a postmenopausal patient with systemic lupus erythematosus mimicking ovarian malignancy: case report and review of the literature”, Clin Exp Obstet Gynecol, 31(2), 154-157 (2004).

25. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Stimulation”, Fertil Steril, 82(3), 1121-6 (2004).

26. Gol M, Ozsener S, Şendağ, F., Uretmen S, Oztekin K, Tanyalcin T, Bilgin O. “Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?” Arch Gynecol Obstet, 272(2):127-30 (2005)

27. Akçay YD, Sagin FG, Şendağ, F., Oztekin K, Sozmen EY., “Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: does paraoxonase genotype play a role?” Maturitas. 20;53(3):325-32 (2006)

28. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P, Mol-Arts M, Kloosterboer L, Mosca L, Christiansen C, Bilezikian J, Kerzberg EM, Johnson S, Zanchetta J, Grobbee DE, Seifert W, Eastell R; LIFT Trial Investigators., “The effects of tibolone in older postmenopausal women”., N Engl J Med. 14;359(7):697-708 (2008)

29. Şendağ, F., Sahin, C., Zeybek, B., Terek M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “Retrospective Analysis of Hysteroscopic Findings in Breast Cancer Patients Having Adjuvant Tamoxifen Treatment”, European Journal of Gynaecological Oncology, 31(4), 415-417 (2010)

30. Şendağ, F., Kazandi, M., Akercan, F., Kazandi, A.C., Karadadas, N., Sagol, S., “Vaginal Fluid pH, Cervicovaginitis and Cervical Length in Pregnancy”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 127-130 (2010)

31. Gharehbagni, M., Şendağ, F., Akercan, F., Zeybek, B., Sezer, E., Terek, M.C., Karadadas, N., “Effects of Tamoxifen on Tissue Nitrite/Nitrate Levels and Plasma Lipid Peroxidation in Female Rats”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 112-114 (2010)

32. Şendağ, F., Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., “Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period” ., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010)

33. Şendağ, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Reproductive Outcomes After Hysterescopic Metroplasty For Uterine Septum”, Clin. Exp. Obst. & Gyn., 37(4), 287-289, (2010)

34. Şendağ, F., Turan V, Zeybek B, Bilgin O. Transumbilical single-incision totallaparoscopic hysterectomy: technique and initial experience in Turkey. Ginekol Pol. 2012 Aug;83(8):581-5

35. Karaman S, Kocabaş S, Ergun S, Fırat V, Uyar M, Şendağ, F. Intraperitoneal ropivacaine or ropivacaine plus meperidine for laparoscopic gynecological procedures. Agri. 2012;24(2):56-62

36. Akdemir A, Ergenoğlu AM, Yeniel AÖ, Sendağ F. “Conventional box model training improves laparoscopic skills during salpingectomy on LapSim: a randomized trial.” J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Sep 1;14(3):157-62. doi: 10.5152/jtgga.2013.55563. eCollection 2013.

37. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Ozgurel B, Oztekin K. “Analysis of the learning curve for robotic hysterectomy for benign gynaecological disease.” Int J Med Robot. 2013 Dec 27. doi: 10.1002/rcs.1567. [Epub ahead of print]

38. Akdemir A, Ergenoğlu AM, Akman L, Yeniel AÖ, Sendağ F, Oztekin MK. “A novel technique for laparoscopic removal of the fallopian tube after ectopic pregnancy via transabdominal or transumbilical port using homemade bag: A randomized trial.” J Res Med Sci. 2013 Sep;18(9):777-81.

39. Şendağ, F., Akdemir A, Zeybek B, Ozdemir A, Gunusen I, Oztekin MK. “Single-Site Robotic Total Hysterectomy: Standardization of Technique and Surgical Outcomes.” J Minim Invasive Gynecol. 2014 Jul-Aug;21(4):689-94. doi: 10.1016/j.jmig.2014.02.006. Epub 2014 Feb 13.

40. Akdemir A, Sendağ F, Oztekin MK. “Laparoscopic virtual reality simulator and box trainer in gynecology.” Int J Gynaecol Obstet. 2014 May;125(2):181-5. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.10.018. Epub 2014 Jan 24.

41. Akdemir A, Zeybek B, Ozgurel B, Oztekin MK, Şendağ, F.. “Learning curve analysis of intracorporeal cuff suturing during robotic single-site total hysterectomy.” J Minim Invasive Gynecol. 2014 Jun 19. pii: S1553-4650(14)00309-4. doi: 10.1016/j.jmig.2014.06.006. [Epub ahead of print].

42. Akdemir A, Zeybek B, Ergenoglu AM, Yeniel AO, Şendağ, F.. “Effect of spaced training with a box trainer on the acquisition and retention of basic laparoscopic skills.” Int J Gynaecol Obstet. 2014 Dec;127(3):309-313. doi: 10.1016/j.ijgo.2014.07.015. Epub 2014 Aug 13.

43. Sendağ F, Akdemir A, Oztekin MK. “Robotic single-incision transumbilical total hysterectomy using a single-site robotic platform: initial report and technique.” J Minim Invasive Gynecol. 2014 Jan-Feb;21(1):147-51. doi: 10.1016/j.jmig.2013.07.004. Epub 2013 Jul 27.

44. Akdemir A, Seyfettinoglu S, Akman L, Şendağ, F., Oztekin MK. A Safe, Effective, and Alternative Technique for Fascial Port Site Closure. CRSLS e2014.00023. DOI: 10.4293/CRSLS.2014.00023.

45. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeniel AÖ, Şendağ, F., Karadadaş N. “Coring-type laparoscopic resection of a cavitated non-communicating rudimentary horn under hysteroscopic assistance.” J Obstet Gynaecol Res. 2014 Jul;40(7):1950-4. doi: 10.1111/jog.12449.

46. Akdemir A, Sahin C, Erbas O, Yeniel AO, Şendağ, F.. Is ursodeoxycholic acid for ischemia/reperfusion-induced ovary in rat ovary? Arch Gynecol Obstet. 2015 Feb 7. doi: 10.1007/s00404-015-3646-9. [Epub ahead of print].

47. Biler A, Yucebilgin S, Şendağ, F., Akman L, Akdemir A, Ates U, Uyanıkgil Y, Yılmaz-Dilsiz O, Sezer E. The effects of different intraabdominal pressure protocols in laparoscopic procedure on oxidative stress markers and morphology in rat ovaries. Adv Clin Exp Med. 2014 Nov-Dec;23(6):885-92. doi: 10.17219/acem/37331.

48. Akdemir A, Yildirim N, Zeybek B, Karaman S, Şendağ, F.. Single incision trans-umbilical hysterectomy: Robotic or laparoscopic? Gynecologic and obstetric investigation 2015 Robot vs laparoscopic single port. Gynecol Obstet Invest. 2015 Jan 27. [Epub ahead of print]. Doi: 10.1159/000370000.

49. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Innovative technique for enclosed morcellation using a surgical glove. Obstet Gynecol. 2015 May;125(5):1145-9. Doi: 10.1097/AOG. 0000000000000823.

50. ERGENOGLU AHMET METE, SAHIN ÇAGDAS, Simsek Deniz, AKDEMIR ALI, YENIEL AHMET ÖZGÜR, YERLI HASAN, ŞENDAĞ FATİH (2016). Comparison of three-dimensional ultrasound and magnetic resonance imaging diagnosis in surgically proven Müllerian duct anomaly cases. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 197, 22-26., Doi: 10.1016/j.ejogrb. 2015.11.010.

51. Peker N (1), Aydeniz EG (2), Gündoğan S (2), Şendağ F (2). Laparoscopic management of heterotopic istmo-cornual pregnancy; a different technique. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Jul 19. pii: S1553-4650(16)30150-9.

52. Şendağ, F.(1), Peker N(2), Aydeniz EG(1), Akdemir A(3), Gündogan S(1). Single port total laparoscopic hysterectomy at patient with deep infiltrating endometriosis. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Jul 29. pii: S1553-4650(16)30160-1.

53. Peker N(1), Gundogan S(2), Şendağ, F.(2). Laparoscopic management of huge myoma nascendi. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Sep 12. pii: S1553-4650(16)31043-3. doi: 10.1016/j.jmig.2016.09.003.

54. Peker N(1), Gundogan S(2), Şendağ F.(2). Laparoscopic management of huge cervical myoma. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Sep 12. pii: S1553-4650(16)31042-1. doi: 10.1016/j.jmig.2016.09.002.
 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler


1. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., “The Effect of Day 2 FSH, LH, E2 Levels on Ovarian Response and Pregnancy Outcome in ART Cycles Induced by Short Protocol GnRHa and Gonadotropins”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği, 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

2. Şendağ, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Sacro-Cervicopexy Procedure for Uterovaginal Prolapse in Woman Wishing Uterine Preservation”, Global Congress of Minimally Invasive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008

3. Şendağ, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Oztekin, K, “Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgical Education”, ESGE 18th Annual Congress, Florence, 28-31 Ekim 2009

4. Atay, N., Şendağ, F., Şirin, A., “Development of Endoscopic Surgery Nursing in Turkey”, 19th Annual Congress ESGE, Barselona, 29 Eylül – 2 Ekim 2010

5. Şendağ, F., Turan, V., Zeybek, B., Bilgin, O., “Transumbilical Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy : Technique and Inıtial Experience”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010

6. Şendağ, F., Akdemir A. Robotic assisted laparoscopic tubal reanastomosis. 41. Global Congress on Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, USA, 5-9 November 2012. (Video Presentation).

7. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Robotic single-incision transumbilical total hysterectomy using a single-site robotic platform. 22. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy, Berlin, Germany, 16-19 October 2013. (Video Presentation).

8. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeiel AO, Akman L, Şendağ, F.. Laparoscopic skill retention after structured training on box trainer. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Oral Communication).

9. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Single-port robotic total hysterectomy with daVinci single site platform. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

10. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Do we know whole advantages of robotic system? A different perspective. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

11. Şendağ, F., Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin MK. Tortuous external iliac artery during laparoscopic and robotic assisted pelvic lymphadenectomy. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

12. Şendağ, F., Akman L, Akdemir A, Oztekin MK. Abnormal connection between the cervix and retroperitoneum in a patient with bicornuate uterus: A case report. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

13. Şendağ, F., Zeybek B, Biler A, Berberoglu B, Akdemir A. Technical tips on excising deep infiltrating endometriotic nodules for pelvic pain. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

14. Akdemir A, Yıldırm N, Şendağ, F., Yılmaz H. Hysteroscopic resection of a complete uterine septum with duplicated cervix and a vaginal septum. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

15. Şendağ, F., Zeybek B, Biler A, Berberoglu E, Akdemir A. Restoration of pelvic anatomy for ‘benign malignancy!’ of gynecology: Stage 4 endometriosis. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

16. Şendağ, F., Biler A, Zeybek B, Berberoglu E, Akdemir A. Overcoming the morbidly obese patient during total laparoscopic hysterectomy: Key elements and technical tips. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

17. Şendağ, F., Berberoglu E, Zeybek B, Biler A, Akdemir A. An unusual presentaion of bicornuate uterus with an asymmetric septum. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

18. Şendağ, F., Akdemir A, Yıldırım AGS, Oztekin MK. Triple Ureter: A case report. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

19. Şendağ, F., Akdemir A. Laparoscopic repair of vesicovaginal fistula. 23rd Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Brussels, 24-27 September 2014. (Video Presentation).

20. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A. How to manage giant uterine myoma? 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Video Presentation).

21. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A. Laparoscopic managemnt of tubo-ovarian abscess. 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Video Presentation).

22. Akdemir A, Zeybek B, Ozgurel B, Oztekin MK, Şendağ, F.. Learning curve analaysis of intracorporeal cuff suturing during robotic single site total hysterectomy. 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Vancouver, Canada, 17-21 November 2014. (Open Communication).

23. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. An innovative technique and future of enclosed morcellation. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Open Communication).

24. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Laparoscopic abdominal cerclage. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

25. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Hysterectomy and pelvic lymphadenectomy at the patient with endometrial carcinoma via DaVinci XI. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

26. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy at the patient with cervical carcinoma via DaVinci XI. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

27. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Single incision laparoscopic hysterectomy at the patient with severe endometriosis. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

28. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Robotic sacrocolpopexy via DaVinci XI. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

29. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Using single energy instrument for single incision laparoscopic hysterectomy. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

30. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Using single energy instrument for multiport laparoscopic hysterectomy. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

31. Şahin C, Akdemir A, Ozgurel B, Ergenoglu AM, Taşkiran D, Şendag F. Which technique should be preferred to reduce ovarian damage during laparoscopic ovarian cystectomy according to long term ovarian reserve results, hemostatic sutures versus bipolar electrocoagulation? 24th Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Budapest, Hungary, 7-10 October 2015. (Oral Presentation).
 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
 

1. Tavmergen, E., Tavmergen Göker, E.N., Şendağ, F., Sendag, H., Levi R., “Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy”, Treatment of Fertility: The New Frontiers, Boca Raton, Florida, 70, 1998.

2. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Goker, E., Sendag, H., Levi, R., “The Impact of Woman’s Age on the Success of ART Applications”, IFFS ’98 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, California, S419, 1998.

3. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., “Value of Serum CA-125 Levels As Predictors of Pregnancy In ART Cycles”, 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australia, 285, 1999.

4. Şendağ, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., “Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status of The Newborn”, II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, P5, 1999.


5. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., “ Comparison of ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction From Non-Obstructive Azoospermic Men”, 17th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Hum Reprod, 16, Abstract Book 1, 221 (Read by Title), Lausanne, 2001.

6. Ozsener, S., Şendağ, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment For The Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.

7. Şendağ, F., Terzioglu, T., Terzioglu E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on The Number and The Activation of T-Cell Sub-populations and on The Number of B Cells and Natural Killer Cells”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.

8. Şendağ, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 177, 2001.

9. Ozsener, S., Gol, M., Şendağ, F., Oztekin, K., Bilgin, O., “The Influence of Tibolone on Serum Leptin Levels in Obese and Nonobese Postmenopausal Women”, The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 125, 2002.

10. Şendağ, F., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes”, The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 140, 2002.

11. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile”, 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, P14, 2002.

12. Terek, M.C., Dikmen, Y., Şendağ, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., “Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 527, 2002.

13. Terek, M.C., Zekioglu, O, Ozsaran, A., Dikmen, Y., Şendağ, F., Akercan, F., Erhan, Y., “ MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.

14. Terek, M.C., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Dikmen, Y., Şendağ, F., Erhan, Y., “Endometrial Neoplasia With Adjuvant Tamoxifen Treatment in Breast Cancer Patients”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.

15. Kazandi, M., Şendağ, F., Akercan, F., Cirpan, T., Yucebilgin, S., “The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women”, EMAS 6th European Congress on Menopause, Bucharest, 2003.

16. Ozsener, S., Şendağ, F., Oztekin, K., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Tanyalcin, T., “The Effect of Sequential Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Levels of Endotheline-1 in Postmenopausal Women: A Prospective, Controlled Study”, 14th Annual Meeting of The North American Menopause Society, 102, Miami Beach, 2003.

17. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone”, 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Fertil Steril, 80(Suppl 3), S263, San Antonio, 11-15 October, 2003.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

18. Şendağ, F., Akçay, Y., Oztekin, K., Sozmen, E., “The effect of oestrogen replacement therapy on paraoxonase, erythrocyte catalase and erythrocyte MDA in postmenopausal women”, 3rd International & 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 19-23 May 2004.

19. Cirpan, T., Akercan, F., Şendağ, F., Terek, M.C., Özsener, S., “Evaluation of the Effects of Alendronate, Risedronate and Oestradiol Hemihydrate-Norethisterone Acetate Combinations on Bone Mineral Density”, EMAS 7th European Congress on Menopause, 3-7 Haziran 2006, İstanbul

20. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Hysteroscopic Evaluation of the Postmenopausal Woman with Uterine Bleeding and Endometrial Thickness, Global Congress of Minimally Inv asive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008

21. Şendağ, F., Akdogan, A., Ozbilgin, K., Giray, G., Oztekin, K., “Effect of Ovarian Stimulation with Hmg and Recombinant Fsh on the Expression of Integrins Alpha (3), Beta (1) in the Rat Endometrium During the Implantation Period”, American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, San Francisco, 8-12 Kasım 2008

22. Şendağ, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Reproductive Outcomes After Hysteroscopic Metroplasty for Uterin Septum”, Esge 17th Annual Congress, Amsterdam, 8-11 Ekim 2008

23. Şendağ, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Hysterectomy, 38th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology”, 15-19 Kasım 2009, Florida

24. Şendağ, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Management of Ovarian Dermoid Cysts”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010

25. Şendağ, F., “Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy with Temperature Controlled Advaced Bipolar System”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010 (video poster)

26. Şendağ, F., Zeybek, B., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Management of Ovarian Endometriomas”, 19th Annual Congress Esge, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Barcelona

27. Şendağ, F., Akdemir A. Tubal reanastomosis by surgical robotic system. 21. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Paris, Fransa, 11-14 September 2012. (Poster Presentation).

28. Şendağ, F., Akdemir A. Laparoscopic management of ureteral endometriosis. 41. Global Congress on Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, USA, 5-9 November 2012. (Poster Presentation).

29. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Ozgurel B, Oztekin K. Learning robotic hysterectomy: An analysis of sutup, docking and operating times. 42. Gloal Congress on Minimally Invasive Gynecology, Washington, USA, 10-14 November 2013. (Poster Presentation).

30. Akdemir A, Şendağ, F., Oztekim MK. Laparoscopic virtual reality and box trainer in gynecology: A prospective, randomised, controlled, and blind study. 22. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Berlin, Germany, 16-19 October 2013. (Poster Presentation).

31. Şendağ, F., Akdemir A, Akman L, Oztekin MK. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome and laparoscopic assisted creation of neovagina. 22. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy, Berlin, Germany, 16-19 October 2013. (Poster Presentation).

32. Akdemir A, Ergenoglu AM, Akman L, Yeniel AO, Şendağ, F., Oztekin MK. Laparoscopic retrieval of fallopian tube for ectopic pregnancy via transabdominal or transumbilical port with homemade bag and technique: A randomised trial. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

33. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Analaysis of robotic myomectomy: A single institutional results. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

34. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Robotic assisted laparoscopic tubal reversal: Initial experience. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013.(Poster Presentation).

35. Akman L, Akdemir A, Hortu İ, Ergenoglu M, Yeniel O, Şendağ, F.. Management of ectopic pregnancy in unusual location: Five year experience in a single center. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

36. Akdemir A, Seyfettinoglu S, Akman L, Şendağ, F., Oztekin MK. A simple, effective technique for port-site closure in laparoscopy. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

37. Şendağ, F., Akdemir A, Eminov E, Oztekin MK. Analaysis of robotic assisted hysterectomy: A single institution results. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

38. Akdemir A, Yıldırım AGS, Akman L, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Laparoscopic port-site complications in gynecologyic surgery. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

39. Şendağ, F., Akdemir A, Zeybek B, Ozdemir A, Gunusen I, Oztekin MK. Single-site robotic total hysterectomy: standardization of technique and surgical outcomes. 6th Annual Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS) Meeting on Robotic Gynaecological Surgery, Essen, Germany, 22-24, May2014. (Poster Presentation).

40. Akdemir A, Simsek D, Ergenoglu M, Oztekin K, Şendağ, F.. Ovariantorsion: Can we operate earlier. 23rd Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Brussels, 24-27 September 2014. (Poster Presentation).

41. Akdemir A, Sahin C, Erbas O, Yeniel O, Şendağ, F.. Is ursodeoxycholic acid crucial for ischaemia/reperfusion induced ovarian injury in rat ovary? 23rd Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Brussels, 24-27 September 2014. (Poster Presentation).

42. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Laparoscopic diagnosis of pelvic abscess: Appendicitis perforation during labor? 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Poster Presentation).

43. Akdemir A, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Hysteroscopic assisted laparoscopic removal of two different type cavitated non-communicating rudimentary horn. 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Poster Presentation).

44. Akdemir A, Yıldırm N, Zeybek B, Karaman S, Şendağ, F.. Single incision trans-umbilical total hysterectomy: Robotic or Laparoscopic. 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Vancouver, Canada, 17-21 November 2014. (Poster Presentation).

45. Sezer TO, Akdemir A, Simsek D, Demir HB, Buldur S, Şendağ, F., Hoscoskun C. Laparoscopic appendectomy in late second trimester: Is it safe? 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

46. Ergenoglu AM, Sahin C, Simsek D, Akdemir A, Yerli H, Şendağ, F.. Comparison of the three dimensional Ultrasound and magnetic resonance imaging in surgically proved müllerian duck anomalies. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

47. Simsek D, Güven C, Sahin C, Akdemir A, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Reproductive outcomes after hysteroscopic septoplasty using different surgical techniques: A retrospective study. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

48. Şendağ, F., Akdemir A, Simsek D, Oztekin MK. Is single port laparoscopy useful for endometriosis surgery? 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

49. Şendağ, F., Akdemir A, Simsek D, Oztekin M. Single-port Laparoscopy for deep infiltrating endometriosis surgery. 44th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, Nevada, USA 15-19 November 2015. (Video Poster Presentation).

50. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz E, Akdemir A, Sundogan S. Laparoscopc management of multiple submucousal fibroids. 44th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, Nevada, USA 15-19 November 2015. (Video Poster Presentation).
 

Uluslararası Toplantılarda Verilen Konferanslar (Doçentlik Sonrası)

1. NESA Days 2007, 1-3 Eylül 2007, İstanbul  - The Value of Virtual Reality – Simulator Training in Gynecologic Laparoscopy Education

2. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya  - Adhesions and Adhesiolysis : Impacts on Pregnancy Rates

3. ESGE 18th Annual Congress, 28-31 Ekim 2009, Florence  - Should Endometriomata Be Removed Before IVF?”

4. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Barcelona  - Single Incision Laparoscopic Hysterectomy

5. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik  - Role of IVF in Treating Infertility : IVF Against Laparoscopy

6. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik  - Status of IVF in Turkey

7. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik  - Laparoscopic Suturing Skills


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1. Tavmergen Göker, E., Şendağ, F., Levi, R., Şendağ, H., Tavmergen, E., “Comparison of Sperm of Normal and Abnormal Ejaculated Semen and Testicular Sperm in Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles in Respect to Fertilization and Pregnancy Rates”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.

2. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., “ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.

3. Tavmergen Göker, E., Özçakır, T., Adakan, Ş., Levi, R., Şendağ, F., Tavmergen, E., “ART Uygulamalarında Ovulasyon İndüksiyon Günü Saptanan Over Kistlerinin IVF Sonuçları Üzerine Etkisi”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 25, Kuşadası, 2000.

4. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 105, Antalya, 2003.

5. Şendağ, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., “The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, Antalya, 2003.

6. Akercan, F., Kazandi, M., Şendağ, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., “The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor”, Fetal Medicine & Prenatal Diagnosis, 13-14, Antalya, 2003

7. Şendağ, F., Bozdogan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., “Laparoscopic Hysterectomy for Benign Disorders”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

8. Şendağ, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Laparoscopic Surgery for Pelvic Floor Repair”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

9. Şendağ, F., İtil, İ.,M., Bozdoğan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., “Transperitoneal Approach to Laparoscopic Burch Colposuspension for Stress Urinary Incontinence”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
 

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

10. Şendağ, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Pelvik Taban Bozukluklarında Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

11. Şendağ, F., İtil, İM., Bozdogan, SB., Bilgin, O., Oztekin, K., “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

12. Şendağ, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

13. Şendağ, F., Yılmaz, A., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Bilgin, O., “Laparoskopik Myomektomi Olgularımız”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

14. Yılmaz, A., Terek, C., Şendağ, F., Oztekin, K., Bilgin, O., “Koyun Modelinde Transperitoneal Laparoskopik Pelvik Lenfadenektomi” 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

15. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K.., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

16. Şendağ, F., Bozdogan, SB., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

17. Şendağ, F.., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

18. Şendağ, F., Mehdiyev, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

19. Şendağ, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

20. Şendağ, F., Biler, A., Karadadas, N., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Ovarian Dermoid Kistlere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

21. Şendağ, F., Kayacık, O., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Hematometra İle Birlikte Seyreden Mülleriyan Anomalili Olgunun Histeroskopik Yönetimi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

22. Şendağ, F., Solmaz, U., İtil, İ.M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

23. Şendağ, F., Filiz, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoskopik Histerektomi Sırasında Profilaktik Yüksek Uterosakral Ligaman-Vajinal Kaf Süspansiyonu (McCall Kuldoplasti), 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

24. Mehdiyev, M., İtil, İ.M., Şendağ, F., Akdemir, A., Askar, N., “Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

25. Tosun, G., Şendağ, F., Guven, C., Oztekin, K., Bilgin, O., Zeki oglu, O., “Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde ve Normal Serviks Dokusunda P53 ve P16’nın İmmünhistokimyasal Olarak Boyanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

26. Şendağ, F., Habibovic, Z., Bilgin, O., “Tubal Sterilizasyon Uygulanmış Olgularda Laparoskopik Tubal Reanastamoz”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

27. Şendağ, F., Guven, C., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O.,”Submüköz Myomlarda Histeroskopik Yaklaşım”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

28. Sendag, F, Binbir, B., “Tubal Ektopik Gebelik Olgusunda Laparoskopik Yaklaşım: Tubal Milking”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

29. Şendağ, F., Osmanova, S., Bilgin, O., “Abdominal Rahim içi Araç Dislokasyonunda Laparosokpik Yaklaşım: Olgu Sunumu”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

30. Şendağ, F., Dikmen, A., oztekin, K., Bilgin, O., “Histeroskopik İntrauterin Adezyolizis”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

31. Şendağ, F., Demirtas, Ö., Oztekin, K., “Rudimenter Horn Gebeliklerine Laparoskopik Yaklaşım: Olgu Sunumu,” 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

32. Şendağ, F., Ulusoy, D., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoskopik Histerektomide Üriner Sistem Komplikasyonları ve Yönetimi”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

33. Sendag, F, Akdemir A., “Histeroskopik Tubal Sterilizasyon”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

34. Şendağ, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., “ Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

35. Şendağ, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) For Hysterectomy”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

36. Şendağ, F., Akdemir, A., Baglan, Z., “Derin Endometriozis ve Üreter Tutulumu : Olgu Sunumu”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

37. Şendağ, F., Akdemir, A., Oncul, S., “Torsiyene Dev Tubal Kitlenin Laparoskopik Yönetimi : Olgu Sunumu”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

38. Şendağ, F., Akdemir, A., “Laparoskopik Tubal Reanastomoz : Vaka Serisi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

39. Şendağ, F., Guven, C., Karadadas, N., Bilgin, O., “İntrauterin Sineşilerin Histeroskopik Yönetimi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

40. Şendağ, F., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

41. Şendağ, F., Akdemir, A., “Laparoscopic Lateral Ovarian Transposition in Woman With Vulvar Malignancy”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

42. Şendağ, F., Akdemir, A., Sahingoz, A., Yucebilgin, S., Bilgin, O., “Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

43. Şendağ, F., Akdemir A, Ozceltik G, Oztekin K. Morbit obezite total laparoskopik histerektomi için kontraendike midir? 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

44. Şendağ, F., Terek MC, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin MK. Da Vinci SI sistemi kullanılarak yapılan robotik myomektomi: Olgu sunumu.5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

45. Şendağ, F., Terek MC, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin K. Da Vinci SI robotik cerrahi sistemi kullanılarak total laparoskopik histerektomi. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

46. Şendağ, F., Akdemir A, Canverenler E, Oztekin K. Laparoskopik intestinal yaralanma ve laparoskopik tamir. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

47. Akdemir A, Oskan S, Şendağ, F., Oztekin K. Endometriozis cerrahisinde komplet laparoskopik yönetim. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

48. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin K. Derin endometriozis ve hidronefroz: Laparoskopik yönetim. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

49. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin K. Vaginal Agenezili olguda laparoskopik yardımlı neovagina oluşturulması (Modifiye Vecchietti). 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

50. Şendağ, F., Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin O. Tek kesiden laparoskopik cerrahi tekniği ile histerektomi ve vaginal kafın laparoskopik kapatılması: Olgu sunumu. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

51. Akdemir A, Akman L, Vatansever N, Şendağ, F.. İzole tuba torsiyonu: laparoskopik yaklaşım. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

52. Şendağ, F., Terek MC, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin K. Da Vinci SI robotik cerrahi sistemi ile büyük uterusta laparoskopik histerektomi. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

53. Akdemir A, Ozceltik G, Şendağ, F., Oztekin K. Derin intramural myomlara laparoskopik yaklaşım ve sütür tekniği. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

54. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin K. Zor vakalarda total laparoskopik histerektomi; Sırlar ve sınırlar. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

55. Şendağ, F., Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Öztekin MK. Laparoskopik Burch operasyonu: “SUİ tedavisinde hiçbir zaman eskimeyen yöntem”. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

56. Şendağ, F., Zeybek B, Taylan E, Akdemir A, Öztekin MK. VİKY: “laparoskopik cerrahide sesle uzaktan kontrol teknolojisi”. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

57. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Şimşek D, Öztekin MK. POP tedavisinde laparoskopik sakrokolpopeksi. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

58. Zeybek B, Akdemir A, Özçeltik G, Şendağ, F.. Çoklu laparotomi öyküsü olan hastada laparoskopi, zor mu yoksa doğru teknikle rahat uygulanabilir mi? 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

59. Zeybek B, Akdemir A, Taylan E, Şendağ, F., Öztekin MK. Laparoskopide organ yaralanması: trokar haricinde yaralanma nedeni ne olabilir. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

60. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Orhaner Aydın, Öztekin MK. Tek kesiden laparoskopik histerektomi ve Artiküle EnSeal. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

61. Akdemir A, Zeybek B, Hortu İ, Şendağ, F., Öztekin MK. Laparoskopik myomektomi sonrası erken dönemde saptanan gebelik. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

62. Akdemir A, Zeybek B, Orhaner Aydın, Şendağ, F.. Pelvik böbrek ve laparoskopik vecchietti operasyonu. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

63. Akdemir A, Zeybek B, Özçeltik G, Şendag F, Öztekin MK. Laparoskopik myomektomi ve uterin arter geçici klemplenmesi. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

64. Biler A, Zeybek B, Akdemir A, Şendağ, F.. Minilaparoskopik tubal reanastomoz. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
 

1. Şendağ, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Cyclic Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 28, Antalya, 1999.

2. Şendağ, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., “Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 27, Antalya, 1999.

3. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., “Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 47, Kuşadası, 2000.

4. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 62, Kuşadası, 2000.

5. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özçakır, T., Özyürek, E., Terek, M.C., “Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 61, Kuşadası, 2000.

6. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, C., Tuncay, G., “Landry Guillain-Barré Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 60, Kuşadası, 2000.

7. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, C., “Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 58, Kuşadası, 2000.

8. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Pregnancy After Renal Transplantation: Review of the Current Literature and Our Experience”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 57, Kuşadası, 2000.

9. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, C., Tuncay, G., “Nonketotic Hyperglycinemia: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 48, Kuşadası, 2000.

10. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., “Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 59, Kuşadası, 2000.

11. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., “Plazma Ferritin, C-Reaktif Protein Ya da Alfa-Fetoprotein Düzeyleri Preterm Prematür Membran Rüptürü Olan Hastalarda Gebelik Sonuçlarını Tahmin Edebilir mi?”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75, Antalya, 2001.

12. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., “Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Kadınlarda Maternal Glisemik Regülasyon Perinatal Sonuçları Etkiler mi?”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75-76, Antalya, 2001.

13. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Aşkar, N., “Hasta öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 74-75, Antalya, 2001.

14. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., “Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112, Antalya, 2001.

15. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, C., Aşkar, N., “Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112-113, Antalya, 2001.

16. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tibolon’un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Olan Etkileri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 76, Antalya, 2001.

17. Terek, C., Akercan, F., Şendağ, F., Kazandı, M., Zekioğlu, O., İtil, İ.M., Öztekin K., “The Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature”, Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 77, Çeşme, 2003.

18. Öztekin, K., Terek, C., Şendağ, F., Akercan, F., İtil, İ.M., Ergenoğlu, M., Zekioğlu, O., “Pelvic Actinomycosis in a Systemic Lupus Erythematosus Patient: Case Report and Review of the Literature”, Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 71, Çeşme, 2003.

19. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yucebilgin, S., Özşener, S., “Surgical Approach to Ectopic Pregnancies”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 132, Antalya, 2003.

20. Gundem, G., Şendağ, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., “Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.

21. Şendağ, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., “The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.

22. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Kazandı, A.,C., Karadadaş, N., Sağol, S., “Vaginal Fluid pH, Cervico-Vaginitis and Cervical Length in Pregnancy”, Perinatal Tıp 2003, 96, İzmir (Çeşme), 2003.

23. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadaş., N., Oztekin, K., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

24. Şendağ, F., “Prenatal Sonographic Findings of the Ileal Duplication Cyst in the View of Abdominal Cystic Masses in Differential Diagnosis”, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

25. Şendağ, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Surgery Procedures in Endometriomas”, 6th Congress of the Turkish German Gynecological Association, Antalya, 18-22 Mayıs 2005

26. Şendağ, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Farklı Postmenopozal Hormon Tedavilerinin Hemostaz Parametrelerine Etkilerinin Karrşılaştırılması”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006

27. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006

28. Şendağ, F., Habil, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “İnfertil Hastalarda Uterin Patolojilerin Tanı ve Tedavisinde Ofis Histeroskopinin Rolü”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

29. Şendağ, F., Habibovic, Z., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “ Disfonksiyonel Uterin Kanaması Olan Kadınların Ofis Histeroskopi İle Değerlendirilmesi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

30. Şendağ, F., Bozdogan, B., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O.,”Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGel’in Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

31. Ozturk, S., Ulukus, M., Ulukus, E.C., Sezak, M., Habibovic, Z., Şendağ, F., Karadadas, N., Akercan, F., “Endometriyum ve Adenomyoziste BCL-2 ve BAX Expresyonu”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

32. Filiz, S., Şendağ, F., Okmen, F., Gundem, G., Bilgin, O., “İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Gebelik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

33. Biler, A., Şendağ, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., “Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)

34. Gharehbagni, M., Şendağ, F., Zeybek, B., Karadadas, N., Akercan, F., “Tamoksifenin Dişi Sıçanlarda Doku Nitrit/Nitrat Seviyelerine ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

35. Şendağ, F., Şahin, Ç., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tamoksifen Kullanan Meme kanserli hastalarda Histeroskopik Sonuçlar”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009

36. Akdemir A, Akman L, Şendağ, F.. Non-komunike fonksiyonel rudimeter horn’un laparoskopik çıkartılması. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2013. (Poster Bildiri).

37. Akdemir A, Zeybek B, Özkan S, Şendağ, F.. Çok nadir ama gerçek; tubal leiomyoma. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Poster Bildiri).

38. Biler A, Hortu İ, Akdemir A, Şendağ, F.. Surprised Early Detected Pregnancy After Tubal Reanastomosis: A Case Report. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 06-09 Kasım 2014. (Poster Bildiri).

39. Şendağ, F., Akdemir A, Şimşek D, Öztekin M. Single Port Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi; İlk Deneyimlerimiz. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 06-09 Kasım 2014. (Poster Bildiri).

 

Ulusal Toplantılarda Verilen Konferanslar


1. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir  -Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Yaklaşımlar

2. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme  -Osteoporoz Workshop-İnteraktif Olgu Sunumları

3. Adolesan Sağlığı, 16 Nisan 2003, İzmir  -Adolesanda Üreme Sağlığı

4. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir  -Üriner İnkontinans ve Laparoskopi

5. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Antalya  -Cinsel Fonksiyon ve Disfonksiyonların Anatomi ve Fizyolojisi
 

Doçentlik Sonrası Ulusal Toplantılarda Verilen Konferanslar
 

6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 30 Nisan 2004, İzmir  - Adneksiyal Kitlelere Yaklaşımda Laparoskopinin Yeri

7. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul  - Ofis Histeroskopi

8. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şb, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Konulu Panel, 28.10.2004, İzmir  - Kadında cinsel disfonksiyon patofizyolojisi

9. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir  - Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri

10. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir  - Temel Laparoskopik Motor Beceri Modüllerinde Uygulamalı Eğitim

11. 6. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya  - IUI için Sperm Parametrelerinin Eşik Değerleri

12. 1. Çukurova Bölgesi Üreme Endokrinolojisi Endoskopi ve Adölesan Kongresi, 18-20 Kasım 2005, Adana  - Laparoskopik pelvik Taban Cerrahisi, Kime? Nasıl?

13. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005  - Laparoskopik Aletler

14. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara  - Postmenopozal Dönemde Androjen Replasman Tedavisi

15. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara  - Laparoskopinin Pelvik İnflamatuar Hastalık ve Tuboovaryen Abse Tedavisinde Yeri

16. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa  - Verres ve Trokar Giriş Teknikleri, İnsuflasyon

17. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa  - Laparoskopik Burch – Sling

18. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı, Ürojinekoloji Oturumu, 31 Mart 2006, İzmir  - Postmenopozal Olgularda Ürogenital Atrofi ve Tedavisi

19. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, Ege – Haddassah Hebrew Colloborative Meeting, 1-2 Haziran 2006, İzmir  - Endometriomalar IVF Öncesi Çıkarılmalı mıdır?

20. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006, Erzurum  - Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Uygulamalar

21. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya  - Endometrioziste Cerrahi Tedavi : Kime, ne zaman?

22. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya  - Myomlar İçin Yeni Tedavi Seçenekleri, Embolizasyon, Ultrasonografik Miyolizis

23. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006  - IUI Olgularında KOH

24. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006  - Anovulasyonun Sınıflaması – Nedenleri, Over Rezervinin Değerlendirilmesi

25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya  - İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri Nedir?

26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya  - Sınıf I hastalar İçin Ovülasyon İndüksiyonu

27. Ege Obez Hasta Osteoporozlu Hasta Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği 5. Halk Kongresi, 7-9 Şubat 2007, İzmir  - Kadınlarda Cinsel İşlev Kusurları

28. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ  - HSDS da Testosteron Tedavisinin Yeri

29. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ  - HRT ve Beyin

30. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ  - Androjen replasman Tedavisinde Gelinen Nokta Gerçekten Etkili mi?

31. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir  - Ege Üniversitesi’nde Endoskopik Sanal Gerçeklik Uyulamaları

32. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir  - Laparoskopik Retropubik Cerrahiler

33. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir  - Pelvik Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar

34. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya  - Antimüllerian Hormon : Erkek ve Kadınlarda İnfertilite Araştırması İçin İyi Bir Test

35. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara  - Adelosanlarda Kontraseptif Yöntem Kullanımı

36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Mayıs 2007, İzmir  - Ürogenital Atrofi

37. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Kasım 2007, İzmir  - İnfertilitede Tanısal Laparoskopinin Günümüzdeki Yeri

38. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ  - Pelvik Organ Prolapsusunda Laparoskopik Yaklaşım

39. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ  - Sutur Teknikleri

40. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ  - Pelvik Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Görüntüler ve Tartışma

41. 3. ZTB – Etlik Kadın Hastalıkları ve Doğumevleri Ürojinekoloji Günleri Kongresi, 8-9 Şubat 2008, Antalya  - Vajen Ön ve Arka Kompartman Defektlerinin Cerrahi Tedavisi

42. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Yuvarlak Masa Toplantısı, 12-16 Mart 2008, Erzurum  - Ovulasyon İndüksiyonu

43. Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Geleneksel Eğitim Günleri, 3-6 Nisan 2008, Antalya  - Stres İnkontinens Cerrahisinde Yenilikler

44. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21 Kasım 2008, Kahramanmaraş  - Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

45. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri

46. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Histeroskopik Metroplasti

47. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Histeroskopik Aletlerin Kursiyerlere Tanıtılması

48. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Pelvik Taban Cerrahisi

49. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Over Kistleri ve Endometrioma

50. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12-16 Mart 2008, Erzurum  - Tekrarlayan Gebelik kayıplarında Genetik Problemler

51. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir  - Sanal Gerçeklik Uygulamaları

52. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir  - Modüllerde Motor Beceri Uygulamaları

53. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir  - Komplikasyonlar ve Korunma Yolları

54. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya  - Laparoskopide Ergonomi ve Sütur Teknikleri

55. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya  - Laparoskopik Myomektomi

56. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya  - Ofis Histeroskopi

57. TSRM 2008-2009 Uzmanlık Kursları, İnfertilite Tedavisine Güncel Yaklaşım Ovulasyon İndiksiyonu (OI) ve Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH), 24 Şubat 2008, Adana  - İnfertiliteye Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşım – Tubal Faktör ve Erkek Faktörü

58. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 12-15 Mart 2009  - Adnexiel Kitlelere Yaklaşım

59. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir  - Total Laparoskopik Histerektomi

60. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir  - Apikal Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar

61. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir  - Laparoskopik Histerektomi:Teknik ve Sonuçlar

62. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Günleri-1, 5-6 Şubat 2009, İzmir  - Ürojinekolojide Laparoskopinin Yeri

63. 8th Turkish – German Gynecology Congress, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya  - Laparoscopy for the Evaluation of Infertile Patient

64. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - Laparoskopik Myomektomi

65. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri

66. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - Laparoskopik Myomektomi: Teknikler, Sonuçlar

67. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - İnfertilite Nedeni ile İlk Defa Doktora Başvuran ve Endometrioma Düşünülen Genç Hastalara Cerrahi Düşünülmeli midir? Evet, Laparoskopi Düşünülmesi Gereken Esas Hasta Grubu Bunlardır.

68. 8. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan – 3 Mayıs 2009, Antalya  - İnfertilitenin Değerlendirilmesinde Laparoskopi

69. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - İnfertilitede Laparoskopinin Yeri

70. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - Endometriozis tanısı en hızlı nasıl konulur?

71. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - Androjen replasman tedavisinde gelinen nokta, gerçekten etkili mi?

72. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - İnfertil hastada ne zaman endoskopi? Ne zaman histeroskopi yapalım? Polipler ne kadar önemli? Ne zaman laparoskopi önerelim? L/S değerlendirme algoritması var mı?

73. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu: KOH ve IUI Optimizasyonu 8 Mart 2009, İzmir  - IUI için KOH ta doz seçimi ve over yanıtının izlemi

74. 2. Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi, 3-6 Aralık 2009, Adana  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi

75. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 “Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler”, 22-24 Nisan 2010, İzmir  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi : Hayal mi? Gerçek mi?

76. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 “Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler”, 22-24 Nisan 2010, İzmir  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi

77. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010  - Endometriozis ve İnfertilite : Cerrahi vs IVF

78. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 3-7 Mart 2010  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Histeroktomi

79. 2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 13-14 Ekim 2010, İstanbul  - Adolesanlarda Minimal İnvaziv Cerrahi

80. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, 3-4 Aralık 2010, Ankara  - L/S Sakroservikopeksi ve Mac Call Kuldoplasti

81. Ankara Ürojinekoloji Günleri – 2 , 6-7 Şubat 2010, Ankara  - Meş Cerrahisi (Avantaj ve Dezavantajlar), POP +SUI Tedavisi, Uterus Korunmalı mıdır?, POP Cerrahisinden Sonra Gelişen Nükslerin Yönetimi

82. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul  - Single Port Histerektomi

83. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul  - Laparoskopik Sakrokolpopeksi

84. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Spreylenebilir Adezyon Bariyerindeki Gelişmeler

85. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi

86. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Endometrial Ablasyon – Rezeksiyon

87. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Sütür Teknikleri

88. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya  - Tubal İnfertilite- Cerrahi mi? ART mi?

89. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Ürojinekoloji Konulu Bilimsel Eğitim Toplantısı, 24 Aralık 2010, İzmir  - Kontrasepsiyon ve Ek YararlarıKitaplar
Yurtiçi yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1. Şendağ, F., “Ürojinekolojide laparoskopik cerrahi”, Ürojinekoloji-Ayın Kitabı, ed. İtil, İ.M., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2003

2. Bilgin, O., Şendağ, F., “Tanısal Laparoskopi ve Tekniği”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.

3. Şendağ, F., “Laparoskopik Pelvik Taban Cerrahisi”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.Doçentlik Sonrası Yurtiçinde Yayınlanan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

4. Şendağ, F., “Kadının Pelvisinin Cerrahi Anatomisi”, Te Linde’s Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)

5. Şendağ, F., “Pelvik İnflamatuar Hastalık”, Te Linde’s Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)

6. Tıraş, M.B., Şendağ, F., “Vajen Kaf Prolapsusu Operasyonları”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005

7. Şendağ, F., “Yara İyileşmesi : Temel Prensipler”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005

8. Şendağ, F., Bilgin, O., “Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları ve Üreme”, Üreme Jinekolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji, ed. Beksaç, M.S., Demir, N., Tuncer, Z.S., Hassa, H., Tıraş, M.B., Yaralı, H., Ayhan, A., Kösebay, D., Yüce, K., Medical Network, 2006

9. Şendağ, F., Zeybek, B., “Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi”, Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi, ed. Karaman, S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2008

10. Şendağ, F., “Üriner İnkontinansta Laparoskopik Cerrahi”, Temel Ürojinekoloji, ed. Yalcin, Ö., Nobel Tıp Kitabevleri, 2009

11. Şendağ, F., Akdemir, A., “Laparoskopik Cerrahi”, Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji, ed. Ayhan. A., Güneş Tıp Kitabevleri, 2010 (çeviri)

12. Şendağ, F., Zeybek, B., “Temel Cerrahi Eğitiminde Laparoskopi Simülatörleri”, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

13. Şendağ, F., Zeybek, B., “Laparoskopik Uterin Suspansiyon, Sakrokolpopeksi, Kaf Suspansiyonu”, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

14. Şendağ, F., Turan, V., “Operative Hysteroscopy”, Te Linde’s Operative Gynecology, çev. ed. Yıldırım, Y., Güven Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

15. Şendağ, F., Turan, V., “Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif İzlem”, Berek&Novak’s Gynecology, ed. Erk, A., Nobel Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

16. Şendağ, F., Zeybek, B., “PCOS Tedavilerinde Laparoskopik Yaklaşımlar (Ovarian Drilling ve Diğerleri)”, Jinekolojik Cerrahi, ed. Guner, H., Güneş Tıp Kitabevi, (dizgide)

17. Şendağ, F., Zeybek, B., “Laparoskopide Eğitim”, Laparoskopi: Klinik uygulamalar ve Güncel yaklaşımlar, ed. Özay, O., Kayabaşoğlu, F., dizgide.

 

Yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1. Şendağ, F., Akdemir A. Chapter 23: Robotic Suturing in Laparoscopic Surgery; Pages:232-248. State-of-the-Art Atlas and Textbook of Laparoscopic Suturing in Gynecology, 2nd Edition, Editor: Nutan Jain, Publisher: JAYPEE, Publication year 2014.

KİTAP ÇEVİRMENLİĞİ

1. Şendağ, F., Akdemir A. Bölüm 46, Laparoskopik Cerrahi; Sayfa: 792-807. Danforth’s Obstetrics and Gynecology, 10th Edition, Editors, Ronald S Gibbs, Beth Y Karlan, Arthur F Haney, Ingrid Nygaard. Publisher: Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 2010. Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji; Çeviri Editörü Ali Ayhan, 2010, Onuncu Baskı, Güneş Tıp Kitapevi.
 

Diğer Yayınlar

1. Huntsman Cancer Institute, Increases in Breast Density Related to HRT Depend on Hormone Regimen, 25 Eylül 2001

2. F, Sendag., Terek, MC., S, Ozsener., “Mammographic Density Changes During HRT”, Menopause Digest, 14(3), 2002

3. F, Sendag., B, Bozdogan., K, Oztekin., O, Bilgin., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, Endoskopik Bülten, Mart 2005

4. “Sanal Gerçeklik Uygulamasını Başlattık”, Medikal Tribün, 17 Ocak 2008
 


Başlıca Araştırma Eseri


Şendağ, F., Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010) (Bakınız Yurtdışında yayınlanan makaleler no:32)
 


Yayına ve Yayıncılığa Katkılar, Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Faaliyetleri

1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi: Editörlük

2. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Hakemlik (SCI)

3. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

4. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, HakemlikAtıflar


1. Mammographic density changes during different postmenopausal hormone replacement therapies”, F Sendag, M Cosan Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 64 atıf (doçentlik sonrası 43)

2. Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence, F Sendag, H Vidinli, M Kazandi, I Itil, N Askar, B Vidinli, A Paurbagher, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003). 14 atıf (doçentlik sonrası 14)

3. Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls, F Sendag, MC Terek, IM Itil, K Oztekin, O Bilgin, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001). 15 atıf (doçentlik sonrası 11)

4. Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor, F Akercan, M Kazandi, F Sendag, T Cirpan, L Mgoyi, MC Terek, S Sagol, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004). 18 atıf (doçentlik sonrası 18)

5. Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles, E Tavmergen, F Sendag, ENT Goker, Levi, R., Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001). 10 atıf (doçentlik sonrası 7)

6. Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome, M Kazandi, F Sendag, F Akercan, MC Terek, G Gundem, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003). 5 atıf (doçentlik sonrası 5)

7. Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques, MB Tiras, F Sendag, H Guner, U Dilek, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004). 11 atıf (doçentlik sonrası 11)

8. Comparison of the ICSI outcome of ejaculated sperm with normal, abnormal parameters and testicular sperm, EG Tavmergen, F Sendag, R Levi, H Sendag, E Tavmergen, European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, vol. 104(2) 129-136 (2002). 8 atıf (doçentlik sonrası 7)

9. Effects of Oral and transdermal hormone replacement therapy on internal Carotid artery pulsatility indices in postmenopausal women a prospective, randomized, comparative study, F Sendag, MC Terek, N Karadadas, O Bilgin, Journal Of Reproductive Medicine, 46, 962-968, (2001). 6 atıf (doçentlik sonrası 4)

10. Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?, M Gol, S Ozsener, F Sendag, S Uretmen, K Oztekin, T Tanyalcin, O Bilgin, Archives of Gynecology and Obstetrics, 272(2) 127-130, (2005). 6 atıf (doçentlik sonrası 6)

11. Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status, F Sendag, MC Terek, K Oztekin, S Sagol, U Asena, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999). 12 atıf (doçentlik sonrası 10)

12. The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study, F Sendag, IM Itil, MC Terek,H Yilmaz, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)

13. Ozsener, S., Şendağ, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001). 5 atıf (doçentlik sonrası 4)

14. “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, F Sendag, M Kazandi, MC Terek, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001). 3 atıf (doçentlik sonrası 2)

15. Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: Does paraoxonase genotype play a role? YD Akçay, FG Sagin, F Sendag, K Oztekin, EY Sozmen, Maturitas Journal, 53(3), 325-332, (2006). 4 atıf (doçentlik sonrası 4)

16. Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian stimulation, A Dursun, F Sendag, MC Terek, H Yilmaz, K Oztekin, M Baka, T Tanyalcin, Fertility and Sterility, 82(3), 1121-1126, (2004). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)

17. Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma, Y Dikmen, MC Terek, F Sendag, F Akercan, O Zekioglu, A Ozsaran, Y Erhan, J Turkish German Gynecol Assoc., 3(1), 63-66 (2002). 1 atıf

18. Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies, F Sendag, MC Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)

19. MC Terek, F Akercan, F Şendağ, M Kazandı, O Zekioğlu, İM İtil, K Öztekin, Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)

20. Preoperative and postoperative correlation of histopathological findings in cases of endometrial hyperplasia, Author(s): Gundem G, Şendağ, F., Kazandi M, et al. Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 24 Issue: 3-4 Pages: 330-333 Published: 2003, Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 3)

21. Ovarian cysts in postmenopausal tamoxifen-treated breast cancer patients with endometrial thickening detected by transvaginal sonography Author(s): Kazandi M, Şendağ, F., Akercan F, et al., Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 3 Pages: 257-260 Published:2002 Times Cited: 6 6 Atıf (Doçentlik Sonrası 4)

22. Successful pregnancy in an infertile woman with endometrial hyperplasia and embryo transfer - A case report Author(s): Goker ENT, Şendağ, F., Tavmergen E, et al., Source: JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE Volume: 46 Issue: 9 Pages: 859-862 Published: SEP 2001, Times Cited: 2, 2 Atıf (Doçentlik Sonrası 1)

23. Mammographic density changes in postmenopausal women using tibolone therapy  Author(s): Şendağ, F., Terek MC, Ozsener S, et al., Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 74 Issue: 1 Pages: 63-64 Published: JUL 2001, Times Cited: 9 9 Atıf (Doçentlik Sonrası 5)

24. Single dose oral azithromycin versus seven day doxycycline in the treatment of non-gonococcal mucopurulent endocervicitis, Author(s): Şendağ, F., Terek C, Tuncay G, et al. Source: AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY Volume: 40 Issue: 1 Pages: 44-47 Published: FEB 2000  Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 2)

Araştırma Projeleri ve Ödüller
Yurtiçinde tamamlanan araştırma projeleri

 1. Transvajinal Sonografi ile Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı, 2007
 2. Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi, 2007
 3. Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde High Definition ve Konvansiyonel Video Sistemlerinin Karşılaştırılması, 2009
 4. Cerrahi Menopoz Sonrası Hormon Replasman Tedavisi altında Olmayan Osteopenik veya Osteoporotik Kadınlarda Bifosfanat Kullanımının Güvenlilik ve Hasta Uyumu Yönünden Deperlendirildiği Gözlem Çalışması, 2007

Yurtdışı destekli ve tamamlanan araştırma projeleri

 1. "A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Prallel Group, Placebo-Controlled Clinical Trial of the Effects of Tibolone (Org OD-14 1.25 mg) on the Incidence of New Vertebral Fractures in Osteoporotic Postmenopausal Women", 2007

Ödüller

 1. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile", 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, 18-21 Eylül 2002. Sekizincilik ödülü
 2. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16 - 20 Mayıs Antalya, 2003. Birincilik ödülü.

Doçentlik Sonrası Ödüller

 1. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007. Birincilik ödülü
 2. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., “Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)
 3. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., “ Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, , KKTC, 14-19 Mayıs 2009. Birincilik Ödülü
 4. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Video Presentation İkincilik Ödülü. Sendag F, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Öztekin MK. Tortuous external iliac artery during laparoscopic and robitic-assisted lymphadenectomy.
 5. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Open Communication Üçüncülük Ödülü. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeniel AO, Akman L, Sendag F. Laparoscopic skill retention after structured training on box trainer.
 6. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Video Presentation Üçüncülük Ödülü. Sendag F, Akdemir A, Oztekin MK. Single-port total hysterectomy with daVinci single-site platform.
 7. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. Open Communication Birincilik Ödülü. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Sendag F. An Innovative Technique and Future of Enclosed Morcellation.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Doçentlik Öncesi Verilen Dersler (Toplam 209 saat)

 1. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Kadın Sağlığı Dersi: 1999-2000 öğretim yılında toplam 14 hafta (1saat/hafta=14 saat).
 2. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Acilleri Dersi: 2000-2001 öğretim yılında toplam 14 hafta (2saat/hafta=28 saat).
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Doktora Programı İleri Klinik Dersi: 28.03.2000-27.06.2000 tarihleri arasında toplam 14 hafta (3 saat/hafta=42 saat).
 4. 2001-2002 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
 5. 2002-2003 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
 6. 2003-2004 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
 7. 2001-2002 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
 8. 2002-2003 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
 9. 2003-2004 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
 10. 2002-2003 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders
 11. 2003-2004 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders

Doçentlik Sonrası verilmiş dersler (Toplam 205 saat)

 1. 2005-2006 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
  Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
  Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
  Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
 2. 2006-2007 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
  Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
  Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
  Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
 3. 2007-2008 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
  Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
  Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
  Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
 4. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
  Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
  Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
  Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
 5. 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
  Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
  Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
  Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat

Yönetilen uzmanlık tezleri

 1. Bozdogan, B., "Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGelin Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2006
 2. Akdemir, A., "Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2009
 3. Turan, T., "Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsulin Direnci ile Homosistein ve Oksidatif Stres Arasındaki İlişki", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2010

Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

 1. 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül 2000, Kuşadası Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği
 2. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreterliği
 3. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği
 4. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
 5. Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 24-27 Nisan 2003, Çeşme Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
 6. PCOS Güncel Durum Tedavi ve Ovulasyon İndüksiyonu Uluslar arası Sempozyum, 4-7 Eylül 2003, Antalya Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
 7. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

 1. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri
 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
 3. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 5 - 7 Nisan 2007, İzmir Etkinlik: Kongre Genel Sekreteri
 4. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Menopoz Döneminde Yeni Yaklaşımlar, 25 Mayıs 2007, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 5. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 28 Aralık 2007, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatal Enfeksiyonlara Yaklaşımda Son Durum, 25 Ocak 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 7. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatolojide Çözüm Bekleyen Sorunlar, 29 Şubat 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 8. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Servikal Premalign Patolojilere Yaklaşımda Güncel Durum, 28 Mart 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 9. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 26 - 28 Kasım 2008, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 10. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya Etkinlik: Kongre Düzenleme Yönetim Kurulu Üyeliği
 11. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri
 12. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Nisan 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 13. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Mayıs 2008, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 14. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 9-11 Aralık 2009, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 15. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-19 Şubat 2009, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 16. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir Etkinlik: Kongre Genel Sekreteri
 17. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 23 - 25 Haziran 2009, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 18. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, KOH ve IUI Optimizasyonu, 8 Mart 2009, İzmir Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği
 19. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojnekoloji, 25 Aralık 2009, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 20. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Kontrasepsiyon, 29 Ocak 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 21. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 28 Mayıs 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 22. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 22-24 Kasım 2010, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 23. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2010 - 2011 Bilimsel Toplantısı, İzmir Etkinlik: Moderatör
 24. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
 25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bilimsel Eğitim Toplantısı, 22 Ekim 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 26. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, Minimal İnvazif Cerrahi Gelişmeler - 4, 22-24 Nisan 2010, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri
 27. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 28. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 26 Kasım 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 29. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojinekoloji, 24 Aralık 2010, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 30. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-18 Şubat 2011, İzmir Etkinlik: Bilimsel Sekreter
 31. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 25 Şubat 2011, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi
 32. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Menopoz / Jinekoloji, 25 Mart 2011, İzmir Etkinlik: Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

 1. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
 2. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, 1-2 Haziran 2006, İzmir Etkinlik: Sempozyum Sekreteri
 3. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul Etkinlik: Kongre Sekreteri
 4. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
 5. 18th Annual Congress ESGE, 28-31 Ekim 2009, Floransa Etkinlik: International Scientific Committee
 6. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, Barselona Etkinlik: International Scientific Committee
 7. 20th ESGE Annual Congress , 21-24 Eylül 2011, Londra Etkinlik: International Scientific Committee

Diğer Faaliyetler
Jinekolojik Endoskopi Workshop DVD Editörlükleri

 1. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyum & Workshop İzmir, 13 - 14 Aralık 2002, DVD Kurgu Editörlüğü
 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005, DVD Kurgu Editörlüğü
 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008, DVD Kurgu Editörlüğü
 4. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7-11 Nisan 2009, DVD Kurgu Editörlüğü

Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü ve Eğitim Programı Tanıtım DVDsi Editörlüğü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 50. Yıl Tanıtım DVDsi editörlüğü
Endoskopik Bülten Editörlüğü

 1. Endoskopik Bülten, Mart 2005 - Bülten Editörü
 2. Endoskopik Bülten, Mart 2007 - Bülten Editörü

Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
Uluslararası Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

 1. 17th Annual Congress of ESGE, 8-11 Ekim 2008, Amsterdam - Tips and Tricks, How To Diminish Risks in thr OR to the Patient and the Doctor? Chairman
 2. 37th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, 28 Ekim - 1 Kasım 2008, Las Vegas - Hysteroscopy and Endometrial Ablation, Chairman
 3. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik - MIGS, Chairman

Ulusal Toplantılarda Oturum Başkanlıkları

 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 18-21 Mart 2004, Ankara - Oturum Başkanı
 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya - Oturum Başkanı
 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ - Endometriozis, Oturum Başkanı
 4. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ - Histerektomi : Kime Hangi Yöntem?, Oturum Başkanı
 5. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara - Oturum Başkanı
 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2009, İstanbul - Oturum Başkanı

Katıldığım Kurs ve Kongreler

 1. 5. Acıbadem KDG 2017 7-9 Nisan İstanbul 2017 Günümüzde fertilite arttırıcı cerrahiler nelerdir ve nasıl yapılmalıdır?
 2. 9. TJOD Asistan Okulu 22-24 Eylül Diyarbakır 2017 Oturum Başkanı (Endoskopi Oturumu)
 3. 10. TJOD Asistan Okulu 22-24 Aralık Konya 2017 Oturum Başkanı (Laparoskopi Oturumu)
 4. ESGE 2017 18-21 Ekim Antalya 2017 Chair (Best Selected Abstracts: Best Selected Abstracts 1)
 5. ISIVF 2017 4-8 Ekim Antalya 2017 Robotic surgery in fertility treatment
 6. JED Kadavra Kursu 16-17 Şubat İstanbul 2017 Kurs Başkanı
 7. JED Kadın Sağlığı Sempozyumu 22 Nisan İzmir 2017 Edometriosis, Konstrepsiyon, Ben Bilmem Hocam Bilir
 8. Laparoskopi Kursu 13-14 Mayıs İzmir 2017 Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi Teknik ve İp Uçları, Canlı Cerrahi
 9. Pelvik Taban 31 Mart-1 Nisan Adana 2017 VİDEO KARNAVALI 3: PELVİK TABANDA ROBOTİK VE LAPAROSKOPİK UYGULAMALAR, Robotik Sakrokolpopekside Jinekoloji Tecrübesi
 10. TJOD Ankara Şubesi 2. Ürojinekoloji Kursu 6-7 Mayıs 2017 POP onarımında robotik cerrahinin yeri
 11. TJOD Ankara Şubesi 5. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu 14-15 Nisan 2017 Kurs Direktörü
 12. TJOD Ankara Üreme Endokrinolojisi - ART, PKOS, Endometriozis ve Endoskopide Tartışmalı Konular Sempozyumu, 10 – 11 Haziran 2017 Jinekolojide robotik cerrahi
 13. 11. TJOD Asistan Okulu Samsun 19-21 Ocak 2018 Robotik Cerrahinin Dünü Bugünü, Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu
 14. 12. TJOD Asistan Okulu Bursa 23-25 Mart 2018 Oturum Başkanı-İNFERTİLİTE
 15. GEP 2018 23-25 Şubat Antalya 2018 Sempozyum Başkanı
 16. JED Adana Laparoskopik ve Histereskopik Cerrahi Kursu & Laparsokopik Sütür Teknikleri Kursu 15-16 Aralık 2018 Kurs Direktörü
 17. JED-Medtronic Laparoskopik Kursu 30 Kasım-01 Aralık İstanbul 2018 Kurs Direktörü
 18. JED-Medtronic Laparoskopik Kursu 31 Mayıs-01 Haziran İstanbul 2018 Kurs Direktörü
 19. JED-Ege Sempozyumu 21-23 Haziran 2018 Sempozyum Başkanı
 20. JED-Kadavra Kursu 29 Haziran-01 Temmuz İstanbul 2018 Kurs Başkanı
 21. JED-Laparoskopi Kursu 13-14 Ocak Bursa 2018 Kurs Başkanı
 22. JED-Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu 01-02 Eylül Ankara 2018 Kurs Başkanı
 23. OVİN 2018 04-08 Ekim Dalaman 2018 JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ & ÜREME TIBBI CERRAHİ, EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA VAKFI KURSU: ART ÖNCESİ HİSTEROSKOPİ UYGULAMALARI VE LAPAROSKOPİK PRATİKTE SÜTUR TEKNİKLERİ (KURS DİREKTÖRÜ)
 24. TJOD 16. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 09-13 Mayıs Antalya 2018 JED Laparoskopi ve Histereskopi Kursları (Kurs Direktörü)
 25. 14. TJOD Asistan Okulu 22-24 Şubat Eskişehir 2019 Laparoskopik Histerektomi
 26. 15. TJOD Asistan Okulu 22-24 Şubat Antakya 2019 Laporoskopik endometriosis cerrahisi
 27. Çukurova IVF Günleri 11-13 Ocak Adana 2019 IVF öncesi H/S nin önemi var mı?
 28. JED-Medtronic Kursu 06-07 Aralık İstanbul 2019 Kurs Direktörü
 29. JED-Medtronic Kursu 13-14 Eylül İstanbul 2019 Kurs Direktörü
 30. JED-Laparoskopi Kursu 07 Eylül İstanbul 2019 Kurs Başkanı
 31. JED-Laparoskopi Kursu 04-05 Mayıs Diyarbakır 2019 Kurs Direktörü
 32. MESGE 2019 13-17 Mart Antalya 2019 Kongre Başkanı
 33. TJOD 17. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 24-28 Nisan Antalya 2019 JED HİSTEREKTOMİ KURSU-Oturum Başkanı
 34. JED-Laparoskopik ve Histereskopik Cerrahi Kursu Samsun 11-12 Ocak 2020 Canlı Cerrahi Oturumu, Laparoskopik retroperitoneal diseksiyon ve endometriozis cerrahisi, Laparoskopik Sütür Kursu
 35. JED-Laparoskopik Cerrahi Kursu Sakarya 16 Şubat 2020 Endometriozis cerrahisi ve retroperitoneal diseksiyon, Canlı Cerrahi Oturumu
 36. Ege Üniversitesi Aylık Kurs Şubat İzmir 2020 Kurs Direktörü

2008 ŞUBAT

 • HÜSNİYE ÖZCAN – İZMİR
 • ŞEBNEM TANDOĞAN – İZMİR
 • SAİME YETİŞ - İZMİR
 • AHMET SUPHİ TOPRAK – İZMİR
 • MURAT İSHAKOĞLU – MANİSA

2008 HAZİRAN

 • AYLİN AKINCI – İSTANBUL
 • AHMET GÖRÜŞ – İZMİR
 • BUĞDAY HEPŞEN – YALOVA
 • BANU YILDIRIM - İZMİR
 • ÜMMÜHAN TÜTÜNCÜ – UŞAK

2008 KASIM

 • ÖZLEM NİSANOĞLU - İZMİR
 • MURAT BAKACAK - VAN
 • NERİMAN ÇELİK - BİLECİK
 • ŞENOL ŞENTÜRK- RİZE
 • YASEMİN AFŞİN – VAN

2009 ŞUBAT

 • GÜNHAL KARAKAŞ - İSTANBUL
 • MELTEM SEĞMEN - TRABZON
 • GÜL TELCİ - İSTANBUL
 • ŞULE ESEN - KONYA
 • ALİ OVAYOLU – GAZİANTEP

2009 HAZİRAN

 • ALİ BUHUR - UŞAK
 • ELİF GANİME AYDENİZ - DİYARBAKIR
 • ÖZTÜRK ŞAHİN - BİNGÖL
 • ŞENOL ŞENTÜRK - RİZE
 • MELİZ ONBAŞIOĞLU – LEFKOŞA

2009 KASIM

 • BÜLENT DEMİR – RİZE
 • BURCU ÇETİNKAYA - İZMİR
 • HAKAN SABIRLI - İZMİR
 • AYŞE GÜLER - VAN
 • SAFİYE GENÇ – SAMSUN

2010 ŞUBAT

 • BİRGÜL KARAKOÇ - İSTANBUL
 • ZEHRA KURDOĞLU - VAN
 • EMİNE SUAT - İZMİR
 • HÜLYA KOÇ - NİĞDE

2010 HAZİRAN

 • İREM ÖZGÜVEN AKIN - ANKARA
 • NİLGÜN ÖZTÜRK DOĞAN - KOCAELİ
 • HAKAN GÜRASLAN - İSTANBUL
 • FUAT KARATEPE – İSTANBUL

2010 KASIM

 • VELİ MİHMANLI - İSTANBUL
 • MÜRİDE ÇAKARTAŞ DAĞDELEN – K.K.T.C.
 • NERMİN AKDEMİR - ANKARA
 • CEM ÇELİK - TEKİRDAĞ
 • KÜLAL ÇUKUROVA - İZMİR
 • MURAT GÖK - İZMİR

2011 ŞUBAT

 • SEVGİ TÜRE - ANKARA
 • BARBAROS ATEŞLİ - BİLECİK
 • ÇAĞLAR YAZICIOĞLU - GAZİANTEP
 • AHMET ŞAHBAZ - ZONGULDAK
 • MİNE GÜRAY UZUN - İSTANBUL

2011 HAZİRAN

 • ŞULE TURHAN DEMİRALP - BALIKESİR
 • NAZAN KARADENİZ - KOCAELİ
 • YEŞİM BAYOĞLU TEKİN - RİZE
 • DİLER KOYUNCU - İSTANBUL
 • SAKİNE REHİMLİ OCAKOĞLU - İSTANBUL

2012 OCAK

 • HİCRAN GİRİŞ - ADANA
 • GÖNÜK KOTİL ASLAN - İSTANBUL
 • MURAT ERDEM EKİZ - KAHRAMANMARAŞ
 • ALİ BAHADIRLI - BURSA
 • ÇAĞLAR YILDIZ - SİVAS
 • PAUL PIRTEA - ROMANYA

2012 MART

 • DİDEM ÖZTÜRK - İZMİR
 • LEYLA MEMMEDOVA - AZERBAYCAN
 • NAZAN AYDOĞDU SOY - ORDU
 • OLCAY TURGUT - ANKARA
 • KORKUT DAĞLAR - ANKARA
 • ABDULLAH TOK - ADANA

2012 HAZİRAN

 • ÖZGE İŞCAN - İZMİR
 • İBRAHİM KALE - RİZE
 • SELEN TAFLAN YAMAN - ANKARA
 • NURCİHAN HASÇELİK - ANKARA
 • SERVİN GÖÇER ERGİN - İSTANBUL

2012 KASIM

 • EVİN NİL UĞURLU - İSTANBUL
 • TELAL DOĞRUEL - HATAY
 • HASAN AĞIRLAR - ANKARA
 • SÜMEYRA GÜNAY - İZMİR
 • GÜLDEN YILMAZER - MANİSA

2013 ŞUBAT

 • ARZU AYDIN ÇUHALI - İSTANBUL
 • FATMA BEYAZIT - ÇANAKKALE
 • LÜTFİYE TOMAK - BALIKESİR
 • SONAY BROWN - MANİSA
 • MEMET ŞİMŞEK - ANTALYA
 • REŞAD İSMAYILZADE - AZERBAYCAN

2013 HAZİRAN

 • SULTAN BUĞDAY - İZMİR
 • ŞULE AKBAROVA - AZERBAYCAN
 • AYTEN OLGUN - VAN
 • İSMAİL HAKKI YAĞAN - AYDIN
 • ADNAN YENER - KAHRAMANMARAŞ
 • SERAP OTÇU - DİYARBAKIR

2013 KASIM

 • SİBEL MUTLU - KARABÜK
 • SEVİM ARIKAN - AFYONKARAHİSAR
 • NURDAN YILDIZ - İZMİR
 • İMRAN DALKILIÇ - İSTANBUL

2014 ŞUBAT

 • GÜL YAMAN - İSTANBUL
 • AYŞEGÜL GÜLBAHAR - KIRIKKALE
 • ETHEM AKA - İZMİR
 • BAHAR ERGEN - İSTANBUL
 • EVRİM SEÇKİN KONYALIOĞLU - MUĞLA

2014 HAZİRAN

 • ERDAL SAK - DİYARBAKIR
 • ALİ MERDANOĞLU - İSTANBUL
 • İREM ŞENYUVA - UŞAK
 • BETÜL USLUOĞULLARI - GAZİANTEP
 • REYYAN ÖZCAN - ANKARA

2015 OCAK

 • SİNEM SUDOLMUŞ - İSTANBUL
 • NADİYE KÖROĞLU - İSTANBUL
 • MEHMET AĞAR - ŞANLIURFA
 • AYLA SARGIN - ANKARA
 • ABDULKADİR TURGUT - DİYARBAKIR

2015 HAZİRAN

 • ÖMÜR ERDEN - SİVAS
 • PAŞA ULUĞ - ERZİNCAN
 • AHMET KİREÇCİ - KAHRAMANMARAŞ
 • HİLAL BERBER KİREÇCİ - KAHRAMANMARAŞ
 • AYSU AKÇA - İSTANBUL

2015 EYLÜL

 • BANU MAT - İSTANBUL
 • ESRA CAN - İSTANBUL
 • SERDAR SARI - İSTANBUL
 • HAZEL CEM – İSTANBUL
 • NURETTİN TÜRKTEKİN - KAYSERİ

2016 OCAK

 • AYŞE İLKNUR ÇELİK – İSTANBUL
 • FİGEN DİNÇER – İSTANBUL
 • ÖZDEN VAROL – İSTANBUL
 • ÖZNUR DÜNDAR - İSTANBUL

2016 HAZİRAN

 • İLAY GÖZÜKARA - HATAY
 • RAZİYE KESKİN KURT - HATAY
 • NEVZAT KOÇ - TEKİRDAĞ
 • ARZU KARAMAN YEŞİLDAĞ - KOCAELİ
 • ALİ ÖZLER - DİYARBAKIR
 • BURCU TİMUR – ANKARA

2017 HAZİRAN

 • NEJLA GÜLTEKİN - MERSİN
 • MUAZZEZ AYÇA TUNCEL - ANKARA
 • AYÇA PEKER – NEVŞEHİR
 • DAMLA SEYHUN MERİÇELİ - MANİSA

ROBOTİK CERRAHİ EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLER

2012 MAYIS

 • AHMET RIZA ESMER- GEBZE
 • NAFİYE YILMAZ- ANKARA
 • TURGUT VAR- ANKARA
 • DOĞUKAN YILDIRIM-DOĞUBEYAZIT
 • BÜLENT ERGUN-İSTANBUL

2012 EKİM

 • ÖZLEM UZUNLAR- ANKARA
 • SAMET TOPUZ- İSTANBUL
 • SERAP YALTI- BODRUM
 • ÖMER TOLGA GÜLER- KIBRIS
 • ELİF GANİME AYDENİZ - DİYARBAKIR

2012 ARALIK

 • HÜSNÜ GÖKASLAN-İSTANBUL
 • SELAHATTİN KUMRU-ANTALYA
 • ARMAĞAN ULUBAŞ-BURSA
 • ŞENOL ŞENTÜRK- RİZE
 • OĞUZ ARSLAN-İSTANBUL

2013 MAYIS

 • FAZLI DEMİRTÜRK -TOKAT
 • HAKAN APİ - ANTALYA
 • ALİ RIZA ODABAŞI- AYDIN

2013 MAYIS

 • FAZLI DEMİRTÜRK -TOKAT
 • HAKAN APİ - ANTALYA
 • ALİ RIZA ODABAŞI- AYDIN

2015 MART

 • MEHMET BİLGE ÇETİNKAYA-SAMSUN
 • NERMİN AKDEMİR-SAKARYA
 • HAKAN KOZİNOĞLU-İSTANBUL
 • YUNUS ÇAVUŞ-DİYARBAKIR
 • UĞUR DEĞER-DİYARBAKIR
 • GÖNÜL ÖZER-DİYARBAKIR
 • BÜNYAMİN BÖREKÇİ-ERZURUM

2015 HAZİRAN

 • SUAT KARATAŞ-İSTANBUL
 • ALİ RÜŞTÜ ERGÜR-İSTANBUL
 • ORHAN ÖZDİLLER-ELAZIĞ
 • BAŞAK GÜLER-ANKARA
 • SİBEL SAK-ŞANLIURFA

2015 AĞUSTOS

 • BARIŞ MÜLAYİM-ANTALYA
 • TANER USTA-İSTANBUL
 • ADNAN İNCEBIYIK-ŞANLIURFA
 • NEŞE GÜL HİLALİ-ŞANLIURFA
 • MEHMET AĞAR-ŞANLIURFA

2015 KASIM

 • HAKAN CAMUZCUOĞLU-MUĞLA
 • AYSUN CAMUZCUOĞLU-MUĞLA
 • ORHAN ÖZDİLLER-ELAZIĞ
 • ALİ AKDEMİR - İZMİR
 • TANER USTA - İSTANBUL

2015 ARALIK

 • NADİYE KÖROĞLU-İSTANBUL
 • ABDÜLKADİR TURGUT-İSTANBUL
 • RECEP ERİN-TRABZON
 • YİĞİT ÇAKIROĞLU-KOCAELİ
 • ALPER BİLER-İZMİR

2016 MART

 • SERDAR BAŞARANOĞLU - İSTANBUL
 • AYŞEGÜL BAŞARANOĞLU - İSTANBUL
 • ELİF AĞAÇAYAK - DİYABAKIR
 • MUSTAFA AKMAN - İSTANBUL
 • NURİ YILDIRIM – İZMİR
 • YASEMİN ÇEKMEZ – İSTANBUL
 • AYŞEGÜL YILDIRIM - İSTANBUL

2016 ARALIK

 • AYŞENUR AKSOY - ERZURUM
 • MÜNİRE ERMAN AKAR - ANTALYA
 • RANDA AKOURİ - İSVEÇ

Sempozyum

Prof. Dr. Fatih Şendağ'ın Katıldığı veya Düzenlediği Sempozyumlar

Kongre & Konferanslar

Prof. Dr. Fatih Şendağ'ın Katıldığı veya Düzenlediği Kongre ve Konferanslar

Eğitimler & Kurslar

Prof. Dr. Fatih Şendağ Tarafından Verilen Eğitimler ve Düzenlenen Kurslar

Basın

Basının Gözünden Prof. Dr. Fatih Şendağ

Youtube Videoları