Myomektomi üreme yıllarında oluşan rahimdeki iyi huylu (kanser olmayan) kitlelerin yani myomların çıkarıldığı cerrahi bir işlemdir. İşlem esnasında cerrahın amacı myomları alarak rahmi yeniden düzenlemektir. Tüm rahmin alındığı histerektominin tersine myomektomi sadece myomların alınması ve rahmin bırakılması esasına dayanır.

Deneyimli bir cerrahın ellerinde myomektomi son derece güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Myomektomi Ameliyatı Sonrası Ne Beklemelisiniz?

Myomektomiden sonra % 80 gibi bir oran ile kadınların çoğunluğu aşırı kanama, pelvik ağrı ve baskı gibi can sıkıcı semptomlardan kurtulurlar. Ancak myomektomi myomlar için köklü bir çözüm değildir. Yeni myomlar gelişebilir ve tedavi gerektirebilirler.

Hamile kalmayı planlayan bir kadın myomektomi sonrası yaklaşık 1 sene içerisinde hamile kalabilir. Ancak operasyondan sonra en az 3 ay hamile kalmamak için korunmalıdır.

İzsiz Myomektomi Ameliyatı Yapılabilir mi?

Evet izsiz myomektomi ameliyatı yapılabilir. Single Port yöntemi ile laparoskopik cerrahi ve rabotik cerrahi Türkiye’de ilk olarak Prof. Dr. Fatih Şendağ tarafından gerçekleştirilmiştir. İzsiz Myomektomi Ameliyatı Single Port yöntemi göbek deliğinden ameliyatın gerçekleştirilmesidir. Doğal çukur olan göbek deliğinden laparoskopik veya robotik cerrahi enstürümanları ile myomektomi ameliyatı yapılabilir. Tabiki kesi tüm yöntemlere göre hiç görünmeyecek bir yerde ve küçük olduğu için hem çok daha hızlı iyileşir hem enfeksiyon riski çok daha az olur hem de çok daha hızlı iyileşme sağlanır.

Robotik cerrahi laparoskopik cerrahi ve açık cerrahinin en iyi yönlerini birleştiren cerrahi yöntemdir. Laparoskopi ile alınamayacak kadar büyük myomların alınmasında robotik cerrahi yapılması açık cerrahinin daha büyük kesi daha yüksek kan kaybı ve çevre dokuya zarar gibi etkenlerin olmasını önler. Aynı zamanda daha fazla hareket ve görüntü kabiliyeti de laparoskopik cerrahide ki komplikasyonları önlemeyi sağlar. 

Myom ameliyatlarındaki en önemli riskler rahmin yırtılması ve gelecek gebeliklerin oluşabilecek sorunlardır. Robotik Myomektomi ile bu ihtimaller neredeyse sıfıra indirgenmektedir. 

2 adet 10 mm ve iki adet 8 mm lik kesi ile robotik enstrumanlar hastaya yerleştirildikten sonra myomların olduğu bölgeye kesi yapılır. myomlar rahim duvarından ayrıldıktan sonra 2 ila 3 kat halinde rahim duvarı tamir edilir ve çıkartılan myomlar parçalanarak açılan küçük delikten çıkarılır.

Robotik myomektominin en büyük avantajı gelecekte oluşabilecek gebelikler için en güvenli yöntemdir. Kesiler küçük olduğu için ağrı, kan kaybı az olur. KEsiler çok küçük olduğu için yara izi yok denebilecek kadar azdır. Aynı gün taburcu imkanı ve daha hızlı gündelik yaşama dönüş sağlar.

Bu yöntemde göbek deliğine yakın ufacık bir kesi yapılır, abdomen karbondioksid gazıyla şişirilir. Pelvik boşluğa laparoskop denilen alet yerleştirilerek rahim, yumurtalıklar ve komşu pelvik organların görüntüsü alınır. Sonrasında operasyon abdominal duvara yapılan diğer küçük kesilerden yapılır. Myom rahim duvarındaki ekstra küçük kesilerden veya vajinaya açılan küçük bir kesiden çıkartılır. (Kolpotomi)

Laparoskopi laparotomiye göre daha küçük kesiler kullanır, böylece post operatif iyileşme süreci kısalır. Bazı cerrahların myom büyüklüğü ve sayısı konusunda ne zaman laparoskopi uygulanabileceğini belirlemek için belli kuralları vardır. Ancak bu konuda bir fikir birliği yoktur. Bir cerrah bu tekniği sadece rahim dışındaki ve ulaşması kolay myomlar için kullanabilir. Deneyimli bir cerrah çok büyük myomları bile laparoskopi ile çıkarabilir.

Laparoskopik myomektomide genellikle hastanede yatış gerekmez, ve iyileşme süreci birkaç gün ile 2 hafta arasındadır. Açık cerrahiye göre çok önemli avantajları vardır.

Submukozal myomları yani rahim boşluğunda şişen ve çıkıntı yapan myomları tedavi etmek için histeroskopik myomektomi önerilebilir.

Histeroskopik myomektomide genel veya spinal anestezi uygulanır. Vajinadan içeri rezektoskop denilen küçük, ışıklı bir alet sokulur, bu alet dokuları kesebilir. Aletin ekinde bir tüp vardır, bu tüp temiz bir sıvı salıverir ve rahim boşluğunu genişletir, böylece rahim duvarlarının incelenmesi mümkün olur.

Takiben, rahim boşluğunun yüzeyi ile uyum sağlayana dek rezektoskop yardımıyla myom parçalanır. Alınan doku rahmi genişletmeyi sağlayan sıvı ile yıkanarak temizlenir.

Histeroskopik myomektomide genellikle hastanede yatış gerekmez, iyileşme süreci bir haftadan azdır.

Abdominal myomektomi genel anestezi altında yapılır. Bir veya iki kesi yerinden rahim boşluğuna ulaşılır:

- Dikey kesi : Karnın ortasından başlayarak göbeğin altındaki kasık kemiğine kadar uzayan bir kesidir. Dikey kesi cerraha rahme ulaşması konusunda daha büyük olanak sağlar ve kanamayı azaltır. Bazı cerrahlar eğer rahim 16 haftalık bir gebelik taşıyormuş gibi genişlemiş gibiyse dikey kesinin kullanılmasını önerirler. Bu kesi aynı zamanda myom rahim ve pelvik duvar arasında bir bağ dokusunduysa kullanışlıdır.

- Yatay kesi : Kasık kemiğinin üstünde bir kesidir. Doğal cilt çizgilerini takip ettiğinden dolayı, daha ince bir yara, daha az ağrıya sebep olur. Ancak pelvise ulaşım olanağı daha azdır; bu durum da rahim büyükse veya bozulmuşsa önemli bir konudur.

Operasyon esnasında cerrah rahmi görsel olarak, myomları da el yardımıyla inceler. Rahimde myom seviyesine kadar bir kesi açar, myomu aletlerle tutar ve onu normal rahim dokularından çekerek alır. Daha sonra da rahmi onarır.

 

Operasyon sonrası medikal ekip üyeleri hasta odasında durumunuzu gözlem altında tutarlar. Anestezinin etkileri geçtiğinde de gözlem için odanıza geçersiniz.

Ağrıyı kontrol altında tutmak için morfin ve benzeri ilaçlar verebilir. Artık birçok hastanede kendi denetiminizde olan ağrınız olduğunda bir düğmeye bastığınız ve damarınıza yatıştırıcı gönderilen sistemler mevcuttur.

Genellikle ertesi gün damar yolundan alınan ilaçlar yerine ağızdan alınan ilaçlara geçiş yaparsınız. Sıvı alabilene dek serum takılabilir ve hemen katı gıdalar tüketmeye başlayamazsınız. Medikal ekip üyeleri bir an önce yürümeye başlamanız konusunda sizi teşvik ederler çünkü bu sayede post operatif komplikasyon riski azalır.

Hastaneden taburcu olurken doktorunuz ağrı kesici reçetesi verir, kesi yerine nasıl dikkat edeceğiniz, diet listesi ve aktiviteler konusunda sizi bilgilendirir. Araba kullanma, ağır kaldırma, merdiven çıkma gibi aktivitelerden kaçınmanız gerekir. 6 haftaya kadar cinsel ilişkiden ve tampon kullanımından uzak durmanız gerekir. Yine, bu zaman dahilinde vajinal akıntınız olması doğaldır.

Abdominal myomektomi 2 - 3 gün hastanede kalınmasını gerektirir. İyileşme ise 4 - 6 haftayı bulur.

Myomektominin çok düşük bir komplikasyon oranı vardır. Yine de operasyonu yapan cerrah çok önemlidir. Myomektominin içerdiği riskler şöyledir :

- Aşırı kan kaybı : Rahimde kan damarları ağı mevcuttur ve myomlar kendilerine kan akışı sağlamak için yeni damarların büyümelerini stimule ederler. Yani myomektomi esnasında, aşırı kanama riski karşısında ekstra önlemler alınmalıdır. Bu önlemler arasında rahim damarlarından akışı bloke etmek ve myomların çevresine ilaç enjekte ederek kan damarlarının sıkışmasını sağlamaktır.

- Yara Dokusu : Myomları almak için rahme yapılan kesiler adezyonlara (operasyon sonrası gelişebilen yapışıklıklar) sebep olabilir. Adezyonlar rahim içerisinde döllenmiş yumurtanın gelişimini bloke edebilir, ancak bu durum nadiren gelişir. Rahim dışında ise yakınlardaki yapılara karışarak bloke olmuş tüpler veya bağırsak düğümlenmesi ile sonuçlanabilirler.

- Yeni Myomların Gelişimi : Myomektomi yeni myomların gelişimine engel olmaz. Operasyon esnasında görülmeyen minik urlar büyüyerek semptomlara sebep olabilirler. Yeni myomların da gelişmesi mümkündür. Sadece bir myomu olan kadınların yeni myom geliştirme oranı birden çok myomu olanlara göre daha azdır. Eğer myomlar yeniden oluşursa, myomektomi tekrarı, histerektomi veya başka prosedürler yapılabilir.

- Doğum Komplikasyonları : Myomektomi geçirmiş olmak doğumda bazı komplikasyonlara sebep olabilir. Eğer operasyon esnasında cerrahınız rahim duvarına derin bir kesi yapmak durumunda kalmışsa, doğumu gerçekleştiren doktor doğum esnasında rahmin çatlamasını önlemek amacıyla sezeryan yapmak durumunda kalabilir.

- Rahmin Yapısını Yeniden Düzenleme Olanaksızlığı : Myomları alabilmek için cerrahınız bir boşluk bırakarak kas duvarını kesmek durumunda kalabilir. Bunu kapatmak için kat kat dikiş gerekir. Nadiren eğer kanama ciddiyse veya rahmi yeniden düzenleyemediyse, rahmin alınması gerekebilir.

Myomektomi risklerini minimize etmek için doktorunuz şunları önerebilir;

- Demir Takviyeleri ve Multivitaminler : Eğer adet kanamalarınızın şiddeti nedeniyle demir eksikliğiniz varsa ameliyat öncesi doktorunuz demir takviyesi almanızı önerebilir.

- Hormon Tedavisi : Anemiyi düzeltmenin başka bir stratejisi de ameliyat öncesi hormon tedavisidir. Doktorunuz menstürel kanamayı durdurmak veya azaltmak için Gn-RH agonist, doğum kontrol hapı veya diğer hormon tedavilerini kullanmanızı önerebilir. Terapi şeklinde verildiği zaman Gn-RH agonistleri östrojen ve progesteron üretimini bloke ederler, menstürasyonu durdururlar ve böylece hemoglobin ve demir depolamanızı sağlarlar.

- Myomları Küçültme Amaçlı Tedavi : Gn-RH terapisi gibi bazı hormonal tedaviler myomların ve rahmin küçülmesini sağlarlar, böylece cerrahın minimal invazif bir cerrahi yaklaşım (dikey bir kesi yerine, daha küçük yatay bir kesi veya açık ameliyat yerine laparoskopi) kullanmasına izin verilir. Gn-RH agonistleri çoğu kadında menopoz semptomları yaratırlar. (sıcak basmaları, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk gibi) Ancak bu rahatsızlıklar ilaç kullanımının bitmesiyle beraber son bulur.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Herkese merhabalar,
Sevgili hastam Burcu Hanım ile ameliyat sonrası kontrolünde yine bir aradayız. Bu kez karede; sağlığına kavuşmuş bir kadın ve doktoru var. Kapalı cerrahi mucizesi ile tam 12 cm büyüklüğe ulaşmış bir myom ve daha küçük olmak üzere bir çok myomdan hastamızın rahmini kurtarmış bulunuyoruz. Operasyon için sıra bekleyen diğer hastalarımın başına... 
Sağlıcakla kalın.

İpek hanım bize rahminin içerisine yerleşmiş kocaman bir myom ve tabii ki fazlasıyla yaşadığı stres ile başvurdu...
Resimdeki tabloya baktığımda; 1 haftada kendisini mükemmel derecede toparlamış, her anlamda rahatlamış, kurtuluş zaferi işaretini vermiş bir hasta görüyorum.
Nice hastalarımıza şifa olmak dileğiyle, Sağlıkla geçsin günlerimiz...

Merhabalar,
2. kez laparoskopik myomektomi ameliyatı yaptığım sevgili Duygu ile karşınızdayız, umarım bu son olur diyerek...
Bazı kadınlarda maalesef ki myomlar tekrarlayabiliyor, Duygu’da ne yazık ki bu dertten muzdarip oldu. Bundan sonrası için tüm myomların senden uzak olmasını diliyoruz sevgili Duygu, 1 ay sonra kontrolde görüşmek üzere...

Herkese merhabalar,
Sevgili hastam Gülin hanım ile pansuman sonrası pozumuz olmasın mı :) 
Sağlıkla biten başka bir laparoskopik cerrahi daha ve sağlığına hızlıca kavuşan hastamız...
Tabiki yüzlerde kurtulmuş olmanın verdiği mutluluk hep var.
Myom temizleme işlemi için başladığımız cerrahiyi bonus olarak yanında derin endometrioma odakları ve basik kist çıkartarak bitirdik.
Özetle çokkkk güzel bir rahim ve 2 yumurtalık bırakarak işimizi tam yaptık. Güzel haberlerle görüşmek üzere...
 

Tamı tamına 13 adet, en büyüğü 9 cm ye ulaşmış dev myomları kapalı cerrahi ile çıkarttık kendisinden, tabiki işimiz bununla bitmedi, rahimde kavite içerisine yerleşmiş minik bir myomu vardı, onu da histeroskopi işlemi ile temizledik ve hastamızı sağlığına kavuşturduk.

Kapalı yani laparoskopik cerrahi sayesinde yine yüzü gülen başka bir hastam. Sağlığına, işine, evine, eşine hızla dönen, hiç ameliyat olmamış gibi hisseden Funda hanım.  

Geçen hafta hastamızın rahminden bir tanesi 25 cm, diğeri 20 cm olan dev gibi myomlar mevcuttu. Bizde Hastamızın rahminde kocaman hale gelmiş bu iyi huylu tümörleri sabırla hastamızın rahmini koruyarak tek tek çıkarttık ve ameliyatımızı tertemiz bitirdik. Hastamız da çektiği onca ağrıdan, yoğun ve günlerce süren kanamalardan, kansızlığının sebep olduğu halsizlik şikayetinden kurtulmuş oldu.

Sevgili Simge hanım uzun araştırmalar sonunda bizi bulmuş ve kliniğimize Kıbrıs’dan gelmiş 1997 yılından beri kadın hastalıkları ile başı dertte olan hastamız farklı kliniklerde maalesef şifa bulamamış ve en sonunda umutsuz,artık bıkmış olarak bize geldi Hastamızın rahim ve yumurtalıklarında birçok irili ufaklı; adenomyotik alan, rektovaginal nodül, endometriotik kistler, myom ve yapışıklıklar vardı. Hepsini kapalı cerrahi yöntemi ile tek tek temizledik ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. 

Şükran hanım’ın rahmini en büyüğü 9 cm çapında olan irili ufaklı birçok myomdan laparoskopik yöntem ile yani kapalı ameliyat tekniği ile temizledik. Ameliyatının üzerinden sadece 1 hafta geçmiş olmasına rağmen, hastamız pansumanına normal yaşantısına hızla dönmüş, gayet sağlıklı ve mutlu bir şekilde geldi. Bugün Şükran hanım’ın minicik olan dikişlerini aldık, kontrolünü yaptık ve 1 ay sonraki ultrasonografi kontrolünde görüşmek üzere diyerek hastamızı uğurladık. 

Kapalı cerrahi tekniği ile hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik; rahminin ortasına yerleşmiş olan büyük myom odağını temizledik, hastamıza tertemiz bir rahim ve 2 yumurtalık bıraktık.  

Seda hanım’ın rahmini en büyüğü 9 cm çapında olan birçok myomdan kapalı cerrahi (Laparoskopik yöntem ) ile kurtardık. Sevgili hastamız ameliyat olmaktan yıllarca korkmuş ve bu nedenle uzak durmuş ( kesinlikle doğru yapmamış) cerrahisi sonrası ise aslında bu kadar beklemenin anlamsız olduğunu bizlere kendisi itiraf etti. Ameliyatının üzerinden sadece 1 hafta geçmiş olmasına rağmen, normal yaşantısına hızla dönmüş. 

Sevgili Ceyda hanım bize İngiltere’den başvurdu.Öncelikle hastamız İngiltere’de yaşadığı için ve ülkemize kısıtlı süre için gelebildiğinden tüm tetkiklerini whatsapp üzerinden inceledik, kendisi ile birebir telefon görüşmesi yaparak tüm şikayetlerini dinledik. Teşhisimizi koyduk ve cerrahi planlamamızı yaptık. Hastamıza Da Vinci ile robotik cerrahi yaptık, robotun bize sunduğu olağanüstü teknolojiyi kullanarak hastamızdan çok sayıda myom çıkarttık, çikolata kisti çıkarttık, derin endometriozis cerrahisi yaptık, tüm yapışıklıkları açtık, yumurtalıklarını serbestleştirdik, cerrahiyi sonlandırmadan hemen önce Histeroskopi ile uterin septum yani rahimde bulunan perdeyi düzelttik. Şuan kendisi çok iyi, hastalarımız iyi oldukça biz daha iyiyiz.

Laparoskopik cerrahi ile rahim ve barsaklarının ardına değin uzanan tüm yapışıklıkları açtık adenomyozis odaklarını tek tek çıkartık, rahimine yerleşmiş tüm myomları temizledik yumurtalıklarını serbest hale getirdik, onlar da felaket yapışmış durumdaydı ve normal haline getirebilmek için epeyce mücadele vermiştik. Dikişlerine pansuman yaptık, sağlığına kavuşmuş olan hastamızı 2022 nin ona şans getirmesini de dileyerek kliniğimizden uğurladık.

Adana’lı bir hemşerimin ameliyatını gerçekleştirdiğim için, sevgili Gülten hanımı sağlığına kavuşturduğum için çok mutluyum. Gülten hanım bana geçen hafta rahmine yerleşmiş olan myomlarla, yoğun kanama şikayetiyle ve de yaşam konforunu bozacak boyutta olan idrar kaçırma sıkıntısı ile başvurdu, hastama laparoskopik yani kapalı yöntemle rahim alınması ameliyatı ( Histerektomi ) ve idrar kaçırma ( Sistosel ) ameliyatı yaptık. Üzerinden sadece 1 hafta geçmiş olmasına rağmen gayet toparlamış, sağlığına kavuşmuş olarak bize geldi, pansumanını yaptık, kendisini memleketime yani Adana’ya sağlıkla uğurladık.. 

Kübra

13.12.2023 Tarihinde Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ hocam miyom ameliyatımı gerçekleştirdi. Çok tedirgindim çok korkuyordum endişeliydim. Sürekli ertelediğim bir ameliyattı. Bekarım doğum yapmadım. Laparoskopi istiyordum. Fatih hocam çok başarılı bir hekim olduğunu biliyordum. İlk görüşmemden itibaren çok güvendim kendisine. Çok başarılı bir Laparoskopi miyom ameliyatı geçirdim. Hemen toparladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İyi ki Fatih hoca ile karşılaştım. Çok mutluyum. Teşekkürler.

 

 

Funda Kun

Kıbrıs’tan gelirken çok korkarak gelmiştim, Fakat Selda hanımın her zaman desteği ve güler yüzlülüğü sayesinde korkum biraz azalmıştı, Hocam ( Fatih bey ) görünce tamamen geçti, inanılmaz işinde çok başarılı ve bu ameliyatın duayenlerindendir. Çünkü miyomlarım çok fazla ve büyüktü. Bu kadar başarılı olacağına inanamadım. Çok ama çok teşekkür ederim Fatih bey.

 

 

Adile Büyüksaraç

Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ ve ekibine teşekkürlerimle…
Yaklaşık olarak bir ay önce,9 cm boyutunda, rahmimin içinde konumlanmış miyom olduğunu öğrendim.Bu sürece kadar kendini belli etmemişti.örendiğimde çok panikledim.Tavsiyeler üzerine birkaç doktora gittim fakat miyomun konumu sebebiyle  ameliyatımın riskli olacağını ve rahmimin zarar görebileceğini söylediler.Evliyim,henüz çocuğumuz yok.Rahmimin zarar görmemesi son derece önemliydi.Doktor tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Fatih Şendağ için randevu aldım ve Sn. Fatih Bey’in yaptığı ameliyatlarını araştırdıkça paniğimin geçtiğini hissederek, bu panik duygusunun yerini güven duygusu kaplamaya başladı. Sn. Fatih by muayene sırasında rahimime zarar vermeden, bu miyomu çıkaracağını söylediğinde ise artık emin ellerde olduğumu biliyordum.Muayene anından, ameliyat anıma kadar hiçbir korku hissetmeden,rahat bir şekilde bu süreci atlattım.Başarılı bir şekilde 9 cmlik  içimden çıkarıldı. Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ ve ekibine çok teşekkür ederim. Ülkemiz böyle bir doktorumuz olduğu için ne mutlu bize…

 

 

Ö.Ö

Fatih Bey çok güler yüzlü, çok tecrübeli bir doktor. Myom ameliyatı için arkadaşımın önerisi ile kendisiyle tanışma fırsatım oldu.5 saat süren ameliyatımda ve sonrasında hem kendisi hem çalışma arkadaşları,ekibi ile çok profesyonel olarak görevini yerine getiren ender insanlardan.Kendisi ile tüp bebek konusunda engin tecrübeleri doğrultusunda ve nasip olursa hamilelik sürecinde de bir arada olmak çok isterim.Kadın hastalıkları ve bebek konusunda bundan sonra herkese tavsiye edeceğim kendisini,defalarca çok sayıda doktora gelmiş ve hep açık ve riskli ameliyat denilmesine rağmen laparoskopik ameliyat ile tüm miyomlarımdan ve kistlerimden profesyonelce beni kurtardı.Hayatımın geri kalanında kadın hastalıkları ve doğum konusunda tercih edeceğim tek doktorum.İnşallah onun içinde her şey her zaman çok güzel olur.Başarılarının devamını diliyorum.

 

 

D.E

Kısa süreli geldiğim tatilimde saplı myom teşhisi konuldu. Alınması gerektiğini birkaç doktorla görüştüm. Ancak uygulanacak yöntem konusunda çekincelerim vardı. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Fatih Bey’inde görüşünü almak istedim. Diğer görüştüğüm doktorlara göre Fatih Bey’in uyguladığı kapalı ameliyat yöntemi, göbek deliğinden uyguladığı kapalı ameliyat yöntemi, göbek deliğinden giriş yapılarak müdehale edilmesi bana güven verdi. Kısa zamanım olmasına rağmen hızla ameliyat tarihi ayarlandı. Operasyon öncesi detaylı bilgilendirildim yazılı olarak. Bu da sürece güvenimi tazeledi. Ameliyat sürecide rahat bir şekilde geçti. Myom alımı konusunda yaşadığım tecrübeye dayanarak Fatih Bey’i tavsiye ederim. 

 

 

Huriye Uslu 

İkinci kez rahim içi miyom teşhisi konulduğunda 27 yaşındaydım. Bir yandan bir an evvel sağlığıma kavuşma, öte yandan çocuğumuz olmama endişesiyle onca bilinmezlik içinde 11 yıl önce tanıdık çok değerli doktorumuz Prof. Dr. Fatih Şendağ. İyi ki de tanışmışız. Bize güven veren, doğru yerde, emin ellerde olduğumuzu hissettirdiniz. Karanlıklar içinde ışık oldunuz bize. Hiç vakit kaybetmeden planlanan 2. Miyomektomi ameliyatı sonrası herhangi bir tedavi görmeden hamile kaldım. Şimdi 11 yaşında bir kızımız var. Bize anne-baba olma duygusu yaşatan saygı değer doktorumuza sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliriz. İyi ki varsınız.
Ayağınıza taş değmesin. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.

Sezil Alp Mete

Rutin bir kontrol için gittiğim doktor randevumdan sonra rahim duvarıma yapışık yaklaşık 14 cm çapında myomum olduğunu öğrendim ve araştırmalarım sonucu tanıştığım çok sevgili Selda Hanım ve Prof. Dr. Fatih Şendağ Hocam sayesinde harika bir ameliyatla bütün myomlarından ve ağrılarımdan kurtuldum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyiki varsınız.

 

 

Serpil Işık Yıldırım

Ben bir hemşireyim. 2017 yılından bu yana çikolata kistleri ile uğraşıyorum. Ameliyat için çok korkuyordum. Daha önce 1 kez ameliyat olmuştum. İki sezeryan doğumum vardı. Bütün gittiğim doktorlar yapışıklığın fazla biz burda yapamayız dediler. Balıkesir şehir hastanesinde  gittiğim kadın doğum Dr. Erol  ÖZDAŞ doktor Fatih Beyi tavsiye etti. Bende araştırarak en iyisinin bu olduğuna karar verip Dr. Fatih Beye ameliyat olmaya karar verdim. İyiki Fatih beye ameliyat olmuşum. Ameliyat ve sonrası çok güzeldi. Çok teşekkür ederim.