Nov, 30 -0001

Çoğul Gebeliklerin Riskleri Nelerdir?


İkiz Gebeliklerde Görülen Riskler

  • Erken doğum
  • Gebelikte görülen Preeklampsi
  • Gebelik Diyabeti
  • Anormal Plasenta Yerleşiminden kaynaklanan problemler
  • Kansızlık
  • Sezaryen
  • Doğum sonrasında kanama yaşanması
  • Rahim içerisinde sıkışan bebeklerin el ve ayaklarında duruş bozukluğu
  • Bebeklerde Anomali

Ayrıca çoğul gebeliklerde bebeklerin bir ya da fazlasında gelişim bozukluğu (Diskordans büyüme) görülebilmektedir ve olguların bir bölümünde bunun sebebi bebekler arasında kan alışverişi olmasıdır.

Prematüre bebeklerde komplikasyon görülme ihtimali yüksektir ve bunlar kalıcı hasar ya da sakatlıklara neden olabilirler. 

Çoğul Gebelikte Erken Doğum

Çoğul gebeliklerde görülen riskler arasında en ciddi olanı erken doğumdur. Ortalama doğum haftası ikiz gebeliklerde 36, üçüz gebeliklerde 33, dördüz gebeliklerde ise 29 ila 31’dir. Çoğul gebelik dördüzden fazla ise bebeklerin sağlıklı doğma ihtimali oldukça düşüktür.

Erken doğan bebekler bakım ünitelerine alınmaktadır. Yeni doğan bakım ünitelerine alınan bebekler genelde hayatta kalmaktadır ancak 28. haftadan önce doğan bebeklerde bu ihtimal düşüktür. Ayrıca bu bakım ünitelerinin verdiği hizmet ekonomik anlamda pahalıdır ve geliri kısıtlı aileler için sorun teşkil edebilmektedir.

Çoğul Gebelikte Anne Adayları ve Doğum

Anne adaylarında çoğul gebelik bulunması halinde 2 haftada bir yakın takip uygulanır. Gebelikte son döneme gelindiğinde ise buna haftada bir olacak şekilde devam edilir. Eğer çoğul gebelik üçüz ve dördüz olacaksa anne adayı gebeliğin büyük bölümünü hastanede yatılı olarak geçirir.

Çoğul gebeliği olan anne adaylarında Diyabet, Anemi ve Yüksek Tansiyon gibi rahatsızlık riski vardır. Bu risklere karşı anne adayı kontrol altında tutulmalı ve rahatsızlık ihtimalinde erken tanı ile tedavi yoluna gidilmelidir. Ayrıca anne adaylarının beslenme programına dikkat edilerek Diyetisyen gözetiminde bulundurulmaları gerekir.

Çoğul gebelik durumlarında genelde Sezaryen yöntemiyle yapılan doğumların ardından kanamalar görülebilir. Bu durum ciddi ölçüde arttığında operasyon yapılarak Rahim alınabilmektedir. Bunun dışında bu tür doğumlar gerçekleştikten sonra genelde kan ihtiyacı oluşmaktadır.

Çoğul gebeliğin anne üzerinde Psikolojik etkileri de olmaktadır. Birden fazla bebeğin aynı anda bakım ihtiyacında olması annede uykusuzluk, kronik yorgunluk ve Depresyon gibi sorunların oluşmasına neden olabilmektedir.
Etiketler

2 dk okuma
Paylaş