Nov, 30 -0001

Tüp Bebek Nedir? Aşamaları Nelerdir?


Tüp bebek gebe kalma problemi yaşayan çiftlerin hastaneye başvurduktan sonra yapılan değerlendirmelerinin ardından, kadından alınan yumurta hücreleri ile erkekten alınan sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında suni olarak döllendirilip, elde edilen embriyonun belli bir büyüklüğe geldikten sonra anne rahmine yerleştirilme işlemine denir.

Tüp bebek uygulaması hastanın klinik sonuçlarına göre iki şekilde uygulanabilir. İlki klasik yöntem olan IVF "in-vitro fertilizasyon", ikincisi ise ICSI "Mikroenjeksiyon (İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu)" dur.

Bu iki uygulama dan IVF’nin açılımı, laboratuvar da özel bir ortamda anneden alınan yumurtanın etrafına babadan alınan spermlerin bırakılarak spermlerden biri tarafından yumurtanın döllenmesidir.

Mikroenjeksiyon ise kadından alınan yumurtanın içine erkekten seçilmiş canlı bir spermin enjekte edilmesidir. Günümüzde bu yöntem daha çok tercih edilmektedir.

Tüp bebek kimlere uygulanır?

Çiftin korunmadığı ve çocuk isteği olmasına rağmen 1 ila 2 sene içerisinde hamile kalamama durumlarında.

Tüplerin her ikisinin de tıkalı olması.

Geçirilmiş ağır enfeksiyon, dış gebelik, tüberküloz vb. gibi,

Polikistik over sendromu.

Erkekte ciddi sperm bozukluğu bulunması (sayı, hareketlilik azlığı).

Kadın da geç yaş faktörünün oluşturduğu sorunlar.

Menide hiç sperm bulunmaması, tıbbi terimle azospermi durumunda.

Endometriozis, rahim iç tabakası olan endometriyomun rahim dışında, özellikle yumurtalıklar, karın iç zarı (periton) ve nadiren vücudun diğer bölgelerinde bulunması durumunda

Yaygın karın içi yapışıklıkları olan kadınlar.

Kadınlarda hormon dengesizliği yüzünden yumurtalıkların ve bazı salgı bezlerinin anormal çalışmaları sonucu ortaya çıkan kompleks bir rahatsızlığa sahip olan hastalarda.

İyi huylu ur olarak bilinse de kısırlığa sebep olan myomlar (kistler).

Açıklanamayan infertilite. (Bu sebeple hastaya ilk önce aşılama yoluyla tedavi uygulanır, eğer sonuç alınamazsa tüp bebeğe başvurulur.) 

Tüp bebeğin aşamaları nelerdir?

Tüp bebek zorlu bir süreçtir. Hastalar tedavi için onaylandıktan sonra tüp bebeğin aşamaları adım adım takip edilerek tedavinin olumlu sonuç alması için çalışılır. Bu aşamalar hastanelere göre sayı olarak farklılık gösterse de sonuç ve uygulanan işlemler aynı sonuca ulaşmaktadır.

Birinci Aşama: Çiftlerin Değerlendirilmesi

İlk muayene çiftlerin değerlendirilmesiyle başlar. Çiftlerin varsa geçirdikleri ameliyat, dış gebelik, düşük ve zaruri hastalıklar gibi rahatsızlıklar öğrenilerek çiftler için bir dosya hazırlanır ve doktor tarafından gerekli görülerek istenilen tahlil ve tetkikler de eklenerek bunların sonucunda tedavinin başlama zamanına ve tedavinin türüne karar verilir.

İkinci Aşama: Yumurtalıkların uyarılması ve yumurta oluşturmaktır.

Çok sayıda yumurta oluşturabilmek için hastaya yumurta geliştirici ilaç (iğne tedavisi) uygulanır. Bunun amacı çok sayıda yumurta elde ederek, fazla embriyoya sahip olup bunların içinden en iyilerini seçip rahme yerleştirilmek istenmesidir. Bu yüzden birden fazla yumurta elde edilmesi tedavi açısından önemlidir.

Üçüncü Aşama: Yumurta toplama (OPU) işlemidir.

Yumurtalar istenilen gelişmeyi sağladıktan sonra Opu adı verilen işlemle hastadan alınarak laboratuvar ortamında döllenmek üzere saklanırlar. Bu arada ise erkekten de sperm alınır. Fakat sperm veremeyen erkeklerden ise mikro TESE yöntemi ile sperm elde edilir.

Dördüncü Aşama: Döllenme (IVF ve ya ICSI yöntemi)

Hasta olan çiftlerden toplanarak elde edilen sperm ve yumurtalar ile doktorun tedavide karar verdiği yöntemlerden biri olan IVF ya da ICSI yani mikroenjeksiyonla döllenme (fertilizasyon) işlemi gerçekleştirilir.

Beşinci Aşama: Embriyonun rahim içine yerleştirilmesi.

Bu son aşamada Laboratuvarda saklanan döllenmiş yumurtalar rahim içerisine beş on dakika süren bir operasyonla yerleştirilir. Yumurtalar Rahime yerleştirilmeden iki üç gün boyunca laboratuvarda bekletildikten sonra hastaya transfer edilirler. Bu işlemden en az bir buçuk hafta sonra da gebelik testi yapılarak hamileliğin oluşumu kontrol edilir.
Etiketler

3 dk okuma
Paylaş