Prof. Dr. Fatih Sendag

Gynecology, Obstetrics and IVF Specialist
Ege University Faculty of Medicine, Department of Gynecology, Lecturer

BIRTH DATE - PLACE:
1969 - Adana

MARITAL STATUS:
Married, father of two children.

EDUCATION:
1975-1980 Atatürk Primary School, Adana
1980-1983 Tepebag Middle School, Adana
1983-1986 Private New College, Adana
1986-1992 Çukurova University Faculty of Medicine, Adana

SPECIALIZATION TRAINING:
Between 28.01.1993 - 27.05.1998, Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Medical residency student

DATE OF EXPERTISE:
Gynecology and Obstetrics Specialist on 27.05.1998 (Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology)

DATE OF HIS AUTHORITY:
Associate Professor of Obstetrics and Gynecology on 26.04.2004 (Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology)

DATE TAKING THE TITLE OF PROFESSOR:
Professor of Obstetrics and Gynecology on 16.03.2011 (Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology)

 • Between 27.05.1998 - 28.07.2000, Specialist Doctor at Ege University Department of Gynecology and Obstetrics with the staff number 2547
 • Between 28.07.2000 and 15.07.2004, Assistant Professor in Ege University, Department of Obstetrics and Gynecology, in the staff number 2547
 • Since 15.07.2004, I have been working as an Associate Professor in the Department of Obstetrics and Gynecology at Ege University in the staff number 2547.
 • Since 18.03.2011, I have been working as a professor at Ege University, Department of Obstetrics and Gynecology, in the staff number 2547.

 • Gazi University between September 1, 2001 and November 30, 2001. Faculty of Medicine Advanced endoscopic surgery training in the Department of Obstetrics and Gynecology (Ankara)
 • Reproductive Endocrinology and IVF training and certification in Hacettepe University, Department of Obstetrics and Gynecology between May 2005-December 2005
 • In October 2007, the U.S.A. Laparoscopic surgery and robotic surgery training at Atlanta Northside Hospital
 • U.S.A. in October 2008. Laparoscopic surgery training at Louisville University, Department of Minimally Invasive Gynecology

 • Gynecological Endoscopy Training Program Director (since February 2008) I am the director of Ege University Gynecological Endoscopy Training Program, which is the only Gynecological Endoscopy Training Program in Turkey. 1 month training programs are organized 3 times a year (in February, June and November of each year). A maximum of 5 Obstetricians and Gynecologists are accepted to each program. Until December 2010, 9 programs were carried out and a total of 43 Gynecology and Obstetrics Specialists were trained.
 • First single port laparoscopic hysterectomy operation in Turkey (March 2009)
 • Gynecological Endoscopy Association Web site editor (since 2004)
 • Initiation of virtual reality training in gynecological laparoscopy for the first time in Turkey (from January 2008)
 • Establishment of the Robotic Surgery Unit at Ege University and the first gynecological robotic surgery operations in the Aegean
 • Launching the "Gynecological Robotic Surgery Training Program" for the first time in Turkey

 • President of Gynecological Endoscopy Society (since 2011)
 • General Secretary of the Gynecological Endoscopy Association (2005 – 2011)
 • Reproductive Health and Infertility Association Board Member (2007-2014)
 • Turkish Gynecology and Obstetrics Association İzmir Branch President (2012-2015)
 • Turkish Gynecology and Obstetrics Association Izmir Branch Board Member
 • Board Member of Turkish Gynecology and Obstetrics Association (since 2014)
 • President of the Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE) (2015-2017)
 • European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE) Advisory Board Member (since 2017)
 • American Association of Gynecolgical Laparoscopists (AAGL) Scientific Board Member

 • Turkish Society of Gynecology and Obstetrics
 • Turkish Osteoporosis Association
 • American Society for Reproductive Medicine
 • Gynecological Endoscopy Association
 • Reproductive Health and Infertility Association
 • European Society of Human Reproduction and Embryology
 • American Association of Gynecological Laparoscopists
 • European Society of Gynecolocigal Endoscopy
 • Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE)

 • Medical School Diploma
 • Certificate of expertise
 • Associate Professorship Certificate
 • Foreign Language Certificate of Achievement
 • Çukurova University Faculty of Medicine First Place
 • Assisted Reproductive Treatment Methods Training Certificate
 • Clinical Laparoscopy and Vaginal Ultrasonography Qualification Certificate
 • Laparoscopy Practice Course Certificate

Specialization Thesis: Comparison of the Effects of Cyclic Combined (sequential) Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on the Cardiovascular System. 1998, Izmir.  Advisor: Assoc. Dr. Nedim Karadadas

Articles Published in Thesis

 

1. Şendağ, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002).

2. Şendağ, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, J Reprod Med, 46, 962-968 (2001).

Research Publications Other than Theses
Scientific Articles

A- Articles Published Domestically

1. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen, Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., “Kısa Protokol GnRHa ve Gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan YÜT Uygulamalarında; Siklus Başı FSH, LH, E2 Düzeylerinin; Ovarian Cevap ve Gebelik Sonuçları Üzerine Etkileri”, Türk Fertilite Dergisi, 3: 192-203 (1997).

2. Karadadaş, N., Şendağ, F., Kılavuz, H., Ulukuş, M., “Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1990-1997 Yılları Arasındaki Kalp Hastalıklı Gebelerin Değerlendirilmesi”, Ege Tıp Dergisi, 38(1), 17-20 (1999).

3. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, M.C., “Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler ve Doktor, 6(2), 2876-277 (2000).

4. Sağol, S., Tavmergen, Göker, E.N., Tavmergen, E., Şendağ, F., Yılmaz, H., Dinçer, Ö., “Premenopozal ve Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Vajinal Mikronize Progesteron Uygulaması Sonrası Uterin ve Radial Arter Serum Progesteron Seviyeleri”, Türk Fertilite Dergisi, 1-2, 113-119 (2000).

5. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen, Goker, E.N., Sendag, H., Levi, R., “The Impact of Woman’s Age on the Success of ART Applications”, Artemis, 1, 17-21 (2000).

6. İtil, İ.M., Sağol, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Üriner İnkontinansı Olan Olguda Kauda Ekina Sendromu”, Klinik Bilimler & Doktor, 6(6), 814-815 (2000).

7. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., “Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 217-218 (2000).

8. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, M.C., Tuncay, G., “Nonketotic Hyperglycinemia in a Newborn: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 224-225 (2000).

9. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., “Do Plasma Ferritin, C-Reactive Protein Or Alpha-Fetoprotein Predict Pregnancy Outcome in Women with Preterm Premature Rupture of Membrans?”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 86-89 (2001).

10. Akercan, F., Sağol, S., Şendağ, F., Terek, M.C., “Mekonyum İleusu: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 708-709 (2001).

11. Şendağ, F., Akercan, F., “Tiroid Hastalığı Olan Gebelerin Maternal ve Perinatal Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 680-683 (2001).

12. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., “Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital”, Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 182-184 (2001).

13. Şendağ, F., Akercan, F., “Vulvar Distrofi Olgularının Değerlendirilmesi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 698-701 (2001).

14. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Pregnancy After Renal Transplantation: Report of Five Cases and Literature Review”, T Klin Jinekol Obst, 11, 228-232 (2001).

15. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tibolone’ un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Dansitesi Üzerine Olan Etkileri”, T Klin J Gynecol Obst, 11, 374-377 (2001).

16. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 555-557 (2001).

17. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Kalp Hastalığı Olan Gebelere Yaklaşım”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 864-868 (2001).

18. Şendağ, F., Akercan, F., “Serviksin İntraepitelyal Hastalıkları: Derleme”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 561-565 (2001).

19. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., “Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 1-3 (2001).

20. Şendağ, F., Akercan, F., “Kordon Kanında Ölçülen Prolaktin ve Kortizol Düzeyinin Gestasyonel Hafta, Yenidoğan Ağırlığı ve Yenidoğanda Respiratuar Distres Sendromu ile İlişkisi”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 676-679 (2001).

21. Akercan, F., Şendağ, F., “İntraamniyotik Enfeksiyona Yaklaşım”, Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 720-722 (2001).

22. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Hasta Öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri”, Klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), 780-784 (2002).

23. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Akşehirli, S., Yörükalp, V., Tuncay, G., “Pelviste Primer Kist Hidatid: Olgu Sunumu”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(4), 524-525 (2002).

24. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., “Does Maternal Glycemic Regulation Affect Perinatal Outcome in Women with Gestational Diabetes Mellitus”, T Klin Gynecol Obst, 12, 43-46 (2002).

25. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Öztekin, K., “Aktif Doğum Eyleminde Maternal Analjezide Petidin ve Morfin Kullanımının Randomize Karşılaştırılması”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(3), 371-373 (2002).

26. Şendağ, F., İtil, İ.M., “Laparoskopik Gonadektomi Uygulanan Swyer Sendromu Olgusu”, T Klin Jinekol Obst, 12, 174-176 (2002).

27. Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, M.C., Aşkar, N., Asena, U., “Postmenapozal Ürogenital Atrofi ve İnkontinans”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(5), 665-667 (2002).

28. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özyürek, E., Terek, M.C., Zekioğlu, O., “Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 65-67 (2002).

29. Akercan, F., Şendağ, F., Göl, M., Terek, M.C., “Moebius Syndrome: A Case Report”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 56-57 (2002).

30. Şendağ, F., Terek. M.C., Yılmaz, H., Aşkar, N., “Hormonal Kontrasepsiyonda Yeni Görüşler”, Klinik Bilimler & Doktor, 8(2), 259-264 (2002).

31. Dikmen, Y., Terek, M.C., Sendag, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., “Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma”, Artemis, 3, 63-69 (2002).

32. Şendağ, F., Kazandı, M., İtil, İ.M., Terek, M.C., “Landry Guillain-Barre’ Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 478-480 (2002).

33. Şendağ, F., Terek, M.C., Akercan, F., Öztekin, K., Bilgin, O., “The Comparison of Maternal and Perinatal Outcomes of Gestational Diabetic Patients Diagnosed Before and After 28th Gestational Week”, Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 23-26 (2002).

34. Göl, M., Şendağ, F., Üretmen, S., Öztekin, K., “Obez ve Non-Obez Postmenopozal Kadınlarda Tibolon Kullanımının Serum Lipid Profili Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 466-470 (2002).

35. Akercan, F., Göl, M., Kazandı, M., Şendağ, F., Sağol, S., Gündem, G., “Komplet Fetal Üretral Atrezi: Olgu Sunumu”, T Klin J Gynecol Obst, 12, 276-278 (2002).

36. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., “Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinin Serum Homosistein, Malondialdehid, Vitamin B12, Folik Asid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B ve Lipid Profili Üzerine Etkisi”, Türk Fertilite Dergisi, 10, 219-227 (2002).

37. Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., “Gebelikte HIV Enfeksiyonu ve Perinatal Geçişin Önlenmesi”, T Klin Jinekol Obst, 12, 288-292 (2002).

38. Şendağ, F., Tıraş, B., “Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri”, T Klin Jinekol Obst, 13, 332-337 (2003).

39. Şendağ, F., Tıraş, B., “Myom, İnfertilite ve Abortus İlişkisi”, T Klin Jinekol Obst, 13, 260-265 (2003).

40. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., “İmmun Trombositopenik Purpura ve Gebelik”, T Klin J Gynecol Obst, 13, 415-418 (2003).

41. Şendağ, F., Özşener, S., Öztekin, K., Bilgin, O., “Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes”, T Klin J Gynecol Obst, 13, 199-204 (2003).

42. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., “The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women”, Gynecol Obstet Reprod Med, 9, 187-189, (2003).

ARTICLES PUBLISHED DOMESTIC AFTER DOC.

43. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yücebilgin, S., Özşener, S., “Ektopik Gebeliklerde Cerrahi Tedavi”, Klinik Bilimler & Doktor, 10(4), 449-452, (2004).

44. Terek MC, Akercan F, Şendağ F, Kazandı M, Zekioğlu O, İtil İM, Öztekin K, “Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature”, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004).

45. Şendağ, F., Terzioglu, T., Terzioglu, E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on the Number and the Activation of T-Cell Subpopulations andon the Number of B Cells and Natural Killer Cells”, J Turk Soc Obstet Gynecol; 2(2), 98-102, (2005)

46. Şendağ, F., Akcay, Y.D., Oztekin, K., Sozmen, E.Y., “The Effect of Estrogen Replacement Therapy on Paraoxonase, Erythrocyte Catalase and Erythrocyte Mda in Postmenopausal Women”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 2(2), 107-110, (2005)

47. Terek, MC., Akercan, F., Çırpan, T., Yıldız, P, S., Ozsener, S., Şendağ, F., “Alendronat, Risedronat ve Östradiol Hemihidrat-Noretisteron Asetat Kombinasyonunun Kemik Dansitometrik Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, (15), 128-131, (2005)

48. Şendağ, F., “Uterin ve Vajinal Kaf Prolapsusu Tedavisinde Laparoskopik Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(48), 80 – 86, (2007) (çağrılı derleme)

49. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17(3), 168-172

50. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 144-147, (2007)

51. Şendağ, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Uterusunun Korunması İsteyen Uterovajinal Prolapsuslu Kadınlarda Laparoskopik Sakroservikopeksi Yöntemi”, J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 148-151 (2007)

52. Şendağ, F., Erdal, S.F., “Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesi Reprodüktif Cerrahi Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci , 3(13), 32-40, (2007) (çağrılı derleme)

53. Şendağ, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) Tekniği ile Histerektomi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 43-46 (2010)

54. Akdemir, A., Zeybek, B., Oztekin, K., Şendağ, F., Bilgin, O., “Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu ve Adneksiyal Torsiyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 70-72 (2010)

55. Mehdiyev, M., İtil, İ.M, Şendağ, F., Akdemir, A., Aşkar, N., “Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(2), 117-1124 (2010)

56. Şendağ, F., Akdemir, A., “Her İki Overin Laparoskopik Olarak Lateral Transpozisyonu”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 243-245 (2010)

57. Şendağ, F., Akdemir, A., “Histeroskopik Tubal Sterilizasyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 185-188 (2010)

58. Şendağ, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Transvajinal Sonografi İle Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, (2010)

59. Karaman, S., Kocabas, S., Ergun, S., Fırat, V., Uyar, M., Şendağ, F., “Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide İntraperitoneal Ropivakain ve Ropivakain ile Meperidin Kombinasyonu”, Ağrı Dergisi, (2010)

60. Şendag F, Akman L, Akdemir A, Öztekin K. “Laparoscopic burch colposuspension for the treatment of stress urinary incontinence: 5-year floow up results.” Ege journal of Medicine 2013;52(4):189-193.

61. Şendağ F, Akdemir A, Yıldırım AŞ, Yücebilgin S, Akman L, Karadadaş N, Öztekin M. “Laparoscopic Approach of Uterin Fibroids.” Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(2):71-5. Article in Turkish.

62. Akdemir A, Taylan A, Zeybek B, Şendağ, F.” Laparoscopic Hysterectomy of Large Uterus: A Single Center Experience and Review of the Literature.” JCAM. DOI:10.4328/JCAM.2172. 2014

63. Akdemir A, Şimşek D, Ergenoğlu AM, Şendağ F, Öztekin MK. Ovarian Torsion: Can We Operate Earlier. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015;25(2):86-91. Article in Turkish.

64. Akdemir A, Taylan E, Ergenoğlu AM, Yeniel AÖ, Şendağ F, Öztekin MK. “Vaginal Cuff Dehiscence with Bowel Evisceration after Robotic Hysterectomy.” J Turk Soc Obstet Gynecol 2014;11:249-251.

65. Şendağ F, Akdemir A, Akman A, Öztekin MK. “Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndome and Laparoscopic Assisted Creation of Neovagina (Modified Vecchietti).” J Turk Soc Obstet Gynecol. 2013; 10(4): 260-266.

66. Şendağ F, Akdemir A, Taylan E, Öztekin MK. “Minilaparoscopic Total Hysterectomy: A Case Report.” J Turk Soc Obstet Gynecol. 2014;2:137-38.

67. Hortu İ, Akdemir A, Şendağ F, Öztekim MK. Uterine rupture in pregnancy after robotic myomectomy. Turk J Obstet Gynecol 2015;12:188-91. DOI:10.4274/tjod.93609.

68. Biler A, İsmet H, Akdemir A, Şendağ, F. Laparoskopik tubal reanastomoz sonrasi ilk ovulasyonla oluşan sürpriz gebelik: olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Case Rep. 2015 (Epub Ehead of Print) DOI: 10.5336/caserep.2015-46234.
 

B- Articles Published Abroad

1. Şendağ, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., “Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999).

2. Şendağ, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., Guven, M., “Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 40(1), 44-47 (2000).

3. Şendağ, F., Kazandi, M., Terek, M.C., “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001).

4. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., “Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles”, Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001).

5. Şendağ, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., “Mammographic Density Changes in Postmenopausal Women Using Tibolone Therapy”, Int J Gynaecol Obstet, 74, 63-64 (2001).

6. Şendağ, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., Bilgen, I., Memis, A., “Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies”, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001).

7. Ozsener, S., Şendağ, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001).

8. Şendağ, F., Terek, M.C., Itil, I.M., Oztekin, K., Bilgin, O., “Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls”, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001).

9. Şendağ, F., Terek, M.C., Karadadas, N., “Sequential Combined Transdermal and Oral Postmenopausal Hormone Replacement Therapies: Effects on Bleeding Patterns and Endometrial Histology”, Arch Gynecol Obstet, 265, 209-213 (2001).

10. Tavmergen Goker, E.N., Şendağ, F., Tavmergen, E., Levi, R., Zekioglu, O., “Successful Pregnancy in an Infertile Women with Endometrial Hyperplasia and Embryo Transfer”, J Reprod Med, 46, 859-862 (2001).

11. Şendağ, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, J Reprod Med, 46, 962-968 (2001). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)

12. Kazandi, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Ozsaran, A., Dikmen, Y., “Ovarian Cysts in Postmenopausal Tamoxifen-treated Breast Cancer Patients with Endometrial Thickening Detected by Transvaginal Sonography”, Eur J Gynaecol Oncol, 23, 257-260 (2002).

13. Tavmergen, E., Tavmergen Goker, E.N., Şendağ, F., Sendag, H., Levi, R., “Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy”, Arch Gynecol Obstet, 266, 5-11 (2002).

14. Tavmergen Goker, E.N., Şendağ, F., Levi, R., Sendag, H., Tavmergen, E., “Comparison of the ICSI Outcome of Ejaculated Sperm with Normal, Abnormal Parameters and Testicular Sperm”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 104, 129-136 (2002).

15. Şendağ, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)

16. Saylam, C., Ozdemir, N., Itil, I.M., Şendağ, F., Terek, M.C., “Distribution of Fibronectin, Laminin, and Collagen Type 4 in the Materno-Fetal Boundary Zone of the Developing Mouse Placenta”, Arch Gynecol Obstet, 266, 83-85 (2002).

17. Şendağ, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., “The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002).

18. Şendağ, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., “The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence”, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003).

19. Kazandi, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Gundem, G., “Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome”, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003).

20. Gundem, G., Şendağ, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., “Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia”, Eur J Gynaecol Oncol, 3-4, 330-333 (2003).

21. Dikmen, Y., Terek, M.C., Zekioglu, O., Şendağ, F., Akercan, F., Ozsaran, A., Erhan, Y., “ MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma”, Int J Gynecol Cancer, 13(5), 673-677 (2003).
 

ARTICLES PUBLISHED ABROAD AFTER THE DOC.

22. Akercan, F., Kazandi, M., Şendağ, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., “The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor”, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004).

23. Tiras, M.B., Şendağ, F., Guner, H., Dilek, U., “Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques”, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004).

24. Oztekin K., Akercan F, Yucebilgin MS, Kazandi M, Terek MC, Şendağ, F., Zekioglu O., “Pelvic actinomycosis in a postmenopausal patient with systemic lupus erythematosus mimicking ovarian malignancy: case report and review of the literature”, Clin Exp Obstet Gynecol, 31(2), 154-157 (2004).

25. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Stimulation”, Fertil Steril, 82(3), 1121-6 (2004).

26. Gol M, Ozsener S, Şendağ, F., Uretmen S, Oztekin K, Tanyalcin T, Bilgin O. “Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?” Arch Gynecol Obstet, 272(2):127-30 (2005)

27. Akçay YD, Sagin FG, Şendağ, F., Oztekin K, Sozmen EY., “Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: does paraoxonase genotype play a role?” Maturitas. 20;53(3):325-32 (2006)

28. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P, Mol-Arts M, Kloosterboer L, Mosca L, Christiansen C, Bilezikian J, Kerzberg EM, Johnson S, Zanchetta J, Grobbee DE, Seifert W, Eastell R; LIFT Trial Investigators., “The effects of tibolone in older postmenopausal women”., N Engl J Med. 14;359(7):697-708 (2008)

29. Şendağ, F., Sahin, C., Zeybek, B., Terek M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “Retrospective Analysis of Hysteroscopic Findings in Breast Cancer Patients Having Adjuvant Tamoxifen Treatment”, European Journal of Gynaecological Oncology, 31(4), 415-417 (2010)

30. Şendağ, F., Kazandi, M., Akercan, F., Kazandi, A.C., Karadadas, N., Sagol, S., “Vaginal Fluid pH, Cervicovaginitis and Cervical Length in Pregnancy”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 127-130 (2010)

31. Gharehbagni, M., Şendağ, F., Akercan, F., Zeybek, B., Sezer, E., Terek, M.C., Karadadas, N., “Effects of Tamoxifen on Tissue Nitrite/Nitrate Levels and Plasma Lipid Peroxidation in Female Rats”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 112-114 (2010)

32. Şendağ, F., Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., “Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period” ., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010)

33. Şendağ, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Reproductive Outcomes After Hysterescopic Metroplasty For Uterine Septum”, Clin. Exp. Obst. & Gyn., 37(4), 287-289, (2010)

34. Şendağ, F., Turan V, Zeybek B, Bilgin O. Transumbilical single-incision totallaparoscopic hysterectomy: technique and initial experience in Turkey. Ginekol Pol. 2012 Aug;83(8):581-5

35. Karaman S, Kocabaş S, Ergun S, Fırat V, Uyar M, Şendağ, F. Intraperitoneal ropivacaine or ropivacaine plus meperidine for laparoscopic gynecological procedures. Agri. 2012;24(2):56-62

36. Akdemir A, Ergenoğlu AM, Yeniel AÖ, Sendağ F. “Conventional box model training improves laparoscopic skills during salpingectomy on LapSim: a randomized trial.” J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Sep 1;14(3):157-62. doi: 10.5152/jtgga.2013.55563. eCollection 2013.

37. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Ozgurel B, Oztekin K. “Analysis of the learning curve for robotic hysterectomy for benign gynaecological disease.” Int J Med Robot. 2013 Dec 27. doi: 10.1002/rcs.1567. [Epub ahead of print]

38. Akdemir A, Ergenoğlu AM, Akman L, Yeniel AÖ, Sendağ F, Oztekin MK. “A novel technique for laparoscopic removal of the fallopian tube after ectopic pregnancy via transabdominal or transumbilical port using homemade bag: A randomized trial.” J Res Med Sci. 2013 Sep;18(9):777-81.

39. Şendağ, F., Akdemir A, Zeybek B, Ozdemir A, Gunusen I, Oztekin MK. “Single-Site Robotic Total Hysterectomy: Standardization of Technique and Surgical Outcomes.” J Minim Invasive Gynecol. 2014 Jul-Aug;21(4):689-94. doi: 10.1016/j.jmig.2014.02.006. Epub 2014 Feb 13.

40. Akdemir A, Sendağ F, Oztekin MK. “Laparoscopic virtual reality simulator and box trainer in gynecology.” Int J Gynaecol Obstet. 2014 May;125(2):181-5. doi: 10.1016/j.ijgo.2013.10.018. Epub 2014 Jan 24.

41. Akdemir A, Zeybek B, Ozgurel B, Oztekin MK, Şendağ, F.. “Learning curve analysis of intracorporeal cuff suturing during robotic single-site total hysterectomy.” J Minim Invasive Gynecol. 2014 Jun 19. pii: S1553-4650(14)00309-4. doi: 10.1016/j.jmig.2014.06.006. [Epub ahead of print].

42. Akdemir A, Zeybek B, Ergenoglu AM, Yeniel AO, Şendağ, F.. “Effect of spaced training with a box trainer on the acquisition and retention of basic laparoscopic skills.” Int J Gynaecol Obstet. 2014 Dec;127(3):309-313. doi: 10.1016/j.ijgo.2014.07.015. Epub 2014 Aug 13.

43. Sendağ F, Akdemir A, Oztekin MK. “Robotic single-incision transumbilical total hysterectomy using a single-site robotic platform: initial report and technique.” J Minim Invasive Gynecol. 2014 Jan-Feb;21(1):147-51. doi: 10.1016/j.jmig.2013.07.004. Epub 2013 Jul 27.

44. Akdemir A, Seyfettinoglu S, Akman L, Şendağ, F., Oztekin MK. A Safe, Effective, and Alternative Technique for Fascial Port Site Closure. CRSLS e2014.00023. DOI: 10.4293/CRSLS.2014.00023.

45. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeniel AÖ, Şendağ, F., Karadadaş N. “Coring-type laparoscopic resection of a cavitated non-communicating rudimentary horn under hysteroscopic assistance.” J Obstet Gynaecol Res. 2014 Jul;40(7):1950-4. doi: 10.1111/jog.12449.

46. Akdemir A, Sahin C, Erbas O, Yeniel AO, Şendağ, F.. Is ursodeoxycholic acid for ischemia/reperfusion-induced ovary in rat ovary? Arch Gynecol Obstet. 2015 Feb 7. doi: 10.1007/s00404-015-3646-9. [Epub ahead of print].

47. Biler A, Yucebilgin S, Şendağ, F., Akman L, Akdemir A, Ates U, Uyanıkgil Y, Yılmaz-Dilsiz O, Sezer E. The effects of different intraabdominal pressure protocols in laparoscopic procedure on oxidative stress markers and morphology in rat ovaries. Adv Clin Exp Med. 2014 Nov-Dec;23(6):885-92. doi: 10.17219/acem/37331.

48. Akdemir A, Yildirim N, Zeybek B, Karaman S, Şendağ, F.. Single incision trans-umbilical hysterectomy: Robotic or laparoscopic? Gynecologic and obstetric investigation 2015 Robot vs laparoscopic single port. Gynecol Obstet Invest. 2015 Jan 27. [Epub ahead of print]. Doi: 10.1159/000370000.

49. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Innovative technique for enclosed morcellation using a surgical glove. Obstet Gynecol. 2015 May;125(5):1145-9. Doi: 10.1097/AOG. 0000000000000823.

50. ERGENOGLU AHMET METE, SAHIN ÇAGDAS, Simsek Deniz, AKDEMIR ALI, YENIEL AHMET ÖZGÜR, YERLI HASAN, ŞENDAĞ FATİH (2016). Comparison of three-dimensional ultrasound and magnetic resonance imaging diagnosis in surgically proven Müllerian duct anomaly cases. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 197, 22-26., Doi: 10.1016/j.ejogrb. 2015.11.010.

51. Peker N (1), Aydeniz EG (2), Gündoğan S (2), Şendağ F (2). Laparoscopic management of heterotopic istmo-cornual pregnancy; a different technique. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Jul 19. pii: S1553-4650(16)30150-9.

52. Şendağ, F.(1), Peker N(2), Aydeniz EG(1), Akdemir A(3), Gündogan S(1). Single port total laparoscopic hysterectomy at patient with deep infiltrating endometriosis. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Jul 29. pii: S1553-4650(16)30160-1.

53. Peker N(1), Gundogan S(2), Şendağ, F.(2). Laparoscopic management of huge myoma nascendi. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Sep 12. pii: S1553-4650(16)31043-3. doi: 10.1016/j.jmig.2016.09.003.

54. Peker N(1), Gundogan S(2), Şendağ F.(2). Laparoscopic management of huge cervical myoma. J Minim Invasive Gynecol. 2016 Sep 12. pii: S1553-4650(16)31042-1. doi: 10.1016/j.jmig.2016.09.002.
 

Papers Presented at Scientific Meetings
Oral Papers Presented at International Scientific Meetings


1. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., “The Effect of Day 2 FSH, LH, E2 Levels on Ovarian Response and Pregnancy Outcome in ART Cycles Induced by Short Protocol GnRHa and Gonadotropins”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği, 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.

Oral Papers Presented at International Scientific Meetings After Associate Professorship

2. Şendağ, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Sacro-Cervicopexy Procedure for Uterovaginal Prolapse in Woman Wishing Uterine Preservation”, Global Congress of Minimally Invasive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008

3. Şendağ, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Oztekin, K, “Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgical Education”, ESGE 18th Annual Congress, Florence, 28-31 Ekim 2009

4. Atay, N., Şendağ, F., Şirin, A., “Development of Endoscopic Surgery Nursing in Turkey”, 19th Annual Congress ESGE, Barselona, 29 Eylül – 2 Ekim 2010

5. Şendağ, F., Turan, V., Zeybek, B., Bilgin, O., “Transumbilical Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy : Technique and Inıtial Experience”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010

6. Şendağ, F., Akdemir A. Robotic assisted laparoscopic tubal reanastomosis. 41. Global Congress on Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, USA, 5-9 November 2012. (Video Presentation).

7. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Robotic single-incision transumbilical total hysterectomy using a single-site robotic platform. 22. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy, Berlin, Germany, 16-19 October 2013. (Video Presentation).

8. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeiel AO, Akman L, Şendağ, F.. Laparoscopic skill retention after structured training on box trainer. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Oral Communication).

9. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Single-port robotic total hysterectomy with daVinci single site platform. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

10. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Do we know whole advantages of robotic system? A different perspective. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

11. Şendağ, F., Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin MK. Tortuous external iliac artery during laparoscopic and robotic assisted pelvic lymphadenectomy. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

12. Şendağ, F., Akman L, Akdemir A, Oztekin MK. Abnormal connection between the cervix and retroperitoneum in a patient with bicornuate uterus: A case report. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

13. Şendağ, F., Zeybek B, Biler A, Berberoglu B, Akdemir A. Technical tips on excising deep infiltrating endometriotic nodules for pelvic pain. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

14. Akdemir A, Yıldırm N, Şendağ, F., Yılmaz H. Hysteroscopic resection of a complete uterine septum with duplicated cervix and a vaginal septum. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

15. Şendağ, F., Zeybek B, Biler A, Berberoglu E, Akdemir A. Restoration of pelvic anatomy for ‘benign malignancy!’ of gynecology: Stage 4 endometriosis. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

16. Şendağ, F., Biler A, Zeybek B, Berberoglu E, Akdemir A. Overcoming the morbidly obese patient during total laparoscopic hysterectomy: Key elements and technical tips. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

17. Şendağ, F., Berberoglu E, Zeybek B, Biler A, Akdemir A. An unusual presentaion of bicornuate uterus with an asymmetric septum. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

18. Şendağ, F., Akdemir A, Yıldırım AGS, Oztekin MK. Triple Ureter: A case report. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Video Presentation).

19. Şendağ, F., Akdemir A. Laparoscopic repair of vesicovaginal fistula. 23rd Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Brussels, 24-27 September 2014. (Video Presentation).

20. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A. How to manage giant uterine myoma? 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Video Presentation).

21. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A. Laparoscopic managemnt of tubo-ovarian abscess. 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Video Presentation).

22. Akdemir A, Zeybek B, Ozgurel B, Oztekin MK, Şendağ, F.. Learning curve analaysis of intracorporeal cuff suturing during robotic single site total hysterectomy. 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Vancouver, Canada, 17-21 November 2014. (Open Communication).

23. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. An innovative technique and future of enclosed morcellation. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Open Communication).

24. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Laparoscopic abdominal cerclage. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

25. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Hysterectomy and pelvic lymphadenectomy at the patient with endometrial carcinoma via DaVinci XI. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

26. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy at the patient with cervical carcinoma via DaVinci XI. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

27. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Single incision laparoscopic hysterectomy at the patient with severe endometriosis. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

28. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Robotic sacrocolpopexy via DaVinci XI. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

29. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Using single energy instrument for single incision laparoscopic hysterectomy. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

30. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gundogan S. Using single energy instrument for multiport laparoscopic hysterectomy. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Video Presentation).

31. Şahin C, Akdemir A, Ozgurel B, Ergenoglu AM, Taşkiran D, Şendag F. Which technique should be preferred to reduce ovarian damage during laparoscopic ovarian cystectomy according to long term ovarian reserve results, hemostatic sutures versus bipolar electrocoagulation? 24th Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Budapest, Hungary, 7-10 October 2015. (Oral Presentation).
 

Poster Papers Presented at International Scientific Meetings

1. Tavmergen, E., Tavmergen Göker, E.N., Şendağ, F., Sendag, H., Levi R., “Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy”, Treatment of Fertility: The New Frontiers, Boca Raton, Florida, 70, 1998.

2. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Goker, E., Sendag, H., Levi, R., “The Impact of Woman’s Age on the Success of ART Applications”, IFFS ’98 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, California, S419, 1998.

3. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., “Value of Serum CA-125 Levels As Predictors of Pregnancy In ART Cycles”, 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australia, 285, 1999.

4. Şendağ, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., “Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status of The Newborn”, II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, P5, 1999.


5. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., “ Comparison of ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction From Non-Obstructive Azoospermic Men”, 17th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Hum Reprod, 16, Abstract Book 1, 221 (Read by Title), Lausanne, 2001.

6. Ozsener, S., Şendağ, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment For The Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.

7. Şendağ, F., Terzioglu, T., Terzioglu E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on The Number and The Activation of T-Cell Sub-populations and on The Number of B Cells and Natural Killer Cells”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.

8. Şendağ, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., “Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study”, The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 177, 2001.

9. Ozsener, S., Gol, M., Şendağ, F., Oztekin, K., Bilgin, O., “The Influence of Tibolone on Serum Leptin Levels in Obese and Nonobese Postmenopausal Women”, The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 125, 2002.

10. Şendağ, F., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes”, The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 140, 2002.

11. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., “The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile”, 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, P14, 2002.

12. Terek, M.C., Dikmen, Y., Şendağ, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., “Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 527, 2002.

13. Terek, M.C., Zekioglu, O, Ozsaran, A., Dikmen, Y., Şendağ, F., Akercan, F., Erhan, Y., “ MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.

14. Terek, M.C., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Dikmen, Y., Şendağ, F., Erhan, Y., “Endometrial Neoplasia With Adjuvant Tamoxifen Treatment in Breast Cancer Patients”, Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.

15. Kazandi, M., Şendağ, F., Akercan, F., Cirpan, T., Yucebilgin, S., “The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women”, EMAS 6th European Congress on Menopause, Bucharest, 2003.

16. Ozsener, S., Şendağ, F., Oztekin, K., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Tanyalcin, T., “The Effect of Sequential Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Levels of Endotheline-1 in Postmenopausal Women: A Prospective, Controlled Study”, 14th Annual Meeting of The North American Menopause Society, 102, Miami Beach, 2003.

17. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone”, 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Fertil Steril, 80(Suppl 3), S263, San Antonio, 11-15 October, 2003.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

18. Şendağ, F., Akçay, Y., Oztekin, K., Sozmen, E., “The effect of oestrogen replacement therapy on paraoxonase, erythrocyte catalase and erythrocyte MDA in postmenopausal women”, 3rd International & 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 19-23 May 2004.

19. Cirpan, T., Akercan, F., Şendağ, F., Terek, M.C., Özsener, S., “Evaluation of the Effects of Alendronate, Risedronate and Oestradiol Hemihydrate-Norethisterone Acetate Combinations on Bone Mineral Density”, EMAS 7th European Congress on Menopause, 3-7 Haziran 2006, İstanbul

20. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Hysteroscopic Evaluation of the Postmenopausal Woman with Uterine Bleeding and Endometrial Thickness, Global Congress of Minimally Inv asive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008

21. Şendağ, F., Akdogan, A., Ozbilgin, K., Giray, G., Oztekin, K., “Effect of Ovarian Stimulation with Hmg and Recombinant Fsh on the Expression of Integrins Alpha (3), Beta (1) in the Rat Endometrium During the Implantation Period”, American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, San Francisco, 8-12 Kasım 2008

22. Şendağ, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Reproductive Outcomes After Hysteroscopic Metroplasty for Uterin Septum”, Esge 17th Annual Congress, Amsterdam, 8-11 Ekim 2008

23. Şendağ, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Hysterectomy, 38th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology”, 15-19 Kasım 2009, Florida

24. Şendağ, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Management of Ovarian Dermoid Cysts”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010

25. Şendağ, F., “Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy with Temperature Controlled Advaced Bipolar System”, 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010 (video poster)

26. Şendağ, F., Zeybek, B., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Management of Ovarian Endometriomas”, 19th Annual Congress Esge, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Barcelona

27. Şendağ, F., Akdemir A. Tubal reanastomosis by surgical robotic system. 21. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Paris, Fransa, 11-14 September 2012. (Poster Presentation).

28. Şendağ, F., Akdemir A. Laparoscopic management of ureteral endometriosis. 41. Global Congress on Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, USA, 5-9 November 2012. (Poster Presentation).

29. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Ozgurel B, Oztekin K. Learning robotic hysterectomy: An analysis of sutup, docking and operating times. 42. Gloal Congress on Minimally Invasive Gynecology, Washington, USA, 10-14 November 2013. (Poster Presentation).

30. Akdemir A, Şendağ, F., Oztekim MK. Laparoscopic virtual reality and box trainer in gynecology: A prospective, randomised, controlled, and blind study. 22. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Berlin, Germany, 16-19 October 2013. (Poster Presentation).

31. Şendağ, F., Akdemir A, Akman L, Oztekin MK. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome and laparoscopic assisted creation of neovagina. 22. Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy, Berlin, Germany, 16-19 October 2013. (Poster Presentation).

32. Akdemir A, Ergenoglu AM, Akman L, Yeniel AO, Şendağ, F., Oztekin MK. Laparoscopic retrieval of fallopian tube for ectopic pregnancy via transabdominal or transumbilical port with homemade bag and technique: A randomised trial. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

33. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Analaysis of robotic myomectomy: A single institutional results. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

34. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin MK. Robotic assisted laparoscopic tubal reversal: Initial experience. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013.(Poster Presentation).

35. Akman L, Akdemir A, Hortu İ, Ergenoglu M, Yeniel O, Şendağ, F.. Management of ectopic pregnancy in unusual location: Five year experience in a single center. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

36. Akdemir A, Seyfettinoglu S, Akman L, Şendağ, F., Oztekin MK. A simple, effective technique for port-site closure in laparoscopy. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

37. Şendağ, F., Akdemir A, Eminov E, Oztekin MK. Analaysis of robotic assisted hysterectomy: A single institution results. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

38. Akdemir A, Yıldırım AGS, Akman L, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Laparoscopic port-site complications in gynecologyic surgery. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Antalya, Turkey, 24-28 April, 2013. (Poster Presentation).

39. Şendağ, F., Akdemir A, Zeybek B, Ozdemir A, Gunusen I, Oztekin MK. Single-site robotic total hysterectomy: standardization of technique and surgical outcomes. 6th Annual Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS) Meeting on Robotic Gynaecological Surgery, Essen, Germany, 22-24, May2014. (Poster Presentation).

40. Akdemir A, Simsek D, Ergenoglu M, Oztekin K, Şendağ, F.. Ovariantorsion: Can we operate earlier. 23rd Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Brussels, 24-27 September 2014. (Poster Presentation).

41. Akdemir A, Sahin C, Erbas O, Yeniel O, Şendağ, F.. Is ursodeoxycholic acid crucial for ischaemia/reperfusion induced ovarian injury in rat ovary? 23rd Annual Congress of European Society for Gynaecological Endoscopy. Brussels, 24-27 September 2014. (Poster Presentation).

42. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Laparoscopic diagnosis of pelvic abscess: Appendicitis perforation during labor? 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Poster Presentation).

43. Akdemir A, Zeybek B, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Hysteroscopic assisted laparoscopic removal of two different type cavitated non-communicating rudimentary horn. 2nd Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy, Dubai, UAE, 24-26 April 2014. (Poster Presentation).

44. Akdemir A, Yıldırm N, Zeybek B, Karaman S, Şendağ, F.. Single incision trans-umbilical total hysterectomy: Robotic or Laparoscopic. 43rd AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Vancouver, Canada, 17-21 November 2014. (Poster Presentation).

45. Sezer TO, Akdemir A, Simsek D, Demir HB, Buldur S, Şendağ, F., Hoscoskun C. Laparoscopic appendectomy in late second trimester: Is it safe? 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

46. Ergenoglu AM, Sahin C, Simsek D, Akdemir A, Yerli H, Şendağ, F.. Comparison of the three dimensional Ultrasound and magnetic resonance imaging in surgically proved müllerian duck anomalies. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

47. Simsek D, Güven C, Sahin C, Akdemir A, Ergenoglu AM, Şendağ, F.. Reproductive outcomes after hysteroscopic septoplasty using different surgical techniques: A retrospective study. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

48. Şendağ, F., Akdemir A, Simsek D, Oztekin MK. Is single port laparoscopy useful for endometriosis surgery? 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. (Poster Presentation).

49. Şendağ, F., Akdemir A, Simsek D, Oztekin M. Single-port Laparoscopy for deep infiltrating endometriosis surgery. 44th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, Nevada, USA 15-19 November 2015. (Video Poster Presentation).

50. Şendağ, F., Peker N, Aydeniz E, Akdemir A, Sundogan S. Laparoscopc management of multiple submucousal fibroids. 44th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, Nevada, USA 15-19 November 2015. (Video Poster Presentation).
 

Conferences Given at International Meetings (Post Associate Professorship)

1. NESA Days 2007, 1-3 Eylül 2007, İstanbul  - The Value of Virtual Reality – Simulator Training in Gynecologic Laparoscopy Education

2. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya  - Adhesions and Adhesiolysis : Impacts on Pregnancy Rates

3. ESGE 18th Annual Congress, 28-31 Ekim 2009, Florence  - Should Endometriomata Be Removed Before IVF?”

4. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Barcelona  - Single Incision Laparoscopic Hysterectomy

5. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik  - Role of IVF in Treating Infertility : IVF Against Laparoscopy

6. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik  - Status of IVF in Turkey

7. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik  - Laparoscopic Suturing Skills

Papers Presented at National Scientific Meetings
Oral Papers Presented at National Scientific Meetings

1. Tavmergen Göker, E., Şendağ, F., Levi, R., Şendağ, H., Tavmergen, E., “Comparison of Sperm of Normal and Abnormal Ejaculated Semen and Testicular Sperm in Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles in Respect to Fertilization and Pregnancy Rates”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.

2. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., “ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.

3. Tavmergen Göker, E., Özçakır, T., Adakan, Ş., Levi, R., Şendağ, F., Tavmergen, E., “ART Uygulamalarında Ovulasyon İndüksiyon Günü Saptanan Over Kistlerinin IVF Sonuçları Üzerine Etkisi”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 25, Kuşadası, 2000.

4. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., “The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 105, Antalya, 2003.

5. Şendağ, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., “The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, Antalya, 2003.

6. Akercan, F., Kazandi, M., Şendağ, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., “The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor”, Fetal Medicine & Prenatal Diagnosis, 13-14, Antalya, 2003

7. Şendağ, F., Bozdogan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., “Laparoscopic Hysterectomy for Benign Disorders”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

8. Şendağ, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Laparoscopic Surgery for Pelvic Floor Repair”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

9. Şendağ, F., İtil, İ.,M., Bozdoğan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., “Transperitoneal Approach to Laparoscopic Burch Colposuspension for Stress Urinary Incontinence”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
 

Oral Papers Presented at National Scientific Meetings After Associate Professorship

10. Şendağ, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Pelvik Taban Bozukluklarında Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

11. Şendağ, F., İtil, İM., Bozdogan, SB., Bilgin, O., Oztekin, K., “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

12. Şendağ, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

13. Şendağ, F., Yılmaz, A., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Bilgin, O., “Laparoskopik Myomektomi Olgularımız”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

14. Yılmaz, A., Terek, C., Şendağ, F., Oztekin, K., Bilgin, O., “Koyun Modelinde Transperitoneal Laparoskopik Pelvik Lenfadenektomi” 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

15. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K.., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

16. Şendağ, F., Bozdogan, SB., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005

17. Şendağ, F.., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

18. Şendağ, F., Mehdiyev, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

19. Şendağ, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

20. Şendağ, F., Biler, A., Karadadas, N., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Ovarian Dermoid Kistlere Laparoskopik Yaklaşım”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

21. Şendağ, F., Kayacık, O., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Hematometra İle Birlikte Seyreden Mülleriyan Anomalili Olgunun Histeroskopik Yönetimi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

22. Şendağ, F., Solmaz, U., İtil, İ.M., Bilgin, O., Oztekin, K., “Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

23. Şendağ, F., Filiz, S., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoskopik Histerektomi Sırasında Profilaktik Yüksek Uterosakral Ligaman-Vajinal Kaf Süspansiyonu (McCall Kuldoplasti), 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

24. Mehdiyev, M., İtil, İ.M., Şendağ, F., Akdemir, A., Askar, N., “Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

25. Tosun, G., Şendağ, F., Guven, C., Oztekin, K., Bilgin, O., Zeki oglu, O., “Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde ve Normal Serviks Dokusunda P53 ve P16’nın İmmünhistokimyasal Olarak Boyanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

26. Şendağ, F., Habibovic, Z., Bilgin, O., “Tubal Sterilizasyon Uygulanmış Olgularda Laparoskopik Tubal Reanastamoz”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

27. Şendağ, F., Guven, C., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O.,”Submüköz Myomlarda Histeroskopik Yaklaşım”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

28. Sendag, F, Binbir, B., “Tubal Ektopik Gebelik Olgusunda Laparoskopik Yaklaşım: Tubal Milking”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

29. Şendağ, F., Osmanova, S., Bilgin, O., “Abdominal Rahim içi Araç Dislokasyonunda Laparosokpik Yaklaşım: Olgu Sunumu”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

30. Şendağ, F., Dikmen, A., oztekin, K., Bilgin, O., “Histeroskopik İntrauterin Adezyolizis”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

31. Şendağ, F., Demirtas, Ö., Oztekin, K., “Rudimenter Horn Gebeliklerine Laparoskopik Yaklaşım: Olgu Sunumu,” 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

32. Şendağ, F., Ulusoy, D., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoskopik Histerektomide Üriner Sistem Komplikasyonları ve Yönetimi”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

33. Sendag, F, Akdemir A., “Histeroskopik Tubal Sterilizasyon”, 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008

34. Şendağ, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., “ Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

35. Şendağ, F., Akdemir, A., “Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) For Hysterectomy”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

36. Şendağ, F., Akdemir, A., Baglan, Z., “Derin Endometriozis ve Üreter Tutulumu : Olgu Sunumu”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

37. Şendağ, F., Akdemir, A., Oncul, S., “Torsiyene Dev Tubal Kitlenin Laparoskopik Yönetimi : Olgu Sunumu”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

38. Şendağ, F., Akdemir, A., “Laparoskopik Tubal Reanastomoz : Vaka Serisi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

39. Şendağ, F., Guven, C., Karadadas, N., Bilgin, O., “İntrauterin Sineşilerin Histeroskopik Yönetimi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

40. Şendağ, F., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

41. Şendağ, F., Akdemir, A., “Laparoscopic Lateral Ovarian Transposition in Woman With Vulvar Malignancy”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

42. Şendağ, F., Akdemir, A., Sahingoz, A., Yucebilgin, S., Bilgin, O., “Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım”, 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 – 11 Nisan 2009

43. Şendağ, F., Akdemir A, Ozceltik G, Oztekin K. Morbit obezite total laparoskopik histerektomi için kontraendike midir? 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

44. Şendağ, F., Terek MC, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin MK. Da Vinci SI sistemi kullanılarak yapılan robotik myomektomi: Olgu sunumu.5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

45. Şendağ, F., Terek MC, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin K. Da Vinci SI robotik cerrahi sistemi kullanılarak total laparoskopik histerektomi. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

46. Şendağ, F., Akdemir A, Canverenler E, Oztekin K. Laparoskopik intestinal yaralanma ve laparoskopik tamir. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

47. Akdemir A, Oskan S, Şendağ, F., Oztekin K. Endometriozis cerrahisinde komplet laparoskopik yönetim. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

48. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin K. Derin endometriozis ve hidronefroz: Laparoskopik yönetim. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

49. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin K. Vaginal Agenezili olguda laparoskopik yardımlı neovagina oluşturulması (Modifiye Vecchietti). 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

50. Şendağ, F., Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin O. Tek kesiden laparoskopik cerrahi tekniği ile histerektomi ve vaginal kafın laparoskopik kapatılması: Olgu sunumu. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

51. Akdemir A, Akman L, Vatansever N, Şendağ, F.. İzole tuba torsiyonu: laparoskopik yaklaşım. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

52. Şendağ, F., Terek MC, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Oztekin K. Da Vinci SI robotik cerrahi sistemi ile büyük uterusta laparoskopik histerektomi. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

53. Akdemir A, Ozceltik G, Şendağ, F., Oztekin K. Derin intramural myomlara laparoskopik yaklaşım ve sütür tekniği. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

54. Şendağ, F., Akdemir A, Oztekin K. Zor vakalarda total laparoskopik histerektomi; Sırlar ve sınırlar. 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012. (Sözlü Bildiri).

55. Şendağ, F., Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Öztekin MK. Laparoskopik Burch operasyonu: “SUİ tedavisinde hiçbir zaman eskimeyen yöntem”. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

56. Şendağ, F., Zeybek B, Taylan E, Akdemir A, Öztekin MK. VİKY: “laparoskopik cerrahide sesle uzaktan kontrol teknolojisi”. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

57. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Şimşek D, Öztekin MK. POP tedavisinde laparoskopik sakrokolpopeksi. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

58. Zeybek B, Akdemir A, Özçeltik G, Şendağ, F.. Çoklu laparotomi öyküsü olan hastada laparoskopi, zor mu yoksa doğru teknikle rahat uygulanabilir mi? 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

59. Zeybek B, Akdemir A, Taylan E, Şendağ, F., Öztekin MK. Laparoskopide organ yaralanması: trokar haricinde yaralanma nedeni ne olabilir. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

60. Şendağ, F., Zeybek B, Akdemir A, Orhaner Aydın, Öztekin MK. Tek kesiden laparoskopik histerektomi ve Artiküle EnSeal. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

61. Akdemir A, Zeybek B, Hortu İ, Şendağ, F., Öztekin MK. Laparoskopik myomektomi sonrası erken dönemde saptanan gebelik. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

62. Akdemir A, Zeybek B, Orhaner Aydın, Şendağ, F.. Pelvik böbrek ve laparoskopik vecchietti operasyonu. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

63. Akdemir A, Zeybek B, Özçeltik G, Şendag F, Öztekin MK. Laparoskopik myomektomi ve uterin arter geçici klemplenmesi. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

64. Biler A, Zeybek B, Akdemir A, Şendağ, F.. Minilaparoskopik tubal reanastomoz. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Video Sunum).

Poster Papers Presented at National Scientific Meetings

1. Şendağ, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., “Effects of Cyclic Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 28, Antalya, 1999.

2. Şendağ, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., “Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis”, Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 27, Antalya, 1999.

3. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., “Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 47, Kuşadası, 2000.

4. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 62, Kuşadası, 2000.

5. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özçakır, T., Özyürek, E., Terek, M.C., “Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 61, Kuşadası, 2000.

6. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, C., Tuncay, G., “Landry Guillain-Barré Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 60, Kuşadası, 2000.

7. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, C., “Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 58, Kuşadası, 2000.

8. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., “Pregnancy After Renal Transplantation: Review of the Current Literature and Our Experience”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 57, Kuşadası, 2000.

9. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, C., Tuncay, G., “Nonketotic Hyperglycinemia: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 48, Kuşadası, 2000.

10. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., “Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report”, 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 59, Kuşadası, 2000.

11. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., “Plazma Ferritin, C-Reaktif Protein Ya da Alfa-Fetoprotein Düzeyleri Preterm Prematür Membran Rüptürü Olan Hastalarda Gebelik Sonuçlarını Tahmin Edebilir mi?”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75, Antalya, 2001.

12. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., “Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Kadınlarda Maternal Glisemik Regülasyon Perinatal Sonuçları Etkiler mi?”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75-76, Antalya, 2001.

13. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Aşkar, N., “Hasta öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 74-75, Antalya, 2001.

14. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., “Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112, Antalya, 2001.

15. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, C., Aşkar, N., “Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112-113, Antalya, 2001.

16. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tibolon’un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Olan Etkileri”, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 76, Antalya, 2001.

17. Terek, C., Akercan, F., Şendağ, F., Kazandı, M., Zekioğlu, O., İtil, İ.M., Öztekin K., “The Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature”, Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 77, Çeşme, 2003.

18. Öztekin, K., Terek, C., Şendağ, F., Akercan, F., İtil, İ.M., Ergenoğlu, M., Zekioğlu, O., “Pelvic Actinomycosis in a Systemic Lupus Erythematosus Patient: Case Report and Review of the Literature”, Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 71, Çeşme, 2003.

19. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yucebilgin, S., Özşener, S., “Surgical Approach to Ectopic Pregnancies”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 132, Antalya, 2003.

20. Gundem, G., Şendağ, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., “Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.

21. Şendağ, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., “The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.

22. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Kazandı, A.,C., Karadadaş, N., Sağol, S., “Vaginal Fluid pH, Cervico-Vaginitis and Cervical Length in Pregnancy”, Perinatal Tıp 2003, 96, İzmir (Çeşme), 2003.

23. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadaş., N., Oztekin, K., “Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım”, 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

24. Şendağ, F., “Prenatal Sonographic Findings of the Ileal Duplication Cyst in the View of Abdominal Cystic Masses in Differential Diagnosis”, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.

Poster Papers Presented at National Scientific Meetings After Associate Professorship

25. Şendağ, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “Laparoscopic Surgery Procedures in Endometriomas”, 6th Congress of the Turkish German Gynecological Association, Antalya, 18-22 Mayıs 2005

26. Şendağ, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., “Farklı Postmenopozal Hormon Tedavilerinin Hemostaz Parametrelerine Etkilerinin Karrşılaştırılması”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006

27. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006

28. Şendağ, F., Habil, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., “İnfertil Hastalarda Uterin Patolojilerin Tanı ve Tedavisinde Ofis Histeroskopinin Rolü”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

29. Şendağ, F., Habibovic, Z., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., “ Disfonksiyonel Uterin Kanaması Olan Kadınların Ofis Histeroskopi İle Değerlendirilmesi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

30. Şendağ, F., Bozdogan, B., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O.,”Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGel’in Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi”, 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007

31. Ozturk, S., Ulukus, M., Ulukus, E.C., Sezak, M., Habibovic, Z., Şendağ, F., Karadadas, N., Akercan, F., “Endometriyum ve Adenomyoziste BCL-2 ve BAX Expresyonu”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

32. Filiz, S., Şendağ, F., Okmen, F., Gundem, G., Bilgin, O., “İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Gebelik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

33. Biler, A., Şendağ, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., “Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)

34. Gharehbagni, M., Şendağ, F., Zeybek, B., Karadadas, N., Akercan, F., “Tamoksifenin Dişi Sıçanlarda Doku Nitrit/Nitrat Seviyelerine ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkileri”, 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

35. Şendağ, F., Şahin, Ç., Öztekin, K., Bilgin, O., “Tamoksifen Kullanan Meme kanserli hastalarda Histeroskopik Sonuçlar”, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009

36. Akdemir A, Akman L, Şendağ, F.. Non-komunike fonksiyonel rudimeter horn’un laparoskopik çıkartılması. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2013. (Poster Bildiri).

37. Akdemir A, Zeybek B, Özkan S, Şendağ, F.. Çok nadir ama gerçek; tubal leiomyoma. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-22 Mart 2014. (Poster Bildiri).

38. Biler A, Hortu İ, Akdemir A, Şendağ, F.. Surprised Early Detected Pregnancy After Tubal Reanastomosis: A Case Report. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 06-09 Kasım 2014. (Poster Bildiri).

39. Şendağ, F., Akdemir A, Şimşek D, Öztekin M. Single Port Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi; İlk Deneyimlerimiz. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 06-09 Kasım 2014. (Poster Bildiri).

 

Conferences Given at National Meetings


1. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir  -Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Yaklaşımlar

2. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme  -Osteoporoz Workshop-İnteraktif Olgu Sunumları

3. Adolesan Sağlığı, 16 Nisan 2003, İzmir  -Adolesanda Üreme Sağlığı

4. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir  -Üriner İnkontinans ve Laparoskopi

5. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Antalya  -Cinsel Fonksiyon ve Disfonksiyonların Anatomi ve Fizyolojisi
 

Conferences Given at National Meetings After Associate Professorship

6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 30 Nisan 2004, İzmir  - Adneksiyal Kitlelere Yaklaşımda Laparoskopinin Yeri

7. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul  - Ofis Histeroskopi

8. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şb, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Konulu Panel, 28.10.2004, İzmir  - Kadında cinsel disfonksiyon patofizyolojisi

9. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir  - Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri

10. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir  - Temel Laparoskopik Motor Beceri Modüllerinde Uygulamalı Eğitim

11. 6. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya  - IUI için Sperm Parametrelerinin Eşik Değerleri

12. 1. Çukurova Bölgesi Üreme Endokrinolojisi Endoskopi ve Adölesan Kongresi, 18-20 Kasım 2005, Adana  - Laparoskopik pelvik Taban Cerrahisi, Kime? Nasıl?

13. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005  - Laparoskopik Aletler

14. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara  - Postmenopozal Dönemde Androjen Replasman Tedavisi

15. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara  - Laparoskopinin Pelvik İnflamatuar Hastalık ve Tuboovaryen Abse Tedavisinde Yeri

16. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa  - Verres ve Trokar Giriş Teknikleri, İnsuflasyon

17. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa  - Laparoskopik Burch – Sling

18. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı, Ürojinekoloji Oturumu, 31 Mart 2006, İzmir  - Postmenopozal Olgularda Ürogenital Atrofi ve Tedavisi

19. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, Ege – Haddassah Hebrew Colloborative Meeting, 1-2 Haziran 2006, İzmir  - Endometriomalar IVF Öncesi Çıkarılmalı mıdır?

20. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006, Erzurum  - Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Uygulamalar

21. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya  - Endometrioziste Cerrahi Tedavi : Kime, ne zaman?

22. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya  - Myomlar İçin Yeni Tedavi Seçenekleri, Embolizasyon, Ultrasonografik Miyolizis

23. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006  - IUI Olgularında KOH

24. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006  - Anovulasyonun Sınıflaması – Nedenleri, Over Rezervinin Değerlendirilmesi

25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya  - İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri Nedir?

26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya  - Sınıf I hastalar İçin Ovülasyon İndüksiyonu

27. Ege Obez Hasta Osteoporozlu Hasta Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği 5. Halk Kongresi, 7-9 Şubat 2007, İzmir  - Kadınlarda Cinsel İşlev Kusurları

28. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ  - HSDS da Testosteron Tedavisinin Yeri

29. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ  - HRT ve Beyin

30. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ  - Androjen replasman Tedavisinde Gelinen Nokta Gerçekten Etkili mi?

31. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir  - Ege Üniversitesi’nde Endoskopik Sanal Gerçeklik Uyulamaları

32. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir  - Laparoskopik Retropubik Cerrahiler

33. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir  - Pelvik Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar

34. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya  - Antimüllerian Hormon : Erkek ve Kadınlarda İnfertilite Araştırması İçin İyi Bir Test

35. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara  - Adelosanlarda Kontraseptif Yöntem Kullanımı

36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Mayıs 2007, İzmir  - Ürogenital Atrofi

37. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Kasım 2007, İzmir  - İnfertilitede Tanısal Laparoskopinin Günümüzdeki Yeri

38. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ  - Pelvik Organ Prolapsusunda Laparoskopik Yaklaşım

39. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ  - Sutur Teknikleri

40. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ  - Pelvik Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Görüntüler ve Tartışma

41. 3. ZTB – Etlik Kadın Hastalıkları ve Doğumevleri Ürojinekoloji Günleri Kongresi, 8-9 Şubat 2008, Antalya  - Vajen Ön ve Arka Kompartman Defektlerinin Cerrahi Tedavisi

42. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Yuvarlak Masa Toplantısı, 12-16 Mart 2008, Erzurum  - Ovulasyon İndüksiyonu

43. Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Geleneksel Eğitim Günleri, 3-6 Nisan 2008, Antalya  - Stres İnkontinens Cerrahisinde Yenilikler

44. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21 Kasım 2008, Kahramanmaraş  - Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

45. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri

46. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Histeroskopik Metroplasti

47. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Histeroskopik Aletlerin Kursiyerlere Tanıtılması

48. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Pelvik Taban Cerrahisi

49. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya  - Over Kistleri ve Endometrioma

50. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12-16 Mart 2008, Erzurum  - Tekrarlayan Gebelik kayıplarında Genetik Problemler

51. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir  - Sanal Gerçeklik Uygulamaları

52. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir  - Modüllerde Motor Beceri Uygulamaları

53. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir  - Komplikasyonlar ve Korunma Yolları

54. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya  - Laparoskopide Ergonomi ve Sütur Teknikleri

55. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya  - Laparoskopik Myomektomi

56. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya  - Ofis Histeroskopi

57. TSRM 2008-2009 Uzmanlık Kursları, İnfertilite Tedavisine Güncel Yaklaşım Ovulasyon İndiksiyonu (OI) ve Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH), 24 Şubat 2008, Adana  - İnfertiliteye Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşım – Tubal Faktör ve Erkek Faktörü

58. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 12-15 Mart 2009  - Adnexiel Kitlelere Yaklaşım

59. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir  - Total Laparoskopik Histerektomi

60. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir  - Apikal Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar

61. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir  - Laparoskopik Histerektomi:Teknik ve Sonuçlar

62. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Günleri-1, 5-6 Şubat 2009, İzmir  - Ürojinekolojide Laparoskopinin Yeri

63. 8th Turkish – German Gynecology Congress, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya  - Laparoscopy for the Evaluation of Infertile Patient

64. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - Laparoskopik Myomektomi

65. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri

66. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - Laparoskopik Myomektomi: Teknikler, Sonuçlar

67. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC  - İnfertilite Nedeni ile İlk Defa Doktora Başvuran ve Endometrioma Düşünülen Genç Hastalara Cerrahi Düşünülmeli midir? Evet, Laparoskopi Düşünülmesi Gereken Esas Hasta Grubu Bunlardır.

68. 8. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan – 3 Mayıs 2009, Antalya  - İnfertilitenin Değerlendirilmesinde Laparoskopi

69. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - İnfertilitede Laparoskopinin Yeri

70. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - Endometriozis tanısı en hızlı nasıl konulur?

71. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - Androjen replasman tedavisinde gelinen nokta, gerçekten etkili mi?

72. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa  - İnfertil hastada ne zaman endoskopi? Ne zaman histeroskopi yapalım? Polipler ne kadar önemli? Ne zaman laparoskopi önerelim? L/S değerlendirme algoritması var mı?

73. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu: KOH ve IUI Optimizasyonu 8 Mart 2009, İzmir  - IUI için KOH ta doz seçimi ve over yanıtının izlemi

74. 2. Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi, 3-6 Aralık 2009, Adana  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi

75. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 “Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler”, 22-24 Nisan 2010, İzmir  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi : Hayal mi? Gerçek mi?

76. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri – 4 “Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler”, 22-24 Nisan 2010, İzmir  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi

77. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010  - Endometriozis ve İnfertilite : Cerrahi vs IVF

78. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 3-7 Mart 2010  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Histeroktomi

79. 2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 13-14 Ekim 2010, İstanbul  - Adolesanlarda Minimal İnvaziv Cerrahi

80. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, 3-4 Aralık 2010, Ankara  - L/S Sakroservikopeksi ve Mac Call Kuldoplasti

81. Ankara Ürojinekoloji Günleri – 2 , 6-7 Şubat 2010, Ankara  - Meş Cerrahisi (Avantaj ve Dezavantajlar), POP +SUI Tedavisi, Uterus Korunmalı mıdır?, POP Cerrahisinden Sonra Gelişen Nükslerin Yönetimi

82. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul  - Single Port Histerektomi

83. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul  - Laparoskopik Sakrokolpopeksi

84. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Spreylenebilir Adezyon Bariyerindeki Gelişmeler

85. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi

86. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Endometrial Ablasyon – Rezeksiyon

87. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 – 14 Şubat 2010, Bursa  - Sütür Teknikleri

88. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya  - Tubal İnfertilite- Cerrahi mi? ART mi?

89. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Ürojinekoloji Konulu Bilimsel Eğitim Toplantısı, 24 Aralık 2010, İzmir  - Kontrasepsiyon ve Ek Yararları


Books
Chapter authoring in domestically published books

1. Şendağ, F., “Ürojinekolojide laparoskopik cerrahi”, Ürojinekoloji-Ayın Kitabı, ed. İtil, İ.M., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2003

2. Bilgin, O., Şendağ, F., “Tanısal Laparoskopi ve Tekniği”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.

3. Şendağ, F., “Laparoskopik Pelvik Taban Cerrahisi”, Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.Chapter Authorship in Books Published in Turkey after Associate Professorship

4. Şendağ, F., “Kadının Pelvisinin Cerrahi Anatomisi”, Te Linde’s Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)

5. Şendağ, F., “Pelvik İnflamatuar Hastalık”, Te Linde’s Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)

6. Tıraş, M.B., Şendağ, F., “Vajen Kaf Prolapsusu Operasyonları”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005

7. Şendağ, F., “Yara İyileşmesi : Temel Prensipler”, Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005

8. Şendağ, F., Bilgin, O., “Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları ve Üreme”, Üreme Jinekolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji, ed. Beksaç, M.S., Demir, N., Tuncer, Z.S., Hassa, H., Tıraş, M.B., Yaralı, H., Ayhan, A., Kösebay, D., Yüce, K., Medical Network, 2006

9. Şendağ, F., Zeybek, B., “Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi”, Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi, ed. Karaman, S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2008

10. Şendağ, F., “Üriner İnkontinansta Laparoskopik Cerrahi”, Temel Ürojinekoloji, ed. Yalcin, Ö., Nobel Tıp Kitabevleri, 2009

11. Şendağ, F., Akdemir, A., “Laparoskopik Cerrahi”, Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji, ed. Ayhan. A., Güneş Tıp Kitabevleri, 2010 (çeviri)

12. Şendağ, F., Zeybek, B., “Temel Cerrahi Eğitiminde Laparoskopi Simülatörleri”, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

13. Şendağ, F., Zeybek, B., “Laparoskopik Uterin Suspansiyon, Sakrokolpopeksi, Kaf Suspansiyonu”, Nezhat’s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

14. Şendağ, F., Turan, V., “Operative Hysteroscopy”, Te Linde’s Operative Gynecology, çev. ed. Yıldırım, Y., Güven Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

15. Şendağ, F., Turan, V., “Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif İzlem”, Berek&Novak’s Gynecology, ed. Erk, A., Nobel Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)

16. Şendağ, F., Zeybek, B., “PCOS Tedavilerinde Laparoskopik Yaklaşımlar (Ovarian Drilling ve Diğerleri)”, Jinekolojik Cerrahi, ed. Guner, H., Güneş Tıp Kitabevi, (dizgide)

17. Şendağ, F., Zeybek, B., “Laparoskopide Eğitim”, Laparoskopi: Klinik uygulamalar ve Güncel yaklaşımlar, ed. Özay, O., Kayabaşoğlu, F., dizgide.

 

Chapter authoring in books published abroad

1. Şendağ, F., Akdemir A. Chapter 23: Robotic Suturing in Laparoscopic Surgery; Pages:232-248. State-of-the-Art Atlas and Textbook of Laparoscopic Suturing in Gynecology, 2nd Edition, Editor: Nutan Jain, Publisher: JAYPEE, Publication year 2014.

BOOK TRANSLATION

1. Şendağ, F., Akdemir A. Bölüm 46, Laparoskopik Cerrahi; Sayfa: 792-807. Danforth’s Obstetrics and Gynecology, 10th Edition, Editors, Ronald S Gibbs, Beth Y Karlan, Arthur F Haney, Ingrid Nygaard. Publisher: Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 2010. Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji; Çeviri Editörü Ali Ayhan, 2010, Onuncu Baskı, Güneş Tıp Kitapevi.
 

Other Publications

1. Huntsman Cancer Institute, Increases in Breast Density Related to HRT Depend on Hormone Regimen, 25 Eylül 2001

2. F, Sendag., Terek, MC., S, Ozsener., “Mammographic Density Changes During HRT”, Menopause Digest, 14(3), 2002

3. F, Sendag., B, Bozdogan., K, Oztekin., O, Bilgin., “Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi”, Endoskopik Bülten, Mart 2005

4. “Sanal Gerçeklik Uygulamasını Başlattık”, Medikal Tribün, 17 Ocak 2008
 

Major Research Work


Şendağ, F., Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010) (Bakınız Yurtdışında yayınlanan makaleler no:32)

Contributions to Publication and Publishing, Editorship, Editorial Board Membership and Refereeing Activities

1. Journal of the Turkish Society of Gynecology and Obstetrics: Editorship

2. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Arbitration (SCI)

3. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, Advisory Board Member

4. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, Arbitration

 

Citations


1. Mammographic density changes during different postmenopausal hormone replacement therapies”, F Sendag, M Cosan Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 64 atıf (doçentlik sonrası 43)

2. Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence, F Sendag, H Vidinli, M Kazandi, I Itil, N Askar, B Vidinli, A Paurbagher, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003). 14 atıf (doçentlik sonrası 14)

3. Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls, F Sendag, MC Terek, IM Itil, K Oztekin, O Bilgin, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001). 15 atıf (doçentlik sonrası 11)

4. Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor, F Akercan, M Kazandi, F Sendag, T Cirpan, L Mgoyi, MC Terek, S Sagol, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004). 18 atıf (doçentlik sonrası 18)

5. Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles, E Tavmergen, F Sendag, ENT Goker, Levi, R., Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001). 10 atıf (doçentlik sonrası 7)

6. Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome, M Kazandi, F Sendag, F Akercan, MC Terek, G Gundem, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003). 5 atıf (doçentlik sonrası 5)

7. Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques, MB Tiras, F Sendag, H Guner, U Dilek, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004). 11 atıf (doçentlik sonrası 11)

8. Comparison of the ICSI outcome of ejaculated sperm with normal, abnormal parameters and testicular sperm, EG Tavmergen, F Sendag, R Levi, H Sendag, E Tavmergen, European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, vol. 104(2) 129-136 (2002). 8 atıf (doçentlik sonrası 7)

9. Effects of Oral and transdermal hormone replacement therapy on internal Carotid artery pulsatility indices in postmenopausal women a prospective, randomized, comparative study, F Sendag, MC Terek, N Karadadas, O Bilgin, Journal Of Reproductive Medicine, 46, 962-968, (2001). 6 atıf (doçentlik sonrası 4)

10. Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?, M Gol, S Ozsener, F Sendag, S Uretmen, K Oztekin, T Tanyalcin, O Bilgin, Archives of Gynecology and Obstetrics, 272(2) 127-130, (2005). 6 atıf (doçentlik sonrası 6)

11. Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status, F Sendag, MC Terek, K Oztekin, S Sagol, U Asena, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999). 12 atıf (doçentlik sonrası 10)

12. The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case –Controlled Study, F Sendag, IM Itil, MC Terek,H Yilmaz, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)

13. Ozsener, S., Şendağ, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., “A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women”, J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001). 5 atıf (doçentlik sonrası 4)

14. “Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy”, F Sendag, M Kazandi, MC Terek, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001). 3 atıf (doçentlik sonrası 2)

15. Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: Does paraoxonase genotype play a role? YD Akçay, FG Sagin, F Sendag, K Oztekin, EY Sozmen, Maturitas Journal, 53(3), 325-332, (2006). 4 atıf (doçentlik sonrası 4)

16. Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian stimulation, A Dursun, F Sendag, MC Terek, H Yilmaz, K Oztekin, M Baka, T Tanyalcin, Fertility and Sterility, 82(3), 1121-1126, (2004). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)

17. Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma, Y Dikmen, MC Terek, F Sendag, F Akercan, O Zekioglu, A Ozsaran, Y Erhan, J Turkish German Gynecol Assoc., 3(1), 63-66 (2002). 1 atıf

18. Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies, F Sendag, MC Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)

19. MC Terek, F Akercan, F Şendağ, M Kazandı, O Zekioğlu, İM İtil, K Öztekin, Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)

20. Preoperative and postoperative correlation of histopathological findings in cases of endometrial hyperplasia, Author(s): Gundem G, Şendağ, F., Kazandi M, et al. Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 24 Issue: 3-4 Pages: 330-333 Published: 2003, Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 3)

21. Ovarian cysts in postmenopausal tamoxifen-treated breast cancer patients with endometrial thickening detected by transvaginal sonography Author(s): Kazandi M, Şendağ, F., Akercan F, et al., Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 3 Pages: 257-260 Published:2002 Times Cited: 6 6 Atıf (Doçentlik Sonrası 4)

22. Successful pregnancy in an infertile woman with endometrial hyperplasia and embryo transfer - A case report Author(s): Goker ENT, Şendağ, F., Tavmergen E, et al., Source: JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE Volume: 46 Issue: 9 Pages: 859-862 Published: SEP 2001, Times Cited: 2, 2 Atıf (Doçentlik Sonrası 1)

23. Mammographic density changes in postmenopausal women using tibolone therapy  Author(s): Şendağ, F., Terek MC, Ozsener S, et al., Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 74 Issue: 1 Pages: 63-64 Published: JUL 2001, Times Cited: 9 9 Atıf (Doçentlik Sonrası 5)

24. Single dose oral azithromycin versus seven day doxycycline in the treatment of non-gonococcal mucopurulent endocervicitis, Author(s): Şendağ, F., Terek C, Tuncay G, et al. Source: AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY Volume: 40 Issue: 1 Pages: 44-47 Published: FEB 2000  Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 2)

Research Projects and Awards
Research projects completed in Turkey

 1. The Use of Cervical Length Measurement with Transvaginal Sonography to Determine Preterm Birth, 2007
 2. Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgery Education, 2007
 3. Comparison of High Definition and Conventional Video Systems in Gynecological Laparoscopy Education, 2009
 4. Observation Study Evaluating the Use of Bisphosphonates for Safety and Patient Compliance in Osteopenic or Osteoporotic Women Not Under Surgical Postmenopausal Hormone Replacement Therapy, 2007

Research projects supported and completed abroad

 1. "A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Prallel Group, Placebo-Controlled Clinical Trial of the Effects of Tibolone (Org OD-14 1.25 mg) on the Incidence of New Vertebral Fractures in Osteoporotic Postmenopausal Women", 2007

Awards

 1. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehyde, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile", 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, Istanbul, 18-21 September 2002. Eighth prize
 2. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", V. Turkish-German Society of Gynecology and II. Reproductive Medicine Controversial Issues and Solutions Joint Congress, 16 - 20 May Antalya, 2003. First prize.

Post Associate Professor Awards

 1. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., “Is Laparoscopic Hysterectomy a Reliable Method in Benign Uterine Pathologies?”, 2nd Gynecological Endoscopy Congress, İzmir, 4-7 April 2007. First Prize
 2. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., “The Effects of Different Intra-abdominal Pressure Protocols on Oxidative Stress Markers and Morphology in the Rat Laparoscopy Model”, 6th National Gynecology and Obstetrics Congress, 14-19 May 2008, Antalya (third prize)
 3. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., “Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgery Education”, 7th National Gynecology and Obstetrics Congress, , TRNC, 14-19 May 2009. First Prize
 4. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Video Presentation Second Prize. Sendag F, Akdemir A, Seyfettinoglu S, Öztekin MK. Tortuous external iliac artery during laparoscopic and robitic-assisted lymphadenectomy.
 5. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Open Communication Third Prize. Akdemir A, Ergenoglu AM, Yeniel AO, Akman L, Sendag F. Laparoscopic skill retention after structured training on box trainer.
 6. 1. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 24-28 April 2013. Video Presentation Third Prize. Sendag F, Akdemir A, Oztekin MK. Single-port total hysterectomy with daVinci single-site platform.
 7. 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy Congress in Conjuntion with the 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 8-12 April 2015. Open Communication First Prize. Akdemir A, Taylan E, Zeybek B, Ergenoglu AM, Sendag F. An Innovative Technique and Future of Enclosed Morcellation.

Educational Activities

Courses Given Before Associate Professorship (209 hours in total)

 1. Ege University Atatürk Vocational School of Health Services, Department of Medical Documentation and Secretarial Women's Health Course: 14 weeks in total (1hour/week=14 hours) in the 1999-2000 academic year.
 2. Ege University Atatürk Health Services Vocational School Ambulance and Emergency Care Technician Department Gynecology and Obstetrics Emergencies Course: 14 weeks (2 hours/week=28 hours) in 2000-2001 academic year.
 3. Institute of Health Sciences Women's Health and Diseases Doctorate Program Advanced Clinical Course: 14 weeks (3 hours/week=42 hours) between 28.03.2000-27.06.2000.
 4. In the 2001-2002 academic year, Faculty of Medicine 4th grade internship courses: 1 group: 5 hours/6 weeks (Total 7 groups = 35 hours)
 5. In the 2002-2003 academic year, Faculty of Medicine 4th grade internship courses: 1 group: 5 hours/6 weeks (Total 7 groups = 35 hours)
 6. In the 2003-2004 academic year, Faculty of Medicine 4th grade internship courses: 1 group: 5 hours/6 weeks (Total 7 groups = 35 hours)
 7. In the 2001-2002 academic year, 3rd Year 7th Course Board: Female Genital System, Breast and Endocrine System: 2 hours of integrated practice, 2 hours of theory
 8. In the 2002-2003 academic year, 3rd Year 7th Course Board: Female Genital System, Breast and Endocrine System: 2 hours of integrated practice, 2 hours of theory
 9. In the 2003-2004 academic year, 3rd Grade 7th Course Board: Female Genital System, Breast and Endocrine System: 2 hours of integrated practice, 2 hours of theory
 10. 2002-2003 academic year 2nd Year 5th Course Committee: endocrine, reproduction, excretion: 4 hours of practical lecture
 11. 2003-2004 academic year 2nd Year 5th Course Committee: endocrine, reproduction, excretion: 4 hours of practical lecture

Courses given after Associate Professorship (205 hours in total)

2005-2006 academic year courses (Total: 41 hours)

 • Faculty of Medicine 2nd Class: 2 hours
 • Faculty of Medicine, 3rd Class: 3 hours
 • Faculty of Medicine 4th Year internship courses: 6 hours/group (6 groups = 36 hours in total)

2006-2007 academic year courses (Total: 41 hours)

 • Faculty of Medicine 2nd Class: 2 hours
 • Faculty of Medicine, 3rd Class: 3 hours
 • Faculty of Medicine 4th Year internship courses: 6 hours/group (6 groups = 36 hours in total)

2007-2008 academic year courses (Total: 41 hours)

 • Faculty of Medicine 2nd Class: 2 hours
 • Faculty of Medicine, 3rd Class: 3 hours
 • Faculty of Medicine 4th Year internship courses: 6 hours/group (6 groups = 36 hours in total)

2008-2009 academic year courses (Total: 41 hours)

 • Faculty of Medicine 2nd Class: 2 hours
 • Faculty of Medicine, 3rd Class: 3 hours
 • Faculty of Medicine 4th Year internship courses: 6 hours/group (6 groups = 36 hours in total)3

2009-2010 academic year courses (Total: 41 hours)

 • Faculty of Medicine 2nd Class: 2 hours
 • Faculty of Medicine 4th Year internship courses: 6 hours/group (6 groups = 36 hours in total)
 • Faculty of Medicine, 3rd Class: 3 hours

Supervised Theses

 1. Bozdogan, B., "Evaluation of SprayGel Efficacy, a Liquid-Based Adhesion Barrier, in Rabbit Model", Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Specialization Thesis, İzmir, 2006
 2. Akdemir, A., "Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgery Education", Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Specialization Thesis, İzmir, 2009
 3. Turan, T., "The Relationship Between Insulin Resistance and Homocysteine and Oxidative Stress in Patients with Polycystic Ovary Syndrome", Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Specialization Thesis, İzmir, 2010

Scientific Meeting Organization Activities
National Scientific Meeting Organization Activities

 1. Reproductive Health and Endoscopic Surgery Congress in the 21st Century, 14-17 September 2000, Kuşadası Event: Congress Organizing Committee Member
 2. I. Aegean Gynecological Endoscopic Surgery Symposium, 13-14 December 2002, İzmir Event: Symposium Secretariat
 3. I. Aegean Menopause Osteoporosis Symposium, 4-6 April 2003, Çeşme Event: Member of Organizing Committee
 4. 3. International Reproductive Health and Family Planning Congress, 20-23 April 2003, Ankara Activity: Scientific Committee Membership
 5. Current Infertility and Assisted Reproductive Techniques Symposium, 24-27 April 2003, Çeşme Event: Member of Scientific Committee
 6. Current Status of PCOS Treatment and Ovulation Induction International Symposium, 4-7 September 2003, Antalya Activity: Scientific Committee Membership
 7. II. Aegean Urogynecology and Pelvic Reconstructive Surgery Symposium, 11-12 March 2004, İzmir Event: Member of the Organizing Committee

National Scientific Meeting Organization Activities after Associate Professorship

 1. 2nd Aegean Gynecological Endoscopy Symposium & Workshop, 10-12 March 2005, İzmir Event: Symposium Secretary
 2. Gynecological Endoscopy Symposium and Workshop, 26-29 January 2006, Bursa Event: Scientific Committee Member
 3. 2nd Gynecological Endoscopy Congress, 5 - 7 April 2007, İzmir Event: Congress General Secretary
 4. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, New Approaches in Menopause Period, 25 May 2007, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 5. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, 28 December 2007, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 6. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, Latest Situation in Approach to Perinatal Infections, 25 January 2008, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 7. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, Problems Waiting for Solution in Perinatology, 29 February 2008, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 8. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, Current Situation in Approach to Cervical Premalignant Pathologies, 28 March 2008, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 9. Gynecological Endoscopy Training Days, 26 - 28 November 2008, İzmir Event: Scientific Secretary
 10. 3rd National Reproductive Endocrinology and Infertility Congress (TSRM 2008), 16-19 October 2008, Antalya Event: Congress Organizing Board Member
 11. 3. Aegean Gynecological Endoscopy Symposium, 20-22 March 2008, İzmir Event: Symposium Secretary
 12. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, 25 April 2008, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 13. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Meeting, 30 May 2008, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 14. Gynecological Endoscopy Training Days, 9-11 December 2009, İzmir Event: Scientific Secretary
 15. Gynecological Endoscopy Training Days, 17-19 February 2009, İzmir Event: Scientific Secretary
 16. 3. Gynecological Endoscopy Congress, 7-11 April 2009, İzmir Event: Congress General Secretary
 17. Gynecological Endoscopy Training Days, 23 - 25 June 2009, İzmir Event: Scientific Secretary
 18. TSRM Post-Specialty Training Course, KOH and IUI Optimization, 8 March 2009, İzmir Event: Congress Organizing Committee Member
 19. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch Scientific Education Meetings, Urognecology, 25 December 2009, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 20. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch Scientific Education Meetings, Contraception, 29 January 2010, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 21. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch Scientific Education Meetings, Perinatology, 28 May 2010, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 22. Gynecological Endoscopy Training Days, 22-24 November 2010, İzmir Event: Scientific Secretary
 23. Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, 2010 - 2011 Scientific Meeting, İzmir Event: Moderator
 24. 4th National Reproductive Endocrinology and Infertility Congress, 7-10 October 2010, Antalya Event: Congress Organizing Committee Member
 25. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics Scientific Education Meeting, 22 October 2010, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 26. Aegean Gynecological Endoscopy Training Days, Minimally Invasive Surgery Developments - 4, 22-24 April 2010, İzmir Event: Symposium Secretary
 27. Gynecological Endoscopy Training Days, 30 June - 2 July 2010, İzmir Event: Scientific Secretary
 28. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Education Meetings, Perinatology, 26 November 2010, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 29. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Education Meetings, Urogynecology, 24 December 2010, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 30. Gynecological Endoscopy Training Days, 17-18 February 2011, İzmir Event: Scientific Secretary
 31. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Education Meetings, Perinatology, February 25, 2011, İzmir Event: Member of the Board of Directors
 32. Turkish Society of Gynecology and Obstetrics İzmir Branch, Scientific Education Meetings, Menopause / Gynecology, 25 March 2011, İzmir Event: Member of the Board of Directors

International Scientific Meeting Organization Events

 1. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 September 2004, Istanbul Event: Scientific Committee Member
 2. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, 1-2 June 2006, İzmir Event: Symposium Secretary
 3. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul Event: Congress Secretary
 4. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 April 2007 Antalya Event: Scientific Committee Member
 5. 18th Annual Congress ESGE, 28-31 October 2009, Florence Event: International Scientific Committee
 6. 19th Annual Congress ESGE, 29 September - 2 October 2010, Barcelona Event: International Scientific Committee
 7. 20th ESGE Annual Congress , 21-24 September 2011, London Event: International Scientific Committee

Other Activities
Gynecological Endoscopy Workshop DVD Editors

 1. Aegean Gynecological Endoscopy Symposium & Workshop İzmir, 13 - 14 December 2002, DVD Editing Editor
 2. Aegean Gynecological Endoscopy Symposium & Workshop, İzmir, 10-12 March 2005, DVD Editing Editor
 3. Aegean Gynecological Endoscopy Symposium, İzmir, 20-22 March 2008, DVD Editing Editor
 4. Gynecological Endoscopy Congress, İzmir, 7-11 April 2009, DVD Editing Editor

Ege University Gynecology and Obstetrics Department Gynecological Endoscopy Training Program Director and Training Program Promotion DVD Editor

 

Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, 50th Anniversary Promotion DVD editor
Endoscopic Newsletter Editor

 1. Endoscopic Bulletin, March 2005 - Bulletin Editor
 2. Endoscopic Bulletin, March 2007 - Bulletin Editor

Session Chairs in Scientific Meetings

Session Chairs at International Meetings

 1. 17th Annual Congress of ESGE, 8-11 October 2008, Amsterdam - Tips and Tricks, How To Diminish Risks in thr OR to the Patient and the Doctor? Chairman
 2. 37th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, October 28 - November 1, 2008, Las Vegas - Hysteroscopy and Endometrial Ablation, Chairman
 3. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 June 2010, Dubrovnik - MIGS, Chairman

Session Chairs at National Meetings

 1. Gynecological Endoscopy Congress, 18-21 March 2004, Ankara - Chairperson
 2. National Reproductive Endocrinology and Infertility Congress, 7-10 September 2006, Antalya - Chairperson
 3. Gynecological Endoscopy Symposium and Workshop, 17-20 January 2008, Uludağ - Endometriosis, Chairperson
 4. Gynecological Endoscopy Symposium and Workshop, 17-20 January 2008, Uludağ - Hysterectomy: Which Method for Who?, Chairperson
 5. National Reproductive Health and Family Planning Congress, 23-25 April 2009, Ankara - Chairperson
 6. National Urogynecology Congress, 21-24 October 2009, Istanbul - Chairperson

Courses and Congresses I Attended

 1. 5. Acıbadem KDG 2017 7-9 April Istanbul 2017 What are fertility-enhancing surgeries today and how should they be performed?
 2. 9. TJOD Assistant School 22-24 September Diyarbakır 2017 Session Chair (Endoscopy Session)
 3. 10. TJOD Assistant School 22-24 December Konya 2017 Session Chair (Laparoscopy Session)
 4. ESGE 2017 18-21 October Antalya 2017 Chair (Best Selected Abstracts: Best Selected Abstracts 1)
 5. ISIVF 2017 4-8 October Antalya 2017 Robotic surgery in fertility treatment
 6. JED Cadaver Course 16-17 February Istanbul 2017 Head of Course
 7. JED Women's Health Symposium April 22, İzmir 2017 Edometriosis, Contraception, I Don't Know, My Teacher Knows
 8. Laparoscopy Course 13-14 May İzmir 2017 Laparoscopic Endometriosis Surgery Techniques and Tips, Live Surgery
 9. Pelvic Floor 31 March-1 April Adana 2017 VIDEO CARNIVAL 3: ROBOTIC AND LAPAROSCOPIC APPLICATIONS ON PELVIC FLOOR, Gynecology Experience in Robotic Sacrocolpopexy
 10. TJOD Ankara Branch 2nd Urogynecology Course 6-7 May 2017 Role of robotic surgery in POP repair
 11. TJOD Ankara Branch 5th Laparoscopic Surgery Course in Gynecology 14-15 April 2017 Course Director
 12. TJOD Ankara Reproductive Endocrinology - ART, PCOS, Endometriosis and Controversial Topics in Endoscopy Symposium, 10 – 11 June 2017 Robotic surgery in gynecology
 13. 11. TJOD Assistant School Samsun 19-21 January 2018 Past and Present of Robotic Surgery, Laparoscopic Suture Techniques Course
 14. 12. TJOD Assistant School Bursa 23-25 March 2018 Session Chair-INFERTILITY
 15. GEP 2018 23-25 February Antalya 2018 Symposium President
 16. JED Adana Laparoscopic and Hysterescopic Surgery Course & Laparsoscopic Suture Techniques Course 15-16 December 2018 Course Director
 17. JED-Medtronic Laparoscopic Course 30 November-01 December Istanbul 2018 Course Director
 18. JED-Medtronic Laparoscopic Course 31 May-01 June Istanbul 2018 Course Director
 19. JED-Aegean Symposium 21-23 June 2018 Symposium President
 20. JED-Cadaver Course 29 June-01 July Istanbul 2018 Course Chair
 21. JED-Laparoscopy Course 13-14 January Bursa 2018 Course Chair
 22. JED-Laparoscopy and Robotic Surgery Course 01-02 September Ankara 2018 Course Chair
 23. OVİN 2018 04-08 October Dalaman 2018 GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY ASSOCIATION & REPRODUCTIVE MEDICINE SURGERY, EDUCATION, RESEARCH AND APPLICATION FOUNDATION COURSE: PRE-ART HYSTEROSCOPY APPLICATIONS AND LAPAROSCOPIC PRACTICE TECHNICAL SUTURES
 24. TJOD 16th National Turkish Gynecology and Obstetrics Congress 09-13 May Antalya 2018 JED Laparoscopy and Hysteroscopy Courses (Course Director)
 25. 14. TJOD Assistant School 22-24 February Eskişehir 2019 Laparoscopic Hysterectomy
 26. 15. TJOD Assistant School 22-24 February Antakya 2019 Laparoscopic endometriosis surgery
 27. Çukurova IVF Days 11-13 January Adana 2019 Does H/S matter before IVF?
 28. JED-Medtronic Course 06-07 December Istanbul 2019 Course Director
 29. JED-Medtronic Course 13-14 September Istanbul 2019 Course Director
 30. JED-Laparoscopy Course 07 September Istanbul 2019 Course Chair
 31. JED-Laparoscopy Course 04-05 May Diyarbakir 2019 Course Director
 32. MESGE 2019 13-17 March Antalya 2019 Congress President
 33. TJOD 17th National Turkish Gynecology and Obstetrics Congress 24-28 April Antalya 2019 JED HYSTERECTOMY COURSE-President
 34. JED-Laparoscopic and Hysterescopic Surgery Course Samsun 11-12 January 2020 Live Surgery Session, Laparoscopic retroperitoneal dissection and endometriosis surgery, Laparoscopic Suture Course
 35. JED-Laparoscopic Surgery Course Sakarya 16 February 2020 Endometriosis surgery and retroperitoneal dissection, Live Surgery Session
 36. Ege University Monthly Course February Izmir 2020 Course Director

2008 FEBRUARY

 • HÜSNİYE ÖZCAN – İZMİR
 • ŞEBNEM TANDOĞAN – İZMİR
 • SAİME YETİŞ - İZMİR
 • AHMET SUPHİ TOPRAK – İZMİR
 • MURAT İSHAKOĞLU – MANİSA

2008 JUNE

 • AYLİN AKINCI – İSTANBUL
 • AHMET GÖRÜŞ – İZMİR
 • BUĞDAY HEPŞEN – YALOVA
 • BANU YILDIRIM - İZMİR
 • ÜMMÜHAN TÜTÜNCÜ – UŞAK

2008 NOVEMBER

 • ÖZLEM NİSANOĞLU - İZMİR
 • MURAT BAKACAK - VAN
 • NERİMAN ÇELİK - BİLECİK
 • ŞENOL ŞENTÜRK- RİZE
 • YASEMİN AFŞİN – VAN

2009 FEBRUARY

 • GÜNHAL KARAKAŞ - İSTANBUL
 • MELTEM SEĞMEN - TRABZON
 • GÜL TELCİ - İSTANBUL
 • ŞULE ESEN - KONYA
 • ALİ OVAYOLU – GAZİANTEP

2009 JUNE

 • ALİ BUHUR - UŞAK
 • ELİF GANİME AYDENİZ - DİYARBAKIR
 • ÖZTÜRK ŞAHİN - BİNGÖL
 • ŞENOL ŞENTÜRK - RİZE
 • MELİZ ONBAŞIOĞLU – LEFKOŞA

2009 NOVEMBER

 • BÜLENT DEMİR – RİZE
 • BURCU ÇETİNKAYA - İZMİR
 • HAKAN SABIRLI - İZMİR
 • AYŞE GÜLER - VAN
 • SAFİYE GENÇ – SAMSUN

2010 FEBRUARY

 • BİRGÜL KARAKOÇ - İSTANBUL
 • ZEHRA KURDOĞLU - VAN
 • EMİNE SUAT - İZMİR
 • HÜLYA KOÇ - NİĞDE

2010 JUNE

 • İREM ÖZGÜVEN AKIN - ANKARA
 • NİLGÜN ÖZTÜRK DOĞAN - KOCAELİ
 • HAKAN GÜRASLAN - İSTANBUL
 • FUAT KARATEPE – İSTANBUL

2010  NOVEMBER

 • VELİ MİHMANLI - İSTANBUL
 • MÜRİDE ÇAKARTAŞ DAĞDELEN – K.K.T.C.
 • NERMİN AKDEMİR - ANKARA
 • CEM ÇELİK - TEKİRDAĞ
 • KÜLAL ÇUKUROVA - İZMİR
 • MURAT GÖK - İZMİR

2011 JANUARY

 • SEVGİ TÜRE - ANKARA
 • BARBAROS ATEŞLİ - BİLECİK
 • ÇAĞLAR YAZICIOĞLU - GAZİANTEP
 • AHMET ŞAHBAZ - ZONGULDAK
 • MİNE GÜRAY UZUN - İSTANBUL

2011 JUNE

 • ŞULE TURHAN DEMİRALP - BALIKESİR
 • NAZAN KARADENİZ - KOCAELİ
 • YEŞİM BAYOĞLU TEKİN - RİZE
 • DİLER KOYUNCU - İSTANBUL
 • SAKİNE REHİMLİ OCAKOĞLU - İSTANBUL

2012 JANUARY

 • HİCRAN GİRİŞ - ADANA
 • GÖNÜK KOTİL ASLAN - İSTANBUL
 • MURAT ERDEM EKİZ - KAHRAMANMARAŞ
 • ALİ BAHADIRLI - BURSA
 • ÇAĞLAR YILDIZ - SİVAS
 • PAUL PIRTEA - ROMANYA

2012 MARCH

 • DİDEM ÖZTÜRK - İZMİR
 • LEYLA MEMMEDOVA - AZERBAYCAN
 • NAZAN AYDOĞDU SOY - ORDU
 • OLCAY TURGUT - ANKARA
 • KORKUT DAĞLAR - ANKARA
 • ABDULLAH TOK - ADANA

2012 JUNE

 • ÖZGE İŞCAN - İZMİR
 • İBRAHİM KALE - RİZE
 • SELEN TAFLAN YAMAN - ANKARA
 • NURCİHAN HASÇELİK - ANKARA
 • SERVİN GÖÇER ERGİN - İSTANBUL

2012 NOVEMBER

 • EVİN NİL UĞURLU - İSTANBUL
 • TELAL DOĞRUEL - HATAY
 • HASAN AĞIRLAR - ANKARA
 • SÜMEYRA GÜNAY - İZMİR
 • GÜLDEN YILMAZER - MANİSA

2013 JANUARY

 • ARZU AYDIN ÇUHALI - İSTANBUL
 • FATMA BEYAZIT - ÇANAKKALE
 • LÜTFİYE TOMAK - BALIKESİR
 • SONAY BROWN - MANİSA
 • MEMET ŞİMŞEK - ANTALYA
 • REŞAD İSMAYILZADE - AZERBAYCAN

2013 JUNE

 • SULTAN BUĞDAY - İZMİR
 • ŞULE AKBAROVA - AZERBAYCAN
 • AYTEN OLGUN - VAN
 • İSMAİL HAKKI YAĞAN - AYDIN
 • ADNAN YENER - KAHRAMANMARAŞ
 • SERAP OTÇU - DİYARBAKIR

2013 NOVEMBER

 • SİBEL MUTLU - KARABÜK
 • SEVİM ARIKAN - AFYONKARAHİSAR
 • NURDAN YILDIZ - İZMİR
 • İMRAN DALKILIÇ - İSTANBUL

2014 JANUARY

 • GÜL YAMAN - İSTANBUL
 • AYŞEGÜL GÜLBAHAR - KIRIKKALE
 • ETHEM AKA - İZMİR
 • BAHAR ERGEN - İSTANBUL
 • EVRİM SEÇKİN KONYALIOĞLU - MUĞLA

2014 JUNE

 • ERDAL SAK - DİYARBAKIR
 • ALİ MERDANOĞLU - İSTANBUL
 • İREM ŞENYUVA - UŞAK
 • BETÜL USLUOĞULLARI - GAZİANTEP
 • REYYAN ÖZCAN - ANKARA

2015 JANUARY

 • SİNEM SUDOLMUŞ - İSTANBUL
 • NADİYE KÖROĞLU - İSTANBUL
 • MEHMET AĞAR - ŞANLIURFA
 • AYLA SARGIN - ANKARA
 • ABDULKADİR TURGUT - DİYARBAKIR

2015 JUNE

 • ÖMÜR ERDEN - SİVAS
 • PAŞA ULUĞ - ERZİNCAN
 • AHMET KİREÇCİ - KAHRAMANMARAŞ
 • HİLAL BERBER KİREÇCİ - KAHRAMANMARAŞ
 • AYSU AKÇA - İSTANBUL

2015 SEPTEMBER

 • BANU MAT - İSTANBUL
 • ESRA CAN - İSTANBUL
 • SERDAR SARI - İSTANBUL
 • HAZEL CEM – İSTANBUL
 • NURETTİN TÜRKTEKİN - KAYSERİ

2016 JANUARY

 • AYŞE İLKNUR ÇELİK – İSTANBUL
 • FİGEN DİNÇER – İSTANBUL
 • ÖZDEN VAROL – İSTANBUL
 • ÖZNUR DÜNDAR - İSTANBUL

2016 JUNE

 • İLAY GÖZÜKARA - HATAY
 • RAZİYE KESKİN KURT - HATAY
 • NEVZAT KOÇ - TEKİRDAĞ
 • ARZU KARAMAN YEŞİLDAĞ - KOCAELİ
 • ALİ ÖZLER - DİYARBAKIR
 • BURCU TİMUR – ANKARA

2017 JUNE

 • NEJLA GÜLTEKİN - MERSİN
 • MUAZZEZ AYÇA TUNCEL - ANKARA
 • AYÇA PEKER – NEVŞEHİR
 • DAMLA SEYHUN MERİÇELİ - MANİSA

TRAINERS TAKING ROBOTIC SURGERY TRAINING

2012 MAY

 • AHMET RIZA ESMER- GEBZE
 • NAFİYE YILMAZ- ANKARA
 • TURGUT VAR- ANKARA
 • DOĞUKAN YILDIRIM-DOĞUBEYAZIT
 • BÜLENT ERGUN-İSTANBUL

2012 OCTOBER

 • ÖZLEM UZUNLAR- ANKARA
 • SAMET TOPUZ- İSTANBUL
 • SERAP YALTI- BODRUM
 • ÖMER TOLGA GÜLER- KIBRIS
 • ELİF GANİME AYDENİZ - DİYARBAKIR

2012 DECEMBER

 • HÜSNÜ GÖKASLAN-İSTANBUL
 • SELAHATTİN KUMRU-ANTALYA
 • ARMAĞAN ULUBAŞ-BURSA
 • ŞENOL ŞENTÜRK- RİZE
 • OĞUZ ARSLAN-İSTANBUL

2013 MAY

 • FAZLI DEMİRTÜRK -TOKAT
 • HAKAN APİ - ANTALYA
 • ALİ RIZA ODABAŞI- AYDIN

2013 MAY

 • FAZLI DEMİRTÜRK -TOKAT
 • HAKAN APİ - ANTALYA
 • ALİ RIZA ODABAŞI- AYDIN

2015 MARCH

 • MEHMET BİLGE ÇETİNKAYA-SAMSUN
 • NERMİN AKDEMİR-SAKARYA
 • HAKAN KOZİNOĞLU-İSTANBUL
 • YUNUS ÇAVUŞ-DİYARBAKIR
 • UĞUR DEĞER-DİYARBAKIR
 • GÖNÜL ÖZER-DİYARBAKIR
 • BÜNYAMİN BÖREKÇİ-ERZURUM

2015 JUNE

 • SUAT KARATAŞ-İSTANBUL
 • ALİ RÜŞTÜ ERGÜR-İSTANBUL
 • ORHAN ÖZDİLLER-ELAZIĞ
 • BAŞAK GÜLER-ANKARA
 • SİBEL SAK-ŞANLIURFA

2015 AUGUST

 • BARIŞ MÜLAYİM-ANTALYA
 • TANER USTA-İSTANBUL
 • ADNAN İNCEBIYIK-ŞANLIURFA
 • NEŞE GÜL HİLALİ-ŞANLIURFA
 • MEHMET AĞAR-ŞANLIURFA

2015 NOVEMBER

 • HAKAN CAMUZCUOĞLU-MUĞLA
 • AYSUN CAMUZCUOĞLU-MUĞLA
 • ORHAN ÖZDİLLER-ELAZIĞ
 • ALİ AKDEMİR - İZMİR
 • TANER USTA - İSTANBUL

2015 DECEMBER

 • NADİYE KÖROĞLU-İSTANBUL
 • ABDÜLKADİR TURGUT-İSTANBUL
 • RECEP ERİN-TRABZON
 • YİĞİT ÇAKIROĞLU-KOCAELİ
 • ALPER BİLER-İZMİR

2016 MARCH

 • SERDAR BAŞARANOĞLU - İSTANBUL
 • AYŞEGÜL BAŞARANOĞLU - İSTANBUL
 • ELİF AĞAÇAYAK - DİYABAKIR
 • MUSTAFA AKMAN - İSTANBUL
 • NURİ YILDIRIM – İZMİR
 • YASEMİN ÇEKMEZ – İSTANBUL
 • AYŞEGÜL YILDIRIM - İSTANBUL

2016 DECEMBER

 • AYŞENUR AKSOY - ERZURUM
 • MÜNİRE ERMAN AKAR - ANTALYA
 • RANDA AKOURİ - İSVEÇ

Symposium

Symposiums Attended or Organized by Prof. Dr. Fatih Şendağ

Congresses & Conferences

Congresses and Conferences Attended or Organized by Prof. Dr. Fatih Şendağ

Trainings & Courses

Trainings and Courses Organized by Prof. Dr. Fatih Şendağ

Press

Prof. Dr. Fatih Şendağ in the Press

Youtube Videos